Bijna jarig?
klik hier!Home   Gehandicapten

Gehandicapten


Inhoud

 • 1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?
 • 2. Verschillende soorten handicaps.
 • 3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat!
 • 4. Lichamelijk gehandicapt.
 • 5. Leven met een handicap.
 • 6. Naar school.
 • 7. Sporten met een handicap / Sporten in een rolstoel.
 • 9. Thuis of in een instelling?

Voorwoord

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we het leuk vonden. We vonden het gewoon een interessant onderwerp want zo super veel wisten we er niet van. Alles wat te maken heeft met ziekte en het lichaam vinden we wel interessant.

1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?

Er zijn een heleboel dingen waardoor mensen gehandicapt zijn of zijn geworden. Dit kan gebeuren door een ongeluk, bijvoorbeeld een auto ongeluk. Ook kan een ziekte je lichaam voor de rest van je leven beschadigen. Voor veel van die gevaarlijke ziektes krijgen we een spuitje, een vaccinatie, zodat we die ziektes niet krijgen. Maar toch kan er nog van alles gebeuren waar we niets aan kunnen doen. Dan is er iets in je lichaam zo erg kapot gegaan of werkt er iets niet goed wat de dokters niet meer kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat je zo word geboren en dat er tijdens het groeien in de buik van je moeder iets niet goed is gegaan. In die negen manden die je in de buik van je moeder zit gebeurt er zo veel, je groeit van een klein eitje naar een heel mensje. Maar er gaat ook wel eens iets fout.

2. Verschillende soorten handicaps

Er bestaan 3 verschillende soorten handicaps: Lichamelijke, geestelijke handicap en meervoudig gehandicapten.

 • Lichamelijk gehandicapt is als er iets met je lichaam, je lijf niet goed is. Bijvoorbeeld: je spieren werken niet zo als het hoort, blind en doofheid, hard problemen, en het missen van ledenmaten, daar bedoelen we armen of benen mee.
 • En geestelijk als er iets niet goed is met je hersens. Met je hersenen, leer je en kun je na denken. Maar ook word er in je hersenen van alles geregeld zodat het lichaam goed werkt.
 • Meervoudig gehandicapt betekent, dat iemand en lichamelijk en geestelijk een ziekte heeft. Bevoordeeld: heeft iemand met het downsyndroom ook heel vaak problemen met het hart, en horen ze vaak niet goed . Dus zijn ze dubbel gehandicapt, dat betekent meervoudig. Of iemand heeft door een auto ongeluk een been verloren, maar is er ook iets in de hersenen kapot gegaan, waardoor hij niet meer kan praten.

3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat?

Geestelijk gehandicapt betekent dat je hersenen niet zo goed werken. Ze kunnen niet zo goed denken, leren en onthouden. Je loop achter. Alles wat je leert vanaf de geboorte gaat dan langzamer als bij een kind dat niet gehandicapt is bijvoorbeeld: kruipen, lopen, tellen, Leren van kleuren. Wij gaan heel vanzelf sprekend naar groep 3. Iedereen leert lezen schrijven rekenen, en zelf in groep 7 en 8 moeilijke boeken en sommen. Daar na weer naar het voortgezet onderwijs. Nog meer leren. Maar als je geestelijk gehandicapt bent gaat dat zo niet. Vanaf de geboorte kunnen deze kinderen het al niet bij houden. Ze zijn altijd later, met alles. En als ze misschien 10 jaar zijn, zitten ze nog in groep 2. Leren kleuren en tellen, vormen. Sommigen van deze kinderen gaan nog naar groep 3 en leren lezen en schrijven, maar lang niet allemaal. Ook zijn er geestelijk gehandicapten die nooit groep 1 halen . Zij blijven als een baby of een peuter en liggen heel de dag op bed of spelen op een grote mat. Hun hersenen zijn niet zo als die van ons. Ze kunnen niets meer leren, het is gewoon te moeilijk. Maar zo zijn er nog meer soorten van geestelijk gehandicapte ziektes.

Maar hun lichaam groeit wel door, en ze worden ook volwassen, echte grote mensen. En dan zijn ze misschien wel 15 , 20 of 50 jaar oud, maar ze blijven denken en spelen als peuter of een kleuter. Er zit heel veel verschil in niveau. Dat betekent, hoe veel ze kunnen leren. De een haalt groep 3 en de ander blijft als een baby. Daarom is het ook een beetje raar als je een man van 40 jaar ziet genieten, en zingen op een schommel. Of een mevrouw van 50 die loopt te wandelen met een poppenwagen. Maar hun zijn zo, het zijn net kleuters. Als je deze handicap hebt, ben je meestal vanaf de geboorte geestelijk gehandicapt. Er is dan iets niet goed gegaan in de baarmoeder, dat is waar het kindje groeit bij de moeder. Dat kan doordat er iets mis is gegaan in de baarmoeder, zodat een deel van de hersenen niet goed werkt. Ook kan het veroorzaakt worden door als je teveel medicijnen slikt tijdens de zwangerschap. Maar jammer genoeg weten de doctoren vaak niet hoe het komt dat het kindje beschadigd wordt . Natuurlijk is de dokter er altijd wel heel voorzichtig met medicijnen, en onderzoeken ze heel veel dingen.

Het kan ook gewoon een foutje zijn van de natuur. Zo zie je ook als je twee dezelfde plantjes zaait dat de een uitgroeit tot een mooie grote plant en de ander achter blijft. En waarom? Dat weten we niet altijd. Misschien was het zaadje niet goed genoeg, of heeft de grond niet voldoende voeding voor twee plantjes. Zodat het sterkste plantje de voeding heeft weggenomen. Het kan gebeuren dat je door een ziekte geestelijk gehandicapt raakt, bijvoorbeeld een ontsteking in je hersenen, of een ander ernstige ziekte die je hersens beschadigen. Je hersenen zijn gemaakt van een heel speciaal soort weefsel,een soort vel. Als er eenmaal iets aan kapot is groeit het nooit meer aan.. Het kan niet meer genezen, en niet meer gemaakt worden. Elk deeltje van je hersenen is wel ergens voor nodig, het regelt alles in je lijf.

4. Lichamelijk gehandicapt

Lichamelijk gehandicapt kennen we in heel veel verschillende vormen: Motorisch gehandicapten: mensen met een (stoornis)ziekte in het bewegen. De spieren die doen niet wat jij wilt. De spieren zijn heel, strak en stroef, niet ontspannen en armen en benen zwaaien wat rond. Ze luisteren niet naar jou. Dat noemen we spastisch. Je armen en benen doen hun eigen weg.

 • Zintuiglijk gehandicapten: mensen met een stoornis in het zien, horen en/of spreken. Dit noemen we dan: blinden, doven, en mensen die niet kunnen praten, noemen we stom.
 • Orgaangehandicapten: mensen waarbij een orgaan (hart, nieren, longen) niet goed of helemaal niet goed werkt Ook dit kan heel ernstig zijn waardoor er allerlei speciale hulpmiddelen nodig zijn, en mensen niet kan leven net als een gezond mens.
 • Meervoudig gehandicapten: mensen met een lichamelijke en een geestelijke handicap. Dus twee maal gehandicapt.

Dwarslaesie

Wat is een dwarslaesie? Een dwarslaesie is eigenlijk niets anders dan een gebroken rug. Je zenuwbanen lopen door je rug en stuurt alles in je lichaam, Als dit ergens gebroken wordt is er van af die plaats geen gevoel en beweging meer mogelijk in je lichaam. Je benen kunnen je niet meer dragen en je kunt er niet meer op staan. Je moet komt dan in een rolstoel. Ook je plas kun je waarschijnlijk niet meer voelen. Dit noemen we verlamd. Je kunt zo’n ongeluk altijd krijgen: bv een ongeluk in het verkeer als je word aangereden op de fiets. Op het werk, denk een aan de bouwvakkers op een steiger of bij het sporten, bijvoorbeeld op de wintersport of als je van een paard valt. De meeste rolstoel gebruikers zijn niet ziek. Ze zijn heel normaal, en kunnen gewoon denken, alleen hun onderlichaam doet het niet meer.

Je kunt ook verlamd raken als je broze botten hebt. Dat betekent dat je heel erg snel je botten breekt. Andere mensen hebben artritis. Dan worden de botten en gewrichten zo stijf dat het erge pijn doet als je ze beweegt. Bij een erge vorm kan je bijna niet lopen. Dan moet je ook in een rolstoel.

5. Leven met een handicap

Gelukkig zijn er voor alle soorten handicaps vele oplossingen bedacht. Of je nu lichamelijk of geestelijk gehandicapt bent, er is altijd wel een manier om het leven toch zo fijn mogelijk te maken.

Eerst door de hulp van je ouders, familie, buren en kennissen, Iemand met een handicap heeft thuis vaak veel aanpassingen nodig aan de inrichting van zijn huis. Drempels moeten verwijderd worden, de deuren verbreedt om makkelijker met een rolstoel te rijden. Of een kamer vergroot omdat er een groot ziekenhuis bed moet staan.

Steeds meer gehandicapte kinderen en volwassenen krijgen thuis hulp. Dit is een zuster of een broeder die je thuis komt helpen bij wat je zelf niet kan . Bevoordeeld in bad gaan of het verzorgen van je lichaam, of wat met de ziekte te maken heeft. Ook kan er iemand komen voor hulp in huis, poetsen bijvoorbeeld.

Als je in een rolstoel zit ben je niet zielig. Als je in een rolstoel zit moet je ook gewoon naar school. De meeste mensen die in een rolstoel zitten gaan naar een speciale school. Sommige mensen niet, zij zitten alleen met een verhoogde tafel in de klas. Ook wordt er rekening gehouden bij winkel centra’s er zijn liften in een winkel centra. Ook worden er rolstoelen gemaakt met een knopje waar je op kan drukken dat je omhoog gaat, dat is handig bij b.v. een stoplicht want als je er niet bij kunt dan kun je met dat speciale knopje omhoog, zodat je er wel bij kunt. In huis word meestal ook veel rekening met je gehouden. In een huis met een trap kun je ook een speciale stoellift laten inbouwen. De wc is heeft een grote ruimte en het heeft een hoge pot met beugels erlangs. Als mensen met een handicap op vakantie willen kan dat gewoon. Meestal hebben ze daar wel wat hulp bij nodig. Soms gaan begeleiders mee. Ook worden er allerlei uitstapjes georganiseerd door verschillende organisaties. Dit zijn dan allemaal mensen met de zelfde soort ziekten, en er gaat een dokter en een zuster mee om de mensen te helpen als dat nodig is.

6. Naar school

Voor ieder kind is het beste zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving op te groeien. Daarom wordt er geprobeerd om kinderen en jongeren met een handicap zoveel mogelijk met hun buurtgenoten naar de school “om de hoek” te laten gaan.

Er zijn heel veel soorten scholen in ons land, ook voor kinderen met een handicap.

Dit noemen we dan buitengewoon onderwijs. Buiten het gewone om. Zijn er problemen bij naar school gaan op een gewone school, dan kan een kind naar het speciale onderwijs.

Scholen voor geestelijk gehandicapten

m.l.k. of z.m.l.k.

De m.l.k school is een afkorting voor moeilijk lerende kinderen, de z.m.l.k school is een afkorting voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen is er geen les in rekenen en taal zoals bij ons op school. Dit is voor hen te moeilijk. Wel doen ze veel spelletjes en taken zoals in groep 1 en 2 en spelen met allerlei spelmateriaal. Zo leren ze toch van alles.

Op de m.l.k. school kunnen de meeste kinderen leren lezen en schrijven maar, nooit meer dan wat jij geleerd hebt in groep 4. Ze leren het meest door spelletjes, taken en projecten . De kinderen gaan vaak tot hun 20 jaar naar de zelfde school, net als op de m.l.k.

Ook voor lichamelijk gehandicapten zijn er speciale scholen.

Voor blinde en dove kinderen zijn er scholen die alle hulpmiddelen hebben die nodig zijn voor deze handicap. De kinderen zijn vaak beslist niet dommer dan andere. Soms nog slimmer omdat ze steeds goed moeten opletten. Concentreren en doorzetten is heel belangrijk. Dus kunnen ze veel leren. Een blind kind leert het braille schrift. Dit is een speciale manier van lezen met je vingers. Je voelt op papier. Een alfabeth dat bestaat uit tekens van puntjes die je kunt voelen. Denk maar aan een prik werkje uit groep 1 en 2. Het zijn geen letters maar andere tekens. Zo zijn er school boeken en leesboeken, zodat de kinderen toch kunnen leren. Ook de typmachine van vroeger en nu de computer zijn voor een blinde een makkelijk apparaat. Wel eens gehoord van blind typen? Het lopen met een blinde geleide stok leren de kinderen ook op school.

Dove kinderen leren op school ook gewoon lezen en schrijven en reken, en alle andere vakken. Heel gewoon zou je zeggen. Maar zij hebben een ander probleem. Het voor hen heel moeilijk te praten. Ze horen zichzelf namelijk niet. Ze weten niet of wat ze zeggen klopt , ze horen geen klank. Dit leren ze op school .Met een speciale juf die hen spraakles geeft. Door voor een spiegel te staan en te kijken naar je mond en je tong. Zo leer je hoe je een klank een letter uitspreekt. Maar je hoort het zelf niet. Daarom praat een dove vaak een beetje raar. Ook leert een dove liplezen. Door heel goed te kijken naar de mond van een ander, toch kunnen begrijpen wat hij zegt. Op beide de scholen, voor dove en blinde kinderen, zijn speciale juffen en meesters die de kinderen helpen bij hun handicap. Je leert het alfabet met je vingers , het vinger alfabet dus. Voor de kinderen is het ook fijn dat er een speciale school is zodat ze toch zoveel mogelijk leren. Ook leren ze omgaan met bepaalde hulpmiddelen, die er zijn voor blinde en doven. Natuurlijk is het fijn vriendjes en vriendinnen te hebben met de zelfde handicap zoals je die zelf hebt . Je bent dan niet de enige met zo,n probleem, en kun je ook lol maken, praten in gebarentaal die niemand snapt.

De mytylschool

Dit is een school voor kinderen die een lichamelijke handicap hebben. Zij hebben vaak een ernstige ziekte, of afwijking aan het lichaam. Een chronische ziekte, dit is een langdurige ziekte die niet of heel moeilijk te genezen is. Bijvoorbeeld spierziektes, hart problemen of longziektes. Ook zie je op deze school kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Dan hebben ze dus ook een geestelijke achterstand. De kinderen leren zoveel mogelijk, maar dat is voor elk kind verschillend . Elk kind heeft zijn eigen probleem en ziekte, en elk kind kan weer andere dingen leren. Meestal is er bij een school ook een revalidatie centrum. Dit is een soort ziekenhuis met allerlei dokters die heel veel met de kinderen oefenen en werken aan hun ziekte. Samen met de meester en de juf, helpen ze de kinderen zo veel mogelijk te leren. Het meest zijn ze bezig met hun ziekte, en minder met de lessen. Hier blijven de kinderen ook tot hun 20 jaar, en leren als het kan om alleen te kunnen wonen.

7. Sporten met een handicap Sporten in een rolstoel

Gehandicapte mensen willen natuurlijk ook sporten, maar dat kan vaak niet op de manier waarop wij dat doen. Daarom zijn er speciale sportverenigingen voor gehandicapte mensen. De leden van die verenigingen spelen aangepaste sporten. Sommige sporten hoeven natuurlijk helemaal niet aangepast te worden.

Ooit gehoord van de paralympics . Paralympics is een soort olympische spelen maar dan voor lichamelijke gehandicapten, of voor geestelijke gehandicapten.

Een aantal aangepaste sporten zijn:

Voor veel sporten zoals bijvoorbeeld: rolstoelbasketbal, rolstoelhockey, rolstoeltennis, rolstoelbadminton, rolstoeldansen, rolstoelhandbal, zitvolley, tafeltennis, judo, en nog meer , zijn aanpassingen nodig op het veld, of aan de spelregels.

Niet aangepaste sporten

Sommige sporten kunnen gewoon door gehandicapten gespeeld worden net zoals wij dat doen. Dat ligt er natuurlijk ook wel aan wat voor handicap ze hebben. Bij denksporten zoals dammen en schaken zijn geen aanpassingen nodig. Maar ook voor andere sporten zijn er niet altijd aanpassingen nodig, bijvoorbeeld: Biljarten, jeu de boules, hengelsporten , handboogschieten , schieten met geweer, Yoga, zwemmen

8. Thuis wonen of in een instelling?

De meeste kinderen blijven wel thuis wonen als dat kan. Maar soms kan dat niet. Dan is de ziekte of de handicap zo ernstig dat de ouders niet dag en nacht voor het kind kunnen zorgen. Het is te moeilijk door hun handicap. Deze kinderen wonen dan in een speciaal huis met verzorgers. Dit noemen we een instelling. Ook kan het zijn dat de kinderen af en toe eens een weekendje of eens een vakantie naar zo,n huis gaan. Gewoon voor de gezelligheid, want daar is alles voor hen aangepast en dat is ook wel eens fijn. Ze maken daar vrienden met kinderen die ook een handicap hebben. Ook zijn er allerlei verenigingen waar ze bij kunnen, en wordt er van alles georganiseerd. Sommigen kinderen wonen daar altijd, ook als ze ouder worden. Voor hen is dat fijn want ze zijn nooit alleen, en er is altijd hulp van de verzorgers. Er zijn natuurlijk verschillende huizen voor verschillende handicaps.

Interview

We hebben een interview met Jeroen van school gehad. Hij is geestelijk gehandicapt. En werkt als knechtje bij ons op school.

 • 1.Wat voor handicap heb je? zelfstandig gehandicapt.
 • 2.Heb je een vriendin? Ja Lucia.
 • 3.Woon je bij je ouders? Ja.
 • 4.Wat doe je op school? Andrè en Wanda helpen.
 • 5.Wat vind je het leukst op school? In het keukentje helpen, gaatjes maken boekjes vouwen.
 • 6.Wat vindt je moeilijk? Zwaar werk bijv. iets tillen en dat vind ik ook niet zo leuk.
 • 7.Zat je vroeger op een speciale school? Ja met kinderen en juffen.
 • 8.Wat zijn je hobby’s? Computeren en lezen.
 • 9. Kun je lezen en schrijven? Ja

Jeroen vergeet de lange en moeilijke woorden altijd, of hij zegt ze dan fout net als zelfstandig gehandicapt. Ook als Wanda zegt, je moet eerst afwassen in het keukentje en dan gaatjes maken en dan boekjes vouwen dat vergeet hij dat. Hij kan alleen kleine korte opdrachten onthouden. En we vonden het ook grappig, toen wij vroegen, zat je vroeger op een speciale school? Jeroen zei, ja met kinderen en juffen.

Vragen

 • 1. Noem drie dingen waar door je gehandicapt kunt raken?
 • 2. Wat is geestelijk gehandicapt?
 • 3. Noem 3 soorten van lichamelijk gehandicapt.
 • 4. Wat leren blinde kinderen speciaal op hun school?
 • 5. Waarom praten dove kinderen zo onduidelijk?
 • 6. Wat is een mytylschool.

Evaluatie

We vonden het leuk om deze spreekbeurt te maken. Maar de informatie die we hadden gevonden was erg moeilijk. Daarom heeft de moeder van Anke ons geholpen. Zij heeft gewerkt bij geestelijk gehandicapten. Nu snappen we beter wat gehandicapt is. En we hebben wel wat geleerd bijv. dwarslaesie. En zo nog wel meer dingen. We vonden dat interview van Jeroen ook heel erg leuk. Ik vond dat we best goed samen hadden gewerkt.

 

  20 Reacties

  Laat een reactie achter op sandy Reactie annuleren

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen