Lynx

Inleiding

lynx

De lynx is een katachtige. Katachtige zijn roofdieren. Er zijn veel verschillende lynxen. Ik heb het alleen over de meest voorkomende.Dat zijn de: woestijnlynx, Europese lynx , Spaanse lynx, Canadese lynx en rode lynx.

Soorten Lynxen

Caracal of woestijnlynx

 • Schouderhoogte: 45 centimeter
 • Lengte zonder staart: 75 centimeter
 • Staartlengte: 25 centimeter
 • Gewicht: 15 – 18 kilo

Deze woestijnlynx is verward aan de Europese en de Amerikaanse en heeft de zelfde oorpluimpjes aan de punten van zijn oren. De staart is erg kort, veel korter als die van de andere Afrikaanse katten, terwijl de achterpoten duidelijk veel korter zijn als de voorpoten. De kop is aan de voorkant afgeplat en heeft lange, smalle puntige oorschelpen.De buitenkant van de oren is zwartig. De woestijnlynx is eigenlijk een lynx die zich, als gevolg van de afgesloten ligging van zijn woongebied, heeft ontwikkeld als een aparte soort.

Europese lynx

 • Schouderhoogte: 60 – 75 centimeter
 • Lengte zonder staart: 80 – 103 centimeter
 • Staartlengte: 11 – 24 centimeter
 • Gewicht: 18 – 20 kilo

De gewone lynx is gemakkelijk te onderscheiden van de wilde kat, dankzij zijn langere poten, zeer korte staart, plukjes 3 cm lang haar op zijn oren en de grote zwart met witte snorharen rond de snuit. De typische Europese vorm wordt meestal beschouwd als een ondersoort van de lynx, evenals de spaanse en canadese lynxen dat zijn. De hoofdkleur van de vacht is bruin, maar er komen ook grijze en rode tinten in voor. De onderzijde is in de hoofdzaak heel licht asgrijs. Over de rug en voeten lopen donkerdere strepen. De staart is geringd. Hij heeft een zwarte punt en is aan de onderzijde wit van kleur. Scandinavië en Oost – Europa is het leefgebied van de Europese lynx. De lynx is een echt roofdier dat in de bossen thuishoort, maar overal gaat het aantal lynxen sterk achteruit. De dieren jagen meestal overdag. Hun prooi bestaat uit: gemzen hazen fazanten houtsnippen patrijzen en kleine vogels. Als ze door een jager ontdekt worden blijven ze hem doodstil aanstaren. Lynxen paren in januari en februari zonder dat er veel hofhouderij aan te pas komt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.

Spaanse lynx

 • Schouderhoogte: 60 – 70 cm
 • Lengte zonder staart: 85 – 110 cm
 • Staartlengte: 12½ – 13 cm
 • Gewicht: 15 – 20 kilo

De Spaanse lynx is kleiner als de Europese lynx waaraan hij nou verbonden is. Evenals dat dier heeft ook de Spaanse lynx puntige oren met zwarte haarplukjes en lange snorharen. De donkere tint van de vacht vormt een kenmerkend verschil tussen de Europese lynx. De onderzijde van het lichaam is lichter als de bovenzijde. Rug en flanken zijn bruin met een roodachtige gloed. Er staan ook zwarte strepen op en kleine ronde vlekken. De strepen lopen in de lengte over nek en rug dwars over flanken. De staart van de Spaanse lynx is veel korter als die van de Europese lynx. Hij is helemaal gevlekt op het uiteinde na. Het uiteinde is zwart. De Spaanse lynx leefde vroeger in de bossen en op de hellingen van zuid – Europa. Nu komt hij alleen nog maar in Spanje voor. Evenals de Europese lynx bespringt de spaanse lynx zijn prooi vanuit een hinderlaag. Het dier jaagt ’s nachts en in de schemering. In bomen klimmen kan hij ook tot op bepaalde hoogte. Hij kan buitengewoon goed springen en zwemmen. Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaars gezelschap alleen in de paartijd. Spaanse lynxen maken een schril blazend geluid. Tijdens het hofmaken miauwen ze krijsend, waarbij de stem een paar tonen daalt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.

Canadese lynx

 • Schouderhoogte: 50 – 60 cm
 • Lengte zonder staart: 70 – 100 cm
 • Staartlengte: 10 – 15 cm
lynxen

Er zijn deskundigen die de Canadese lynx als een aparte soort beschouwen maar hij lijkt sterk op de lynxen uit Europa en het noordelijk deel van Azië. De zilvergrijze vacht met zijn rossig-bruinegloed en vaag gevlekte tekening is erg kostbaar. Het haar van de flanken en de onderste delen van zijn poten is iets langer als de rest. Over het voorhoofd lopen duidelijk zwarte lengtestrepen. Rond de snuit bevinden zich witte snorharen. De gestreepte staart is kort en het uiteinde is zwart. De Canadese lynx komt voor in Canada en in het noorden van de verenigde staten. Canadese lynxen zijn echte bosdieren die voornamelijk in de schemering en ‘s nachts actief zijn. Overdag verbergen ze zich in holle bomen, op lage takken of tussen de struiken. Ze jagen meestal op: hazen en konijnen, maar eten ook andere kleine zoogdieren. Ze eten ook vogels. Lynxen paren in januari en februari zonder dat er veel hofhouderij aan te pas komt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.

Rode lynx

 • Lengte zonder staart: 75 cm
 • Staartlengte: 15 cm
 • Gewicht: 10 – 12 kilo

De rode lynx is kleiner dan de Canadese lynx. De vacht van het dier is dik, maar niet lang. De vacht is roodbruin van kleur. De tekening van de vacht bestaat uit kleine, goed zichtbare vlekken over het hele lichaam. Op de donkerste gedeelte van zijn poten bevinden zich donkere dwars strepen. Die zijn niet goed te zien. De rode lynx komt voor in vrijwel de gehele Verenigde Staten, maar ook in Californië. Zijn woongebied wordt gevormd door ruig open land. Daar houdt hij zich verborgen tussen bosjes en struiken of tussen plaatsen op rotsen waar de plantgroei schaars is. Evenals de andere lynxen houdt dit dier zich overdag verborgen. Hij wordt pas tegen de schemering actief. Hij jaagt op konijnen, hazen, eekhoorns en muizen. De draagtijd van de rode lynx is 50 – 60 dagen. In het voorjaar worden 2 tot 4 jongen geboren.

Algemeen

lynxen

De lynx kwam vroeger in bijna alle grote bosgebieden in Europa en een groot deel van Azië voor. Door de jacht en verdrijving uit hun leefgebied zijn deze katten met hun kenmerkende oorpluimen tegenwoordig vrij zeldzaam geworden. Ze leven vooral nog in afgelegen bergstreken met wat kreupelhout. In enkele bossen in West-Europa zijn opnieuw lynxen uitgezet. In Nederland is vooralsnog niet voldoende aaneengesloten bos voor een herintroductie. Lynxen jagen bij voorkeur vanuit een hinderlaag. Ze liggen achter een omgevallen boom of rots te wachten tot een prooidier langs komt en doen dan een korte uitval. Als ze hun prooi niet binnen enkele meters te pakken kunnen krijgen laten ze hem lopen.

Wetenschap

 • Naam: Lynx lynx
 • Engelse naam Eurasian lynx.
 • Hij is niet bedreigd .

De paartijd valt bij de lynx in het begin van de lente. Mama lynx is ongeveer 70 dagen zwanger van haar jonkies. Eind mei worden ze geboren, 1 tot 4 per worp. De welpjes wegen bij hun geboorte maar 300 gram en zullen bijna een heel jaar lang bij mama blijven. Papa lynx helpt niet bij het grootbrengen. Hij neemt liever de benen! De grootste vijand van de lynx is de mens.

De lynx in Nederland

De lynx kwam vroeger ook in Nederland voor. Maar de mensen waren erg bang en probeerden ze uit te roeien. Dit is niet gelukt. Dat kwam omdat er in Duitsland de rijke mensen een soort dierentuintjes hadden. Dit was eigenlijk verboden dus was het niet zo’n dierentuin zoals we nu in Nederland hebben, maar een geheime alleen voor hun vol met bedreigde dieren. Maar de lynxen kregen jonkies en daar konden die mensen niets mee. Verkopen kon niet, dus lieten ze de jonkies maar los. In Duitsland zijn nooit schapen gedood of bijvoorbeeld een kind aangevallen door een lynx. Dus het uitroeien in Nederland had helemaal geen nut. Sommige geleerden denken dat de lynx weer in Nederland is gaan wonen. Maar de geleerden zijn het er nog niet over eens.

Territorium

De lynx leeft veelal in bergachtig gebied en is een echte bosbewoner. In omgevallen bomen maakt hij een hol. Hij komt niet graag in open terrein. De lynx is te vinden in de bossen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Als je geluk hebt zou je er 1 kunnen zien in Zuid Limburg, maar over het algemeen komen ze in Nederland niet voor. Er is over gesproken om de lynx uit te zetten op de Veluwe, maar er is daar niet genoeg eten voor een populatie.

Eigen territorium

Elk dier heeft zijn eigen territorium die in grootte kunnen variëren van 30 km 2 tot meer meer dan 1000 km2. Het gemiddelde ligt ongeveer tussen de 100 tot 250 km2. Het territorium van een mannetje en vrouwtje kunnen elkaar grotendeels overlappen. Ook de territoria van 2 mannetjes kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen, maar dan houden ze zich wel in verschillende delen op zodat ze elkaar niet kunnen treffen. De grootte van het territorium van het mannetje hangt onder andere af van de verdeling van de vrouwtjes, terwijl het voor het vrouwtje bepaald word door voedselfactoren.

Afbakenen

De lynx bakent zijn territorium af met geurvlagen en met visuele sporen. Het kan zijn dat de lynx zijn uitwerpselen ervoor gebruikt of met krabsporen. De lynx krabt dan met zijn nagels in bomen wat door een andere lynx word gezien en die weet dan dat hij in een ander zijn territorium komt. Ook maken lynxen geluid. Het lijkt een beetje op de geluiden van de kat. Zo kunnen ze met elkaar communiceren.

spreekbeurt
 

3 Responses to “Lynx”

 1. Gerrit

  even een taalfouten corrigeren: de Spaanse lynx is NAUW verbonden met de Europese soort (ipv nou)
  Verder veel complimenten
  Groet van Gerrit