Disclaimer

Spreekbeurten.info besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De spreekbeurten/werkstukken worden door kinderen aangeleverd en door Spreekbeurten.info op de site geplaatst. Het is niet uit te sluiten dat alle aangeleverde spreekbeurten/werkstukken authentiek zijn. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van Spreekbeurten.info.

Spreekbeurten.info spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enig onderdeel verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, dan is een e-mail naar contact@spreekbeurten.info, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. Spreekbeurten.info zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen omtrent de klacht en indien gegrond het desbetreffende onderdeel onmiddellijk verwijderen.

Spreekbeurten.info, alsmede de websites naar welke middels de website van Spreekbeurten.info wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De informatie op Spreekbeurten.info mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van een spreekbeurt/werkstuk. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, vertalen of bewerken, is niet toegestaan.

© Copyright: N-point Internet Producties 2000-2018

 

Geef een reactie