Bijna jarig?
klik hier!Home   Baby’s in het ziekenhuis

Baby’s in het ziekenhuis


Inleiding

Door het werk van mijn vader ben ik steeds nieuwsgieriger geworden naar de afdeling waar hij werkt en wilde ik meer weten over het verzorgen van zieke baby’s en hoe ze worden behandeld in het ziekenhuis.

Woordenlijst

Dit is een woordenlijst van veel gebruikte moeilijke woorden in mijn werkstuk en woorden die op de afdeling worden gebruikt.

 • Apnoe: Ademstilstand.
 • Bilirubine: Galkleurstof in het bloed (veroorzaakt geelzucht).
 • Bloedgas: Bepaling van het zuurstof- en koolzuurgehalte in het bloed.
 • Bradycardie: Hartslagdaling.
 • Icterus: Geelzucht
 • Maagsonde: Dit is een slangetje dat loopt via de neus of mond in de maag uitkomt.
 • NCPAP: Ter ondersteuning van de ademhaling kan de baby twee dunne slangetjes in de neus krijgen, hierdoor kan extra zuurstof worden gegeven.
 • Tube: Buisje dat via de neus in de luchtpijp wordt gebracht (bij kunstmatige beademing)
 • Zuurstofsaturatie : Zuurstof verzadiging van het bloed. Dit wordt gemeten met een speciale pleister die om een hand of voet is geplakt en met een monitor is verbonden.

Hoofdstuk 1. Verzorging en behandeling

Wat betekent neonatologie?
Betekend letterlijk: de kennis van de ziekten van de pasgeborenen en de behandeling

Waar komen de baby’s vandaan, die worden opgenomen?
Van de verloskunde afdeling, uit een ander ziekenhuis of van thuis. De neonatologie afdeling in het UMC heeft een regiofunctie, dit betekent dat er kinderen opgenomen kunnen worden uit andere ziekenhuizen. Deze regio bestaat uit de ziekenhuizen die tussen Tilburg en Deventer liggen.

Hoe worden de baby’s vervoerd?
Met de ambulance of met de helikopter. De baby’s worden vervoerd in een speciale reiscouveuse. Er gaat altijd een Neonatoloog mee. Dit is een kinderarts die heeft doorgeleerd om zeer zieke pasgeborenen te kunnen te behandelen. In zeer ernstige situaties gaat er een IC-verpleegkundige van de afdeling Neonatologie mee op transport om de arts te ondersteunen.

Wat gebeurt er op de afdeling neonatologie?
Daar worden baby’s die te vroeg geboren zijn of ernstig ziek zijn heen gebracht. Op die afdeling worden baby’s verzorgd en behandeld. Zoals voeding, wassen, temperatuur nakijkt, toedienen van medicijnen, beademing enz.

Hoofdstuk 2. Verschillende afdelingen

De afdeling neonatologie bestaat uit meerdere afdelingen te weten:

 • De IC staat voor Intensive care dat betekent dat baby’s niet kunnen leven zonder hulp van machine’s.
 • De HC staat voor High Care dat betekent dat er bij de baby’s die hier liggen problemen kunnen ontstaan waarbij nog een beetje extra hulp nodig is. Bijvoorbeeld met ondersteuning van de ademhaling.
 • De MC staat voor Medium Care dat betekent dat hier baby’s liggen die in staat zijn om zelf te kunnen leven zonder hulp van machine’s. Maar nog wel extra toezicht nodig hebben.

Om duidelijk te kunnen maken wat voor baby’s er op een neonatologie afdeling verpleegd worden zal ik uitleggen wat een gezonde baby is. Normaal gesproken wordt een baby geboren nadat hij/zij ongeveer 40 weken bij de moeder in de buik heeft gezeten. De baby heeft dan een gewicht van ongeveer 3500 gram (3,5kg). De baby kan na de geboorte zelf ademen en is in staat om bij de moeder aan de borst te drinken of uit een fles. Een gezonde baby ziet rose van kleur en kan krachtig huilen. Ook kunnen deze baby’s zichzelf goed op temperatuur houden. Soms hebben ze nog een kruikje nodig. De baby plast en poept normaal.

Op de IC: op de IC liggen baby’s die geboren zijn nadat ze maar 25-26 weken bij de moeder in de buik hebben gezeten. Het gewicht van deze baby’s is dan ook veel lager(500-800gram), dit is nog minder dan een pak suiker. Als je de baby zou oppakken en vasthouden past hij/zij op1 volwassen hand, zo klein is hij/zij.
Op de HC: op de HC liggen baby’s die geen IC zorg meer nodig hebben, maar nog wel een groot risico lopen om weer naar de IC terug te moeten. De baby’s die hier verpleegd worden komen meestal van de IC af. Ze zijn dan meer dan 800 gram en zijn dan 1-2 weken oud.

Op het MC: op de MC liggen de baby’s die geboren zijn nadat ze minimaal 32 weken bij de moeder in de buik hebben gezeten. De baby’s kunnen zelf ademen en soms nog wat extra zuurstof nodig. De baby’s die hier liggen zijn niet zo ernstig ziek.

Hoofdstuk 3. Veel voorkomende ziektes

Ademhalingsproblemen

Te vroeg geboren baby’s hebben vaak ademhalingsproblemen, dat komt omdat de longen onrijp zijn (dus de longen zijn nog niet klaar om zelf goed te kunnen ademen). Ademhalingsproblemen herkennen we doordat de baby sneller ademt en soms kreunt tijdens het ademhalen. Ook is de kleur van de baby dan niet mooi roze. Om een baby met deze problemen te helpen, wordt er extra zuurstof gegeven in de couveuse. Als de ademhalingsproblemen erger worden, zal de baby naar de Intensive Care worden gebracht, waar het aan een beademingsapparaat kan worden aangesloten.

Geelzucht

Heel veel pasgeborenen worden in de eerste dagen na de geboorte wat geel. Dit heet ‘icterus of geelzucht’. Deze geelzucht ontstaat omdat de lever nog onrijp is en daardoor nog niet in staat is de galkleurstoffen uit te scheiden. Bij te vroeg geboren baby’s treedt dit in sterkere mate op. De galkleurstoffen in het worden bepaald. Als het bilirubinegehalte in het bloed te hoog is, zal de baby onder een blauwe of witte lamp gelegd worden. Door dit licht worden de galkleurstoffen in de huid afgebroken. Als een kind onder de lamp ligt worden de oogjes afgedekt ter bescherming voor het felle licht.

 

Ademstilstand en te trage hartslag

Door onrijp van het zenuwstelsel hebben te vroeg geboren baby’s een onregelmatige ademhaling met pauzes, waarbij soms een korte ademstilstand is. Dit kan gelijk gaan met de daling van de hartslag. De monitor zal gaan alarmeren zodra er een ademstilstand of een hartslagdaling optreed. Een verpleegkundige zal zo nodig het kind prikkelen om weer beter te gaan ademen. Dit kan bijvoorbeeld door de baby aan te tikken onder de voet. Als deze ademstilstanden vaak voorkomen wordt de baby naar de Intensive Care verplaatst.

Infecties

Pasgeborenen, en zeker te vroeg geborenen hebben nog weinig weerstand waardoor ze vatbaar zijn voor infecties. Als een infectie vermoed wordt zullen ze de baby’s antibiotica krijgen. Toediening vindt altijd via een infuus plaats.

Voedingsproblemen

In het begin worden sommige baby’s alleen via een infuus gevoed (dit betekend dat vetten, suikers, zouten, vitamines en mineralen als een vloeistof worden gegeven). Omdat te vroeg geborenen of zieke baby’s vaak nog niet zelf kunnen drinken, wordt de voeding door een slangetje gegeven. Dit slangetje loopt via de neus of mond naar de maag. Dit noemen we een maagsonde.

Hoofdstuk 4. Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Zoals je misschien wel zult begrijpen is het niet leuk en soms wel heel angstig als een moeder een kindje heeft gekregen wat ernstig ziek is en moet worden opgenomen op de afdeling neonatologie. Bijna elke aanstaande moeder
beleeft een zwangerschap met veel plezier en alles lijkt een roze wolk, als er dan iets mis gaat wordt die wolk snel zwart. Ouders hebben de angst dat hun baby dood gaat. In veel gevallen blijven de kinderen leven. Maar het komt ook wel voor dat baby’s zo ziek zijn dat er geen behandeling meer mogelijk is en dat de baby gaat overlijden. In al deze situaties begeleiden artsen en verpleegkundigen de ouders door deze moeilijke tijden heen. Ouders mogen zo snel als mogelijk is zelf gaan helpen bij de verzorging van de baby zoals schone broek geven en op schoot nemen. En als zoals je op de foto kunt zien zelf lekker kangaroeen. Dit is lekker samen zijn met je moeder of vader. Het contact is het fijnst voor de baby als moeder en kind zoveel mogelijk huidcontact maken zonder kleertjes aan.

Dagboekje

Als de baby op de afdeling ligt kunnen de ouders een dagboekje bijhouden. De ouders kunnen er zelf dingen in schrijven of een zelfgemaakte foto’s. Als er tijd en gelegenheid voor is, zullen de verpleegkundigen die voor de baby
zorgen, iets over de gebeurtenissen rondom de baby schrijven. Als de ouders een dagboekje op prijs stellen kunnen ze in het ziekenhuis zelf een schriftje kopen. Het dagboekje geeft de ouders later een terugblik op de periode dat hun baby hier op de afdeling lag.

Telebaby

Omdat veel ouders ver weg wonen van het ziekenhuis zien zij hun baby niet zo vaak, soms maar 1x een uurtje per dag. Ook het reizen voor met name de moeder die net bevallen is kan vermoeiend zijn. Hiervoor is iets bedacht ,namelijk Telebaby.Telebaby is een camera die achter het babybedje staat en op de baby neerkijkt. De ouders kunnen via internet bij hun thuis hun baby zien. Het UMC is het enige ziekenhuis waar de ouders naar hun baby kunnen kijken via internet met een cameraverbinding. Wanneer kunnen ouders hun baby’tje thuis niet zien? Bij medische handelingen kunnen de ouders hun kindje niet zien of als de telebaby technische problemen heeft. Bij medische handelingen of bij technische problemen is het beeld zwart of blauw.

Ronald McDonald

Natuurlijk kent iedereen de restaurants van Ronald McDonald. Dit bedrijf steunt de ouders van ernstig zieke kinderen door het bouwen en onderhouden van zogenaamde Ronald McDonald huizen. Deze huizen staan heel dicht bij een ziekenhuis. Hier kunnen ouders(alleen van zeer ernstig zieke kinderen) logeren. De ouders zijn dan dicht bij hun kind voor het geval dat er iets gebeurt.

Opname van een baby op de MC

Als een pasgeborenen wordt opgenomen op de afdeling Medium Care dan wordt de baby doorgaans in een (reis)couveuse vervoerd. De baby wordt in een wieg, een open bedje of couveuse gelegd. Op de afdeling MC wordt de baby als het nodig is aangesloten op bewakingsapparatuur zoals bijvoorbeeld een monitor die de hartslag en ademhaling onder controle houd. De verpleegkundige zal aan de ouders uitleg geven wat voor apparatuur het baby’tje onder controle houd. De eerste uren op de afdeling kunnen erg intensief zijn voor de baby. Er wordt bloed geprikt, er kan een röntgenfoto worden gemaakt en een arts onderzoekt de baby. Ook de verpleegkundigen moeten een aantal dingen onderzoeken zoals temperatuur opnemen, wegen, meten enz. Vaak wordt ook een infuus ingebracht, omdat deze baby’s nog geen voeding kunnen verdragen. Gezien de noodzaak van deze handelingen kan het zijn dat wanneer de ouders op bezoek komen even buiten de unit moeten wachten.

Opname van een baby op de HC-IC

Vervoer

Doorgaans wordt een baby door neonatoloog van de afdeling opgehaald. De baby wordt in een reiscouveuse vervoerd naar de afdeling neonatologie van het UMC in Utrecht.De couveuse wordt verwarmd en er kan zuurstof toegediend worden. Indien nodig kan de baby tijdens het vervoer beademd worden. De baby ligt gedurende reis aan een monitor om te controleren of het goed gaat.

Opname

De eerste uren op onze afdeling zijn voor een baby erg zwaar. Artsen en verpleegkundigen moeten meestal een groot aantal handelingen verrichten. Gezien de noodzaak van deze handelingen kan het zijn dat wanneer de ouders komen even moeten wachten tot ze klaar zijn.

Hoofdstuk 5. Dagelijkse verzorging van de baby

Controles

Ieder uur wordt de baby gecontroleerd op de ademhaling, hartslag, bloeddruk, kleur en activiteiten. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden op de daglijst, die bij de babyaanwezig is. Deze controles gebeuren ieder uur gedurende dag, avond en nacht. Op deze manier hebben de artsen en verpleegkundigen een continu overzicht over de toestand van de baby. Ook wordt regelmatig de temperatuur opgenomen en wordt de baby verschoond.

Wassen

Omdat de baby ernstig ziek is en zoveel mogelijk rust nodig heeft, wordt de baby niet iedere dag gewassen. Dit wordt meestal om de 2 à 3 dagen gedaan, afhankelijk van de conditie van de baby. De baby’s worden wel nagekeken. Ook worden kleine dingen zoals haartjes borstelen wel gedaan.

Wegen

De baby wordt tijdens het verblijf op de afdeling regelmatig gewogen. Gedurende de eerste dagen na de geboorte zal de baby afvallen. Dit kan geen kwaad, want alle pasgeborenen vallen in de eerste periode vaak af. Als de baby aan de beademing ligt, wordt deze tijdens de duur van de beademing niet gewogen. Ook als de baby ernstig ziek is, is rust het belangrijkste. Het gewicht speelt dan geen rol. Een algemene regel is: dat de baby pas gewogen wordt zodra de conditie dit toelaat.

Voeding

Als de conditie van de baby het toelaat om voeding te geven kunnen de artsen/verpleegkundigen de 2e dag beginnen. Dit gebeurt vaak erg voorzichtig via een maagsonde en met hele kleine beetjes. Als er voeding gegeven wordt, wordt er eerst gecontroleerd of de voeding in de maag is achtergebleven. Zo kunnen de artsen en verpleegkundigen nagaan of de baby de voeding goed kan verdragen.
Als een baby geen voeding mag hebben krijgt hij voeding via een infuus.

Rust

Rust is het allerbelangrijkste voor de ernstig zieke baby’s. Zij maken zo het meeste kans op een goed en snel herstel.

Gewicht

Groeien in gewicht gaat maar moeizaam als de baby’s zo ziek zijn. Daarom is
iedereen altijd heel blij als er een mijlpaal wordt bereikt, zoals je hier
kunt zien op de foto heeft dit kindje de mijlpaal van 1 kilo bereikt!!!!

Hoofdstuk 6. Meest gebruikte apparatuur.

Monitor

De baby is door middel van drie plakkertjes op zijn borstkas aangesloten aan een monitor. De monitor controleert de hartslag en de ademhaling. Mocht er iets afwijkend zijn, dan alarmeert de monitor. Helaas controleert de monitor
ook de nodige storingen en alarmeert dan op vals alarm. De ouders moeten daarmee rekening houden als ze op bezoek zijn. Want de artsen en verpleegkundigen kijken meteen wat er aan de hand is.

Saturatiemeter

Als de baby zuurstof toegediend krijgt, is het belangrijk om te controleren of dit niet te veel of te weinig is. Door middel van een zogenaamde saturatiemeter kunnen de artsen en verpleegkundigen dat in de gaten houden. Het registratie-element zit om de voet of de hand van de baby. Dit is een bruin pleistertje.

Gärdnerbox / snor

Als de baby niet helemaal zonder zuurstof kan, zijn er verschillende manieren om zuurstof toe te dienen:

 • toevoer direct in de couveuse
 • gärdnerbox (zuurstof wordt via een koepeltje over het hoofd toegediend
 • snor (via een slangetje in de neus wordt zuurstof toegediend.

NCPAP

Als de baby hulp nodig heeft bij het ademhalen, krijgt de baby twee dunne slangetjes in de neus (dit heet ncpap). Deze dunne slangetjes worden met een slangensysteem op een apparaat aangesloten. De baby blijft wel zelf ademen,
maar krijgt door middel van ingeblazen lucht wat extra ondersteuning van het apparaat.

Beademingsapparaat

Als de baby ademhalingsmoeilijkheden heeft, kan het nodig zijn dat de baby kunstmatig beademd moet worden.dit gebeurd door middel van een buisje (de tube) in de luchtpijp, die aangesloten wordt op het beademingsapparaat. Dit
apparaat neemt dan tijdelijk de ademhaling over. De hoeveelheid zuurstof die toegediend wordt, wordt nauwkeurig gecontroleerd door middel van een saturatiemeter en door middel van bloedonderzoek dat zo nodig elke 4 uur plaatsvindt. Afhankelijk van de bloeduitslagen worden de beademingsvoorwaarden bijgesteld. Zodra het mogelijk is, zal de ademhalingshulp geleidelijk verminderd worden, totdat ondersteuning niet meer nodig is. In sommige gevallen zal het echter noodzakelijk zijn daarna nog langdurig extra zuurstof te geven.
Het is belangrijk dat de ouders weten welke gevolgen de beademing heeft voor hun baby. Doordat de tube voorbij de stembanden ligt, kan de baby geen geluid maken als het huilt. Dit kan in het begin vreemd overkomen. Als de baby erg onrustig is tijdens de beademing, is het in sommige gevallen nodig om de baby wat medicijnen te geven. Deze zullen de baby wat rustiger maken, zodat hij/zij zich wat beter laat beademen. Ook in de periode dat de baby
beademend wordt is het belangrijk dat de ouders de baby aanraken en tegen hem/haar praat (ook al kan deze door de medicatie niet altijd zichtbaar reageren).

Slot

Ik heb geleerd dat de ouders worden opgevangen in moeilijke tijden en wat voor verschillende ziektebeelden pasgeboren baby’s kunnen hebben. Hoe de baby’s beter worden gemaakt. Ik weet nu welke afdelingen de neonatologie nog meer heeft en welke baby’s daar verpleegd worden. Ik weet wat neonatologie betekent, hoe de baby’s vervoerd worden en waar de baby’s vandaan komen voordat ze zijn opgenomen.

 

  2 Reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen