Copyright

De website Spreekbeurten.info, alsmede de websites naar welke middels de website van Spreekbeurten.info wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie op Spreekbeurten.info mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van een spreekbeurt/werkstuk. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, vertalen of bewerken, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Spreekbeurten.info.
Voor informatie: contact@spreekbeurten.info

Copyright ©  2001-2018  N-Point IP.  All rights reserved

Geef een reactie