Bijna jarig?
klik hier!Home   Piraten

Piraten


Voorwoord

Ik weet al een paar dingen over piraten maar nog niet echt veel. Ik vind piraten interessant om dat het ruige zeelui zijn. Ik vind films over piraten ook altijd heel spannend. Een werkstuk over piraten maken lijkt me dan ook wel gaaf. Ik wil graag meer weten over piraten, welke wapens ze gebruikten en waarom mensen piraat werden. Ik wil ook graag wat beroemde piraten leren kennen en wat ze allemaal gedaan hebben. Het lijkt me wel moeilijk om 20 bladzijdes vol te krijgen maar hopelijk zal het lukken!

Hoofdstuk 1 Wat is een piraat

Stel je eens mensen voor die zo wreed zijn, zo wanhopig of zo bloeddorstig zijn dat ze in staat zijn jouw vingers af te hakken, om de gouden ringen die je draagt te bemachtigen. Stel je eens dieven voor die voor die zo sluw zijn dat ze je laten kotsen, om te zien of je de ringen niet eerst had ingeslikt. Je kunt nu al een beetje voorstellen hoe het moet zijn geweest om met piraten in aanraking te komen. Heel gevaarlijk en waarschijnlijk dodelijk in de tijd dat men de oceaan alleen nog maar met een schip kon oversteken, vormden piraten een vreselijke bedreiging. Het waren mannen en vrouwen die er hun werk van hadden gemaakt alle schepen die ze tegen kwamen te plunderen. Ze namen alles en iedereen aan boord te pakken en namen het schip over of lieten het zinken.

Overal waar schepen en schippers waren, waren ook piraten die uitkeken naar de horizon, op zoek naar schatten en buit. Nu in deze tijd zijn deze piraten een legende, zelfs helden geworden, maar vroeger werd er heel anders tegenaan gekeken.

In 1837 schreef de Amerikaan Charles Ellms; “ bij iedere zeeman roept de naam piraat afschuwelijke gedachten op, en er zijn maar weinig onderwerpen die de nieuwsgierigheid van de mens meer wekken dan de wanhopige daden, smerige handelingen en duivelse loopbanen van deze menselijke monsters”.

De meeste piraten waren oorspronkelijk gewone zeelieden maar ze kregen snel al door dat ze met een paar overvallen op de juiste schepen meer geld bij elkaar konden stelen dan ze ooit op een eerlijke manier zouden verdienen. Hoe dan ook piraten waren vaak de bekwaamste zeevaarders, hun schepen waren vaak smaller en vervoerden vaak minder mensen dan de schepen die ze aanvielen. Ze vertrouwden blindelings op hun zeilkunst en nauwgezette planning om hun slachtoffers te overvallen. Sommige landen zetten zelfs met opzet piraten in om schepen van andere landen aan te vallen. Als dit officieel gebeurde kregen de piraten een machtiging of ‘kapersbrief’ en mochten zichzelf kapers noemen alsof ze een privé-oorlog voerden.

Hoofdstuk 2 Het leven van een piraat

Hoe leefden piraten eigenlijk?

Hij zocht op zee naar rijkdom en roem. Als hij weer van zee kwam was hij weer gewoon burger. En eenmaal aan boord was hij weer zeeman, klaar om schepen aan te vallen.Maar aan boord was nog meer te doen, wapens schoonhouden was belangrijk want die roesten vlug. Verder moesten de zeilen worden hersteld en het dek moest gedweild worden. Vuil en zout moesten verwijderd worden. Touwwerk en houtwerk moesten worden gemaakt als dit was beschadigd na een gevecht.

Na een geslaagde tocht had een piraat weer iets anders te doen, het geld werd meteen weer uitgegeven. Geld moet rollen: “hopla nog een biertje”!

Het leven op zee was heel hard. Vers voedsel kon niet lang genoeg bewaard worden en daarom namen de piraten ook wel levende dieren mee, zoals kippen. Ook gedroogd voedsel met veel kruiden werd gegeten. Soms moesten ze weken lang leven op zeebeschuit en zout vlees. Bedorven water was heel gewoon, en rum of wijn ging er ook wel in. De ergste ziekte aan boord was scheurbuik, die ontstaat door gebrek aan vitamine C. Vitamine C zit in vers fruit en groente. Scheurbuik maakt dat haar en tanden uitvallen, de huid droogt uit en de zeeman sterft snel. Citroenen en sinasappels helpen tegen deze ziekte, daar zit veel vitamine C in, maar dat wist men pas in de 18de eeuw.

 

Hoofdstuk 3 Verschillende soorten Piraten

De eerste piraten

Onder de eerste zeelieden ter wereld bevonden zich ook piraten. Fenicische zeemannen voeren zelfs al rond 2000 voor Christus op de Middellandse zee. Het waren dappere en deskundige koopvaardijlieden, maar ook zij vielen andere schepen en kuststeden aan. Het oude gedicht van Homerus, de Odyssee, verteld van Fenicische piraten die mensen van het eiland Syra ontvoerden en als slaven verkochten.

Cilicische piraten

Vanaf rond 150 voor Christus ontstond er een steeds groter wordende machtige groep piraten langs de zuidwestkust van Turkije. Dit gebied werd ook wel Cilicie genoemd. In 70 voor Christus was deze groep een bedreiging gaan vormen voor het Middellandse-Zeegebied, en hield in Rome de invoer van graan uit Egypte, dat hard nodig was, tegen. De Ciliciers bouwden en vestingwerk waarin ze hun schepen en wapens verborgen. Ze waren goede zeevaarders en ordelijk als een leger. De Griekse schrijver Plutarchus beschrijft de schepen van deze piraten als volgt; “de masten waren bedekt met goud, de roeispanen versierd met zilver, en de zeilen gemaakt van kostbare purperen stoffen….”In 67 voor Christus hadden de piraten maar liefst 400 steden veroverd. De Romeinse Senaat gaf Pompeius, een dappere Romeinse Generaal, opdracht de piraten te verslaan. Pompeius ging de piraten vol strijdlust te lijf en binnen drie maanden had het grootste deel zich overgegeven. Pompeius gaf alle piraten een stukje land waarmee ze een nieuw leven als boer konden opbouwen.

De Vikingen

De Vikingen zijn eigenlijk ook piraten, alleen zijn vikingen net ietsjes erger. Van alle piraten werden zij het meest gevreesd. Vanaf de 8e eeuw vielen zij Engeland en Frankrijk aan. Maar ook Spanje, Italië en zelfs Nederland! Ze staken ook de oceaan over naar Amerika. Ze waren er zelfs eerder dan Columbus!

De Vikingen waren snel, ze vielen aan als niemand erop bedacht was. Zodra ze een goed doel vonden gingen ze aan land. Met hun schip konden ze ook een rivier opvaren. Tot ver het land in. Het schip lag dan ook niet diep in het water. De Vikingen werden ook wel Noormannen genoemd omdat uit het Noorden kwamen. Zij worden ook woestelingen genoemd omdat ze moorden en plunderden en na afloop staken zij alles in brand. Zij namen ook mensen gevangen en verkochten ze dan als slaven aan de rijken. Maar lang niet alle Vikingen waren slecht want sommige veroverde dan een stad of dorp en werden dan het bestuur en bouwden meer huizen zodat de stad groter werd.

Hoofdstuk 4 De Barbarijnse Zeerovers

Tijdens de eerste helft van de 7de eeuw stichtte de profeet Mohammed een godsdienst, de islam. Dit nieuwe geloof verspreidde zich al snel over de Arabische landen en tegen de 9de eeuw had het vat gekregen op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Europa kreeg de islam geen voet aan de grond, veel christenen konden niet accepteren dat het heilige land waar Jezus Christus had gewoond nu in handen was gevallen van moslims. Erger nog ze waren vreselijk bang dat hun eigen geloof en levenswijzen door de islam in gevaar zou komen.

Er volgden eeuwen van bloedvergieten waarin christenen en moslims vochten om de landen en handelsroutes van het Middellandse-Zeegebied. Uit deze jaren van oorlog kwam er een nieuw soort piraat te voorschijn de Barbarijnse zeerovers.

Christelijke Barbarijnse zeerovers werden door de christelijke regering ingehuurd om islamitische schepen en steden aan te vallen. Op dezelfde manier zet de islamitische regering hun Barbarijnse zeerovers in om christelijke schepen en steden te plunderen. Beide regeringen vonden in de piraterij een goede manier om de macht van de tegenstander te verkleinen en die van zichzelf te vergroten.

De islamitische Barbarijnse zeerovers stonden een groot deel van hun winst en schatten af aan de “ deis”, dit zijn de militaire leiders van de Arabische landen van Noord-Afrika. De christelijke Barbarijnse zeerovers kregen van de regering van Sicilië, Monaco, Sardinië en Spanje toestemming de islamitische schepen aan te vallen. Veel van hen werkten voor de ridders van Sint-Johannes, een ridderorde die was opgericht om het christelijke geloof te beschermen. De ridders werden erg goed betaald door de Barbarijnse zeerovers. De Barbarijnse piraten hadden het liefst mensen als buit, die konden ze namelijk inzetten als galeislaven op zowel de christelijke als op de islamitische schepen. Ze brachten veel geld op in de slavenhandel. Voor de belangrijke gevangenen vroegen de Barbarijnse zeerovers losgeld. De mannen die als galeislaven werden ingezet waren geen lang leven beschoren. Ze moesten vaak dag en nacht roeien terwijl ze op water en brood leefden. Degenen die weigerde te roeien werden onmiddellijk doodgemaakt. De meeste gevangenen van de islamitische Barbarijnse zeerovers werden verhandeld als slaven op de Barbarijnse kust. Hun been werd geketend aan een ketting met een zware kogel, zodat ze niet konden vluchten. De slaven die niet werden verkocht, werden eigendom van de staat en moesten hun leven slijten op een speciale plaats, “bagno” genaamd. Ze moesten zware lichamelijk arbeid verrichten, zoals stenen verslepen, en kregen nauwelijks te eten. Sommige slaven bekeerden zich tot moslim, zodat ze een kleine kans hadden de gevangenis te verlaten. Dit was echter een gevaarlijke stap, want als deze tot ‘Turk’ bekeerde slaaf door christelijke piraten gevangen genomen werd, werd hij gemarteld en gedood omdat ze hem een verrader vonden.

Maar ook met moslims die door christenen gevangen werden genomen, liep het niet goed af. Iedereen die opgepakt was door de ‘Ridders van Johannes” werd door Malta verscheept, waar zich de grootste slavenmarkt van Europa zich bevond.

Gedurende de 17e eeuw sloten veel Europeanen zich aan bij de islamitische Barbarijnse zeerovers, zodat ze nog meer winst konden maken. Deze “afvalligen” leerden de Arabieren veel van hun “scheepsgeheimen”. Een van hen, de Nederlander Simon Danziger, liet de Arabieren zien hoe ze de machtige, ronde schepen die in Noord-Europa werden gebruikt, na moesten bouwen.

Met deze schepen konden de Barbarijnse zeerovers de Atlantische Oceaan op en landen als Ierland, Engeland en IJsland aanvallen. Een ander afvallige, John Ward, was een ex-kaper zonder werk. Hij sloot zich aan bij de Barbarijnse zeerovers van ‘de dei Tunis’ omdat hij heimwee had naar zijn kapersbestaan, de tijd waarin hij, zoals hij zelf zei: “…de hele zee ons keizerrijk was, toen we roofden wat we wilden, konden zingen, vloeken, drinken en …. net zo gemakkelijk mensen doden als jullie, koekenbakkers, vliegen…”

Het einde van de Barbarijnse zeerovers.

In de 18e eeuw begonnen de Franse en Engelse regeringen hun schepen naar de Middelandse zee te sturen. Om dat steeds meer landen onder Europees gezag kwamen t staan, kwam er langzaam maar zeker een einde aan het Barbarijnse tijdperk. De Arabische landen stopten 1 voor 1 met piraterij en slavernij, en ook de christelijke Barbarijnse zeerovers verdwenen. De laatste Barbarijnse zeerovers werden in 1830 opgepakt, toen de Franse strijdkrachten de stad Algiers binnenvielen.

Hoofdstuk 5 Nederland en Piraterij

Nadat Columbus in 1492 Amerika had ontdekt gingen veel Spaanse schepen naar Amerika om het land te veroveren en heel veel schatten van goud en zilver te stelen. Soms kraakten de houten schepen onder het gewicht van het gestolen goud zilver en edelstenen. De piraten vonden het natuurlijk fantastisch om zulke schepen aan te vallen. Piet Hein was ook zo’n kaper. Hij veroverde een aantal Spaanse schepen die zilver vervoerden. Daarom zingen wij nu nog steeds; “hij heeft gewonnen de zilveren vloot van Spanje”.

In Nederland kwam ook piraterij voor de Friese piraat ‘Grote Pier’ was de schrik van de Noordzee. In de 80 jarige oorlog hielpen de Geuzen, dit waren ook zeerovers, Willem Van Oranje in zijn strijd tegen de Spanjaarden. Ze voeren meestal met vissersscheepjes en als ze de kans kregen vielen ze de Spanjaarden aan die nogal bang waren voor water. Willem Van Oranje gaf de watergeuzen ook kaperbrieven mee en een deel van de buit moesten ze aan Willem van Oranje geven die hier weer wapens en soldaten van kocht. De watergeuzen hielpen bijvoorbeeld om op 1 april 1572 Den Briel te bevrijden van de Spanjaarden. Later werden de watergeuzen echte zeerovers. Een zekere Symon De Danser afkomstig uit Dordrecht trok de Middellandse zeegebied op in Marseille stal hij een schip. Hij bemande dat schip met ruige zeelui van allerlei slag. Hij roofden wat hij kon en kreeg de bijnaam ‘kapitein duivel’ en dat zegt wel genoeg. In korte tijd roofde hij 500 schepen! In de loop van de vorige eeuw ging de Nederlandse piraterij snel achteruit. De schepen werden te snel ook kwamen er ook oorlogsvloten die de zeerovers beschoten. In 1871 zonk het laatste echte Nederlandse piraten schip ‘De Slangenarend’.

Hoofdstuk 6 Beroemde piraten

Blackbeard

Er was geen piraat zo wreed als Edward Teach zijn bijnaam was ‘Blackbeard’ dat betekent Zwartbaard Teach wist precies wat het beste wapen van een piraat was: dat was zijn vijanden angst aanjagen. Hij verscheen dan ook als de duivel. De lonten onder zijn hoed hulden hem in zwarte rook, in zijn baard droeg hij rode strikken en aan zijn lijf hingen pistolen. De vijand gaf zich vaak over voordat een schot was gelost en als men de ring niet wilden afgeven hakte hij je vinger af. Blackbeard

Voor zijn mannen was Blackbeard ook een bruut. Af en toe maakte hij er een dood dat bewees dat hij de baas was. Hij had een schip met 40 kanonnen. Hij versloeg een groot Engels oorlogsschip en maakte veel ook veel anderen schepen buit. Blackbeard nam zelfs een hele stad in!

Sir Henry Morgan

De beroemdste boekanier was Sir Henry Morgan. Hij was half schurk half held en werd geboren in 1635. Hij werd ontvoerd en toen naar het eiland Barbados gebracht daar werkte hij als bediende op een plantage, maar hij vluchtte en sloot zich aan bij de boekaniers. Dat waren piraten die in het Caribisch gebied huishielden. Zij hielden hun tochten vanaf het eiland Jamaica. In 1666 had Morgan zijn eigen schip, kort daarna kozen de boekaniers hem als hun leider. Zijn eerste goede daad was Jamaica te redden want daar zaten de Spanjaarden. In 1668 trok hij op tegen de Spanjaarden in Cuba toen viel hij de stad Portobello aan. Hij kwam als held op Jamaica terug in zijn bezit had hij 100.000 stukken van ácht’ en dat zijn gouden munten. Morgan werd later naar Engeland gebracht hij kwam voor het gerecht, maar de koning sprak hem vrij en gaf hem de titel van ridder. Morgan ging terug naar Jamaica, aan piraterij deed hij niet meer. Hij stierf in 1688.

Mary Read

Een piraat was bijna altijd een man toch was er soms was er ook een vrouw die piraat werd, zoals bijvoorbeeld Mary Read. De moeder van Mary voedde haar dochter op als een jongen en toen ze 14 was ging Mary naar zee en beleefden ze veel avonturen. Ze was ook een poosje getrouwd en ze zat in het leger maar de zee bleef trekken. Ze werd piraat en daarna werd ze kaper. In 1720 ging ze dood want ze was gevangen genomen in Jamaica ze was zwanger en stierf in de gevangenis aan koorts.

 

William Kidd

Kidd (1645) maakten jacht op piraten voordat hij zelf piraat werd nadat hij het Franse schip ‘Quedah Merschant’ buit had gemaakt ging Kidd naar New York hij hoopten op vergeving maar dat viel tegen daar werd hij naar Londen Gestuurd hij moest terechtstaan. Hij werd schuldig bevonden aan moord en piraterij. Kidd moest naar de galg op de dag dat hij werd gehangen was hij dronken. Hij ging zo tekeer dat het touw om zijn nek doorbrak. Kidd kwam in de modder terecht en werd opnieuw opgehangen. Toen brak nogmaals het touw. Pas bij de derde poging overleed hij. Na zijn dood werd zijn lijk ingesmeerd met teer en werd in een ijzeren kooi gestopt. Zijn lijk bleef jaren lang hangen om iedereen af te schrikken.

Hoofdstuk 7 Moderne piraterij

De moderne techniek maakt piraterij wel wat moeilijker dan vroeger de meeste landen hebben een kustwacht die is goed beoefend en ook heel goed bewapent daar horen ook vliegtuigen en helikopters bij. Er is geen land in heel de wereld die piraterij toelaat. De kustwacht staat steeds in contact met de wal als het moeilijk kan de kustwacht om hulp vragen. Toch gaan de piraten gewoon door vooral als er ergens rijkdom is dan zijn er ook altijd wel mensen die iets mee willen pikken. Dat komt omdat in de tweede helft van de 20ste eeuw verminderde de macht van de Britse, Franse en Hollandse marine en stak in sommige delen van de wereld piraterij weer de kop op. Vooral in Azië zijn de aanvallen op de schepen weer aan orde van de dag. Net als vroeger nu ook snelheid weer van groot belang piraten zwermen uit op speedboten en bedreigen hun slachtoffers met geweren en raketten. De buit van de moderne piraten bestaat uit horloges televisies computers en anderen waardevolle spullen. In 1991 waren er 150 aanvallen van de moderne piraten de meeste aanvallen waren op moderne containerschepen. Moderne containerschepen zijn erg moeilijk aan te vallen maar wel als ze aan de kust liggen dan zijn er maar een paar zeemannen aan boord. Die zijn een gemakkelijk doelwit; snel aan boord graaien wat je kunt en wegwezen!

Nawoord

Ik heb veel van mijn werkstuk geleerd. Piraten waren nog gemener dan ik al dacht. Ik heb ook geleerd dat er ook Nederlandse piraten waren en dat piraterij vroeger eigenlijk heel gewoon was. Zelfs sommige landen gebruikten piraten als een soort legers. Ik weet nu ook wat het verschil is tussen piraten en kapers. Ook heb ik geleerd dat er vroeger al oorlog was tussen moslims en christenen en dat nu nog steeds zo is. Ook heb ik geleerd dat er nog steeds piraten zijn en dat er nog steeds schepen worden overvallen. Ik vond het maken van een werkstuk best lastig en het kostte me veel meer tijd dan ik had gedacht. 20 bladzijdes is best veel. Ik ben er wel tevreden over, vooral nu ik samen met mijn vader er plaatjes bij heb gezocht.

Informatiebronnen

  • Stewart Ross: Zoeklicht informatief over Piraten
  • Saviour Pirotta: Piraten en schatten
  • Peter Dennis: Het gezonken galjoen; een reis door de tijd
  • Artikelen en plaatjes van Internet
 

4 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*Aardrijkskunde Aardbevingen
Aardplaten
Aarde
Aboriginals (Australië)
Biesbosch
Chinese Muur
Eskimo
Flora en Fauna van Antarctica
Heelal
Jungle
Jungle
Kometen en Meteorieten
Milieuvervuiling Curaçao
Mont Blanc
Noordzee
Rondreizen
Spratly Eilanden
Tropisch regenwoud
Vulkaan
Vulkanen
Weer
Weer

Beroepen
Advocaat
Apotheker
Architect
Boerderij (Boer)
Brandweer
Clowns
Dierenarts
Dierenarts
Dierenverzorger
Douane(smokkelen)
Goochelaar
IT'er
Interieurstyliste
Kinderopvang
Klussenier
Kok
Het Leger
Leraar
Loonwerker
Politie
Schoonheidsspecialiste
Stewardess
Tandarts
Tandarts
Timmerman
Uitvaartverzorger
Verpleging
Vertaalbureau

Dieren
Amerikaanse Stafford
Amerikaanse Zeearend
Apen
Apenheul
Bearded Collie
Beren
Bever
Bij
Bijen
Cavia
Cavia
Chinchilla
Degoe
Dierentuin
Dinosauriërs
Dolfijn
Dolfijnen
Duitse Herder
Dwerghamsters
Eekhoorn
Eenden
Emoe
Ezel
Fjordenpaard
Fret
Giraffe
Golden Retriever
Goudvis
Goudvis
Grijze Roodstaart Papegaai
Haaien
Hamerhaai
Dieren (vervolg)
Hamster
Hamsters
Herten
Honden
Ijsbeer
IJsberen
Inktvissen
Jack Russel
Kameleon
Kangoeroe
Katachtigen
Kat
Katten
Kikkers
Koe
Konijn
Konijnen
Krokodillen
Krokodillen
Lastdieren
Leeuw
Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje
Lynx
Lynxen
Mieren
Nertsen
Neushoorns
Olifant
Olifant (Kai Mook)
Orka
Paarden
Paarden
Paardenkliniek
Panda
Papegaaien
Pijlgifkikker
Pinguïns
Postduiven
Ratten en muizen
Regenworm
Schapen
Slakken
Spinnen
Stokstaartjes
Tijger
Toekan
Torenvalk
Uilen
Uilen
Zwijnen
Vlaamse Gaai
Vleermuizen
Vlinders
Vogelbekdier
Vogelspinnen
Vos
Walvis
Wandelende takken
Wespen
Wilde Konijn
Varkens
Wolf
Zebra
Zeehond
Zeehond
Zeepaardje
Zeeschildpad
Zeesterren
Zwarte weduwe
Eten en Drinken
Aardappel
Alcohol
Bier
Brood
Chocolade
Coca Cola
Drop
Frikadel
Frisdrank
IJs
Kaas
Kauwgom
Koffie
Koffie
Mosterd
Pinda
Snoep
Snoep
Suiker
Thee
Water
Zoethout
Zuivel

Feesten
Carnaval
Halloween
Halloween
De Kerstman
Koningsdag
Sinterklaas
Sinterklaas
Valentijnsdag
Vuurwerk

Geschiedenis
Apple
Auto
Auto
De 7 wereldwonderen
Dierentuin
Dinosauriërs
Eerste bewoners Nederland
Eerste Wereldoorlog
Ferrari
Fiets
Geld
Giethoorn
Glas
Heksen
Horloges
Hunebedden
Internet en televisie
Internet der dingen
Kastelen
Katten
Kinderarbeid
Kleding
Knikkeren
Mahadma Ghandi
Mode
Monster van Loch Ness
Motorfiets
Otzi de Gletsjermummie
Paspoort
Piramides
Piraten
Poep
Ruimtevaart
Slaven
Sluis bij Hengelo
Spyker(auto)
Steenbakkerij
Strips
Telefoon
Televisie
Theo van Gogh
Titanic
Toetanchamon
Trein
Trekker
Vikingen
Vuur
Vuurtoren
Watersnoodramp 1953
YouTube
Zwitsers zakmes
Gezondheid
ADHD
Aids
Albino
Alzheimer
Anorexia nervosa
Astma
Autisme
Baby's in het ziekenhuis
Beugel
Blindengeleidehonden
Donor
Doofheid
Dyslexie
Ebola
Epilepsie
Galstenen
Gebit
Gehandicapte kinderen
Gehandicapten
Gewicht
Hart- en vaatziekten
Hersenen
Kanker
Kanker
Kanker (werkstuk)
Kunstogen
Menselijk lichaam
Nierziekte
Oog
Ouder worden
Pest
Prematuur(te vroeg geboren)
Roken
Seksuele Voorlichting
Skelet
Slapen
Spijsvertering
Stem
Syndroom van Down
V.S.D
Virussen
Zonneziekte(EPP)
Zweten

Landen en Steden
Amerika
Amsterdam
Antarctica
Argentinië
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
China
Curaçao
Cyprus
Engeland
Frankrijk
Galápagos eilanden
Gran Canaria
Groot Brittannië
Indonesië
Italië
Italië
Japan
Kreta
Las Vegas
Las Vegas
Macau
Marokko
Monaco
Nederland
Nepal
New York
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oman
Oostenrijk
Overijssel
Paaseiland
Parijs
Portugal
Portugal
Rotterdam
Singapore
Spanje
Suriname
Terschelling
Tibet
Tilburg
Turkije
Vlieland
Zuid Afrika
Zwitserland
Bungalowparken Nederland
Personen / Personages
Adolf Hitler
Anne Frank
Barack Obama
Donald Duck
Francine Oomen
Justin Bieber
Koningin Juliana
Koningin Maxima
Mahatma Ghandi
Maradona
Martin Luther King
Max Verstappen
Nelson Mandela
Rembrandt
Rembrandt(2)
Steve Irwin
Vincent van Gogh
Walt Disney

Natuurkunde
Bliksem
Elektriciteit
School energiezuiniger maken
Vuur
Vuur
Windenergie
Windmolens
Zonne-energie

Overige
Alarmsysteem
Afvalverwerking
Autoproblemen
Baboesjka
Benzine
Bijgeloof
Bio-industrie
Bruggen
Cartridges
Circus Herman Renz
Cryptomunten
De Kameleon
De Kameleon(2)
Dierenmishandeling
Dijken
Doping in de sport
Drinkwater
Dromen
Drones
Drugs
Efteling
Elektrische Auto
Fulfillment
Games
Geld verdienen online
Geld besparen
Horoscopen
Iphone
Gevangenis
Goud
Hoe kom ik hoog in Google
Houthaard
Huren
Islam
Jeugdgevangenis
Kalk en kalkaanslag
De Kassa
Kerstpakketten
Kinderboekenweek
Kindermishandeling
Kindsoldaten
Kleding
Kleding bedrukken
Kleuren
Labyrint
Lenen
Lego
Lelijke Eend (Auto)
Liefde
Luchtballon
Luchtvervuiling
Make-up
Minecraft
Netflix
Make-up
Mode
Monstertrucks
De Optimist (Zeilboot)
Parfum
Printer
Pasadia Bibito Pin
Pesten
Piercings
Pokemon Go
Politiek
Racisme
Scheiden
Sim-Only
Skylanders
Smart Home
Stenen
Traplift
Tuinieren
Tv Box
Varkensboerderij
Vaststellingsovereenkomst
Vervoer
Vliegtuig
Vliegtuigen(werkstuk)
VPN
Verven
Wat is een webshop?
Wereldwinkel
Whatsapp
Zelfrijdende auto
Zomer
Muziek
Beethoven
Breakdance
Dansen
Dwarsfluit
Gitaar
Harmonieorkest
Hiphop
Keyboard
Orkest
Viool

1939 - 1945
Hitler
Anne Frank
Holocaust
Jehova’s Getuigen in WO2
Onderduiken
WO2
Tweede Wereldoorlog
Sporten
Ajax
Atletiek
Autoracen
AZ Alkmaar
Ballet
Basketbal
Bowlen
Dansen
Darten
Duiken
Duivensport
Elfstedentocht
FC Twente
Feyenoord
Formule 1
Handbal
Hockey
Judo
Klimmen
Majorette
Motorcross
Mountainbiken
Olympische Spelen
Paardrijles
Paardrijles en Verzorging
Poker
Postduiven
Rugby
SC Heerenveen
Schaatsen
Scouting
Scouting
Skaten
Skiën
Sportvissen
Tang Soo Do (vechtsport)
Tennis
Tour de France
Turnen
Turnen
Twirling
Voetbal
Yoga
Zeevissen

Spreekbeurt Engels
Earthquakes
Energy
Food

Organisaties
Amnesty International
Fair Trade
De Kindertelefoon
Kids Tegen Geweld
Organimal
Ronald McDonald Kinderfonds
Unicef
Sloppenwijken
Wereld Natuur Fonds
Zeehondencreche

Alle Spreekbeurtpakketen