Uilen

Inleiding

 • uilHoofdstuk 1:Wat is een uil?
 • Hoofdstuk 2:Mensen en uilen
 • Hoofdstuk 3:Soorten uilen
 • Hoofdstuk 4:Zintuigen
 • Hoofdstuk 5:Snavel, klauwen en eten
 • Hoofdstuk 6:Braakballen
 • Hoofdstuk 7:Nestelen
 • Hoofdstuk 8:Uilen beschermen
 • Informatie:Boekenlijst

Voorwoord

Mijn werkstuk gaat over uilen. Het liefst wilde ik het over alle roofdieren houden, maar dat was erg veel. Mijn meester houdt zelf erg veel van de natuur en hij heeft de klas en mij er veel over verteld. We zijn ook braakballen wezen pluizen. Onze meester heeft ook een PowerPoint presentatie gehouden over uilen. Hierdoor heeft hij mij geïnspireerd, dus vandaar mijn werkstuk over uilen.

Hoofdstuk 1: Wat is een uil?

Uilen zijn roofdieren en zij moeten jagen op andere dieren, want anders gaan ze dood. Hoe groter de uil, des te groter hun prooi. Uilen eten graag muizen, maar ook insecten, vissen, kikkers, vogels, hazen en zelfs jonge reeën. Dit doen ze zodra het donker is. Uilen hebben een prima gehoor en een heel goed zicht en ze kunnen geruisloos vliegen.

Hoofdstuk 2: Mensen en uilen

Zolang er al mensen bestaan denken mensen over uilen. Sommige zeggen dat uilen al 50 miljoen jaar op aarde zijn dus veel langer dan de mens. Bij volken over heel de wereld vind je wel verhalen en kunst over uilen. De uil kun je zien als een symbool voor wijsheid en voor een ongeluksvogel die met de dood te maken heeft. Dit denken ze, omdat de uil iets menselijks heeft. Ze hebben een ronde kop met ogen die naar voren kijken en een neusachtige snavel.
Omdat uilen zolang stilzitten lijken ze alwetende dieren. Hij zit op een uitkijkpost en ziet alles van de wereld. De uil heeft zijn slechte naam te danken aan het feit dat hij ‘s nachts jaagt en een geheimzinnig, maar eenzaam leven leidt. Ook doordat ze ‘s nachts rare geluiden maken. Vroeger was iedereen bang voor de duisternis en dachten dat het te maken had met hekserij en andere bovennatuurlijke dingen. De uilen werden daarom ook gedood. Zelfs werd er vroeger levende en dode uilen op de deur gespijkerd!

Hoofdstuk 3: Soorten Uilen

 • De Kerkuil
 • De Europese Oehoe
 • De Steenuil
 • De Bosuil
 • De Ransuil
 • De Velduil
 • De Ruigpootuil
 • De Dwerguil

Kerkuil:

kerk uil

Kerkuilen worden ongeveer 34 centimeter. Mannetjes uilen wegen 300 gram en vrouwtjes wegen 340 gram. Hun vleugelspanwijdte is 90 – 98 centimeter. In Nederland zien ze er donker roestbruin en goudbruin uit en in Engelse en Zuid-Europese landen zijn ze echt heel spierwit. Ze houden van open terreinen en ze jagen echt op muizen en ratten. Vroeg in de lente broeden ze. Ze leggen meestal 4 tot 7 witteeieren. Als er veel muizen zijn broeden ze 2 keer per jaar.De Europese Oehoe:

europese oehoe

Hij is een van de krachtigste uilen van allemaal. Een volwassen vrouwtjes uil kan wel 75 centimeter lang worden en 3 kilo wegen. Een mannetje wordt 65 centimeter lang en 2 kilo zwaar. Ze jagen in de avond schemer, maar als ze jongen hebben dan gaan ze overdag jagen. Als ze eten zien, wat dan ook, dan eten ze het. Oehoes maken niet echt een nest, maar doen dat ergens verstopt. Ze leggen ook maar 2 tot 3 eieren, dit hangt af van hoeveel voedsel er is. Als er echt te weinig is dan eet het sterkste jong zijn broertje of zijn zusje.

Steenuil:

steen uil

Je kunt hem overdag tegen komen. Hij is maar 23 centimeter groot en weegt gemiddeld 180 – 200 gram. Ze hebben gele ogen en witte wenkbrauwstrepen. Hij ziet er uit als een pittige uil met een bruin kopje.
Ze zijn echte verkenners en ze jagen op insecten. Ze houden ook echt van een mooi landschap met allerlei oude bomen en oude gebouwen. Ze broeden dan ook in holle bomen of oude schuren en ze leggen 3 tot 5 eieren.Bosuil:

bos uil

Een bosuil wordt ongeveer 40 centimeter groot. De vogel heeft 2 verschillende kleurvormen: roestbruin en grijs. De naam Bosuil hoort bij hun omgeving, want een bosuil is het liefst in het bos. Ze jagen ’s nachts, maar ze kunnen ook wel eens vroeger op pad gaan. De Bosuil eet wat hij te pakken kan krijgen, want hij kan zich goed aanpassen. Dit is handig, want er worden veel bomen gekapt en hierdoor gaat de Bosuil ook in oude gebouwen, kerken en oude roofvogelnesten liggen broeden. Sommige hebben in februari al eieren, dit lukt alleen als het weer naar hun wens is en dat er genoeg prooien zijn om te eten. Ze leggen dan 3 tot 5 eieren.

Ransuil:

rans uil

De Ransuil komt in de winter naar Nederland toe om te overwinteren. Dat doen ze gezamenlijk bij de zelfde roestboom (roest betekent rust) of bij een struik. Je kunt zien waar de uilen zijn of waren, dat kun je door te kijken naar witte sporen van uitwerpselen en te kijken naar braakballen. Ransuilen kun je herkennen aan de kop met 2 lange pluimen en oranje oren. De mannetjes en de vrouwtjes zijn ongeveer even lang, zo’n 36 centimeter. Ze houden ook van het bos en open gebieden en velden. Ze broeden in Maart en dat doen ze in een verlaten kraaiennest of eksternest. Ze leggen gemiddeld 4 tot 5 eieren.

Velduil:

veld uil

De velduil begint erg zeldzaam te worden in Europa. Hij lijkt ook een beetje op de ransuil, alleen de velduil is lichter van kleur en heeft kortere pluimen en gele ogen. Ik vind zelf dat ze een soort van kuifje hebben. Hij is 35 – 40 centimeter lang. Als ze gaan jagen vliegen ze 2 of 3 meter laag om een prooi te vinden. Het is bekent dat jonge volwassen velduilenvele honderden kilometers hebben afgelegd, dus echte reizigers! Ze broeden op de grond in een kuiltje, dat wordt bedekt met riet en gras. Het vrouwtje legt dan 4 tot 8 eieren.

De Ruigpootuil:

ruigpoot uil

De naam heeft hij te danken aan zijn witte veren die zijn poten en klauwen bedekken. Hij lijkt een beetje op de steenuil, maar de ruigpootuil is 24 tot 26 centimeter groot en zijn kop is wat ronder dan de steenuil. Je kunt aan zijn kop al zien dat hij een echte nachtjager is, dat kun je zien aan de gezichtssluier (dat zijn die ronde cirkels bij zijn ogen.) Ruigpootuilen laten zich niet overdag zien, want dan rusten ze uit voor de nacht. Dat rusten doen ze het liefst in een dennenboom. Ze broeden in oude spechtennest, maar sinds kort willen ze ook wel in een nestkast. De nestkast moet er wel voor zorgen dat hun vijanden er niet in kunnen. Hij is in Nederland een zeldzame broedvogel. In April gaan ze broeden, in het nest worden gemiddeld 3 tot 6 eieren gelegd.

De Dwerguil:

dwerg uil

Over een paar jaar zouden we de dwerguil kunnen zien als een broedvogel in Nederland. Hij is inderdaad de dwerg van alle uilen in Europa, misschien wel van alle uilen over de wereld. De dwerguil wordt niet groter dan 19 centimeter en je kunt hem alleen vinden in oude naaldbossen of in gemengde bossen. De dwerguil gaat overdag jagen op zangvogeltjes of op kleine zoogdieren. Ze leiden een verborgen leven, je zult ze niet gemakkelijk vinden. Als ze op gewonden raken dan gaan ze met hun staart op en neer wippen.
Ze leven in hollen en leggen hun eieren in open spechten hollen, dit doet ze in april. Ze legt dan 4 tot 6 eieren. Als het vrouwtje de jongen heeft gevoed, dan maakt ze het nest schoon. Dus alle etensresten worden weg gegooid.

Hoofdstuk 4: Van kop tot teen

Pluimen van een uil zijn geen oren, maar zijn bedoeld voor camouflage. Je kunt aan de pluimen zien in welke stemming de uil is, als ze recht omhoog staan dan is hij waakzaam en op zijn hoede. Liggen ze plat dan is de uil rustig en ontspannen.
De gezichtssluier helpt de uil met horen. Hij loopt vanaf de wenkbrauwen helemaal rond het hoofd en de snavel. Soort kleine trechterachtige veertjes vangen geluiden op en stuurt ze naar de oren. Bij uilen die ‘s nachts jagen is de gezichtssluier beter ontwikkeld dan bij uilen die overdag jagen.
De oren van een uil zitten net zoals een mens aan de zijkant. De oren van een uil zitten niet op een rechte lijn, maar schuin. Dat is wel weer handig voor de uil, want zij kunnen dan beter diepte en afstand schatten. Als ze gaan schatten met diepte en afstand dan gaan ze met hun hoofd op en neer. Sommige uilen jagen niet met hun ogen, maar met hun oren. De oren worden afgedekt met veren, maar het ene oor is groter dan het andere. De ogen kunnen de uilen niet bewegen zoals bij de Mensen. Uilen moeten hun nek draaien. Ze kunnen de nek wel 270 graden draaien, dat is drie kwart! Uilen hebben daarom ook 14 nekwervels en een speciaal botje om te zorgen dat ze zo ver kunnen draaien. Sommige denken dat uilen overdag niet goed kunnen zien maar dat is niet zo. Uilen zijn bijziend, dat houdt in dat ze van dicht bij weinig zien maar van ver af wel wat zien. Ze kunnen misschien ook wel kleuren zien, maar dat is niet zeker. Ze reageren als een bewegingsdetector op dingen. Uilen kunnen verschillende kleur ogen hebben zoals zwartbruin,oranje of geel. De kleur ogen heeft niks te maken met de tijd dat ze jagen.

Hoofdstuk 5: Snavel, klauwen en eten

Elke uil heeft lange poten en tenen met daaraan scherpe klauwen. Als de uil een prooi ziet is het van belang dat hij de prooi in een keer dood, want anders kan de prooi misschien nog vluchten en heeft de uil zijn kans verkeken. Hij pakt de prooi beet met 3 poten naar voren en 1 poot naar achteren. Soms wil de uil hem met 2 poten voor en 2 poten achter vast houden voor een betere grip. Dit gebruiken ze ook om beter op een tak te kunnen staan. De uil heeft een gebogen snavel en die gebruikt ie om stukken vlees los te scheuren. Ook zijn snavel is bedekt met veer en daarom lijkt ie wat kleiner. De uil eet zijn prooi met haar, botten en veren en al op! Het vlees wordt verteerd, maar de rest kan niet worden verteerd en word uitgespuugd dit noemen we een braakbal.

Hoofdstuk 6: Braakballen

braakballen uil

Uilenballen, ook wel braakballen zijn onverteerbare resten van prooien. Al het haar en botten worden in de maag samen geperst tot een bal en via de slokdarm omhoog geduwd. Om elke braakbal zit een laagje slijm en daardoor kan de uil ze gemakkelijker uitspugen. Je zult allemaal haren, botten en zelfs insecten kunnen vinden in braakballen. In een braakbal vind je dus veel informatie over wat de uil heeft gegeten. Je zou een braakbal kunnen zien als een puzzel. Deze braakbal is van een Oehoe. Niet alleen uilen spugen braakballen, maar ook andere vogels, zoals de reiger.Hoofdstuk 7: Nestelen

Sommige uilen maken in de herfst al voorbereidingen voor het nieuwe broedseizoen. De mannetjes beginnen met roepen om hun territorium af te bakenen om de vrouwtjes te lokken. De meeste uilen beginnen vroeg met broeden. Bijna alle uilen broeden in een hol, maarer zijn ook uilen die in verlaten nesten van kraaien of andere vogels nestelen. Maar er zijn ook uilen die op de grond of in de grond nestelen. Nu nestelen sommige uilen ook in nestkasten. Deze nestkasten zijn noodzakelijk, omdat er steeds meer bossen verdwijnen. Uilen maken niet echt een nest zoals andere vogels, maar hun nest bouwen ze van braakballen en van houtsnippers. Uilen zijn erg trots over hun nest en daarom gebruiken ze het meerdere keren. Broeden doen uilen alleen als er genoeg voedsel is en als het weer naar hun wens is. Als er weinig voedsel is en het weer is slecht dan kan het zijn dat uilen het een jaartje overslaan. Het zelfde geldt met de eieren. De uilen kiezen het perfecte moment om eieren te leggen. Dit doen ze om te zorgen als ze zelf kunnen jagen of aan het leren zijn dan houden de ouders rekening mee met het voedselaanbod. Als er weinig voedsel is dan kan het zijn dat het jongste uiltje wordt op gegeten door zijn oudere broers en/of zussen. Hoe meer prooidieren, hoe groter de kans dat de jonge uilen ook echt zullen uitvliegen.

De eieren van uilen zijn veel ronder en witter dan andere eieren van vogels. Vogeleieren hebben een schutkleur, maar uileneieren hebben geen schutkleur. Uileneieren hebben eigenlijk ook geen schutkleur nodig, want de eieren liggen toch verstopt in een hol. De reden dat ze wit zijn is, omdat de ouders de eieren ‘s nachts kunnen herkennen. De meeste uilen mannetjes helpen niet bij het broeden, want de vrouwtjes zijn sterker en groter. Dus kunnen ze het nest en de jongen beter verdedigen. In de broedtijd zijn de uilen erg agressief en misschien zelfs gevaarlijk voor mensen! Het vrouwtje wordt 3 weken lang verzorgd door het mannetje, want het vrouwtje moet de eieren uitbroeden dus het mannetje moet zorgen voor haar. Helaas voor het vrouwtje duurt dit maar 3 weken. De jonge uilen komen uit met gesloten ogen, want de ogen gaan pas na een paar dagen open. De jonge uilen worden ook wel “prullen” genoemd. De ouders voeden ze eerst met kleine stukjes die de ouders afscheuren van de prooi. Zijn ze wat ouder dan krijgen ze hele prooien. Als ze 5 tot 8 weken oud zijn verlaten ze het nest. Dan worden ze ook wel “takkelingen” genoemd. Ze verlaten het nest om de omgeving te ontdekken. Ze klimmen dan van tak naar tak. Het kan soms zijn dat tijdens zo’n verkenning wel eens een uil uit de boom valt, maar dan klimt de uil zo weer terug in de boom.

Voor de jonge uilen die pas het nest hebben verlatenis deze tijd er moeilijk voor ze, want ze moeten zelf jagen en moeten zelf een territorium zoeken. Ze moeten dan hun territorium goed verdedigen tegen andere uilen die hun territorium willen overnemen. Dit is moeilijk dus daarom sterven de meeste uilen al het eerste jaar.

Hoofdstuk 8: Bedreigingen

Veel mensen, maar ook werkgroepen hebben het beste voor met uilen. Met een groot aantal uilen in ons land gaat het beter doordat mensen uilenkasten neerzetten, hierdoor hebben we veel soorten uilen in Nederland. Met de kerkuil gaat ook beter en met de bosuil ook dat komt, omdat bosuilen zich goed kunnen aanpassen.De bosuil verovert steeds meer gebieden in Nederland.Doordat de bosuil eigenlijk steeds meer gebied opeist,kost dat andere vogels, zoals de ransuil, het leven. Bosuilen doden en eten ransuilen. In Duitsland en in België is hetzelfde aan de gang met de dwerguil en de ruigpootuil. Dit komt ook door de bosuil.De oehoe is een nieuwkomer in Nederland. Hij broedt hier pas sinds een paar jaar. De oehoes zoeken een nieuw territorium en komen zo in ons land. De meeste oehoes komen uit Duitsland. Ze zeggen dat oehoes een groot aanpassingsvermogen hebben, maar dat ligt hier in Nederland echt aan de prooidieren en aan de leefgebieden. Het ligt er ook aan of de mensen ze de rust gunnen. Als de oehoes worden gestoord dan kan hun broedsel mislukken. Dat zou jammer zijn, want oehoes zijn hele mooie dieren.Met de velduil en met de steenuil gaat het wel erg slecht, omdat er steeds meer leefomgeving verdwijnt. De steenuil heeft een klein cultuurlandschap nodig en de velduil wil moerasgebieden en vochtige duinen. De velduil voelt zich bedreigd door het toerisme, want de velduil leeft ook op de waddeneilanden. Nederland is een klein land met zo’n 16 miljoen mensen en dus moet een uil zich goed aanpassen. De uilen, welke zich niet goed aanpassen, zouden wel eens kunnen verdwijnen uit Nederland.

Informatie: Boekenlijst

Ik ben in de bibliotheek geweest en heb daar boeken meegenomen en heb veel informatie gezocht op het internet, maar heb dat niet meer gebruikt alleen de boeken.

Naam boek: De Kerkuil en andere in Nederland voor komende uilen.
Schrijver: Johan de Jong.
Tekeningen: Ad Cameron.

Naam boek: Uilenvlucht, het geheimzinnige leven van de uil.
Schrijver: Stefan Halewijn.
Tekeningen: Fred Geven.
Uitgever: KNNV.
spreekbeurt

 

10 Responses to “Uilen”

 1. Hallo

  Ik raad je aan om dit onderwerp te kiezen voor je spreekbeurt kinderen vinden het heel leuk

 2. ik heb mijn spreekbeurt ook over uilen gedaan
  en ik heb deze info gebruikt
  en ik had een 9 en half

 3. je weet zelf

  cool dat het zo gaat ik hou mijn spreekbeurt over ook uilen zo cute en cool zijn uilen zeg

 4. ik ben bezig met een werkstuk en een spreekbeurt en ik ga deze informatie heel veel gebruiken

 5. quinten

  lol ik hoop dat ik een tien krijg