Giethoorn

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Geschiedenis van Giethoorn
  3. De verandering van het bestaan van Giethoorners
  4. Aandacht voor de natuur.
  5. Toerisme in Giethoorn

1. Inleiding

Ik zat met mijn moeder in de fotoboeken te kijken van mij en mijn broers. Ik zag toen een foto van broer Jeroen in een bootje en toen ik vroeg waar deze foto was genomen zij mijn moeder in Giethoorn. Mijn Pa vertelde dat dit een mooi dorpje was en toen de meester mij vroeg om een werkstuk te maken wilde ik deze gaan maken over Giethoorn. Giethoorn is een mooi plaatsje. Toen ik op internet en in de bibliotheek ben gaan lezen heb ik leuke foto’s gevonden en heb hiermee dit werkstuk gemaakt.

2. Geschiedenis van Giethoorn

Giethoorn is ruim 750 jaar geleden ontstaan door de vestiging van waarschijnlijk een groep flagellanten (zelfgeselaars) in het woeste gebied.Giethoorn groeide uit tot naar een dorpje waar de bewoners leefden van de turfwinning,gecombineerd met extensieve veehouderij,riet snijden en visserij.Door turfafgraving ontstond een landschap met stukjes water(de petgaten) en stukjes land (de legakkers).Omdat dit ongecontroleerd gebeurde in een tijd waarin regelmatig overstromingen e.d. plaats vonden, sloegen de legakkers (die dus te smal bleken) weg en ontstonden de meren rond Giethoorn.Het Gieterse meer is het enige natuurlijke meer. Dit is in de ijstijd ontstaan. De overige:het Bovenwiede, Zuideindiger Wiede, Molengat,De Beulaker en de grote en stille Belter,zijn alle ontstaan door de turfwinning.De Beulaker dankt zijn naam aan het dorpje Beulaecke dat in de 18e eeuw in de golven verdween.Vanuit Giethoorn werd de turf over het water afgevoerd (veelal via blokzijl) om als brandstof te dienen.Later werden de waterwegen gebruikt voor het vervoer van vee,hooi,melk en andere agrarische zaken.De’’melkbok’’,waarmee de melkbussen werden opgehaald voor de melkfabriek,verdween pas in de 70’er jaren.Ook ander vervoer,zoals bijvoorbeeld van petroleum,de bakker,postbode en dergelijke,ging vroeger per boot langs het voetpad met de vele bruggetjes.

Tegenwoordig is dat niet meer zo.Wel heeft de Gieterse brandweer een moderne blusboot en wordt in een deel van het dorp de vuilnis per boot afgevoerd. Inmiddels is Giethoorn een topattractie voor binnen- en buitenlandse toeristen.Het gaat hierbij vooral om dagjesmensen,maar de tendens gaat meer en meer naar verblijfsrecreatie. Door de invoering van elektromotoren voor de vele verhuurboten heeft het dorp meer rust gekregen.

Maar Giethoorn heeft veel meer te bieden dan wandelen rondvaren en bootje huren in het oude dorp.

3 De verandering voor de Giethoorners

Giethoorn is,toen de vervening een aflopende zaak werd,overgestapt op het boerenbedrijf. Inmiddels is ook dat weer veranderd.Rondde 60’er jaren was er een aantal ontwikkelingen van grote invloed op de koers van het dorp:De mechanisatie in de landbouw bleek voor de Gieterse boeren moeilijk bij te houden.

Alles moest immers over het water.Zo was het moeilijk concurreren.

Door meer welvaart,mobiliteit en vrije tijd kwamen steeds meer toeristen naar Giethoorn.waren het vroeger de echte”kunstenaars”die Giethoorn ontdekte,na de oorlog kwam het grote publiek,mede onder invloed van Bert Haanstra’s film”fanfare”.

4 Aandacht voor de natuur is belangrijk.

Door het groeiend besef van natuurbehoud was natuurmonumenten begonnen land te kopen in het gebied”De Wieden”. Inmiddels is deze vereniging vast de grootste landeigenaar in de kop van Overijssel.De boeren hadden dus een alternatief:land verkopen aan natuurmonumenten en een camping beginnen, boten gaan verhuren,etc. Door de invoering van elektromotoren voor de vele verhuurboten heeft het dorp meer rust gekregen en de vermindering van de uitlaatgassen en vervuiling door motorolie is een goede stap om de natuur te sparen.

5 Toerisme in Giethoorn en omgeving.

Inmiddels is Giethoorn een topattractie voor binnen- en buitenlandse toeristen.
Het gaat hierbij vooral om dagjesmensen, maar de tendens gaat meer en meer verblijfsrecreatie. Giethoorn heeft veel meer te bieden dan wandelen, rondvaren of een bootje huren in het oude dorp. Giethoorn is de uitvalsbasis naar de meren en natuurgebieden in de kop van Overijssel. Er zijn goede mogelijkheden voor overnachting (hotel, pension, huisje, camping, jachthaven) en voor de inwendige mens ( van snackbar topt sterrenrestaurant).

 

Watersporters kunnen zich uitleven op de surfplank, in de kano, op waterski’s enzovoort en dat alles in een prachtige omgeving.
En wat dacht je van de winter: Giethoorn is een prima start voor een schaatstocht!

Fietsers kunnen genieten van de actie om hen heen, maar even zo makkelijk van prachtige oases van rust, rietvelden, landelijke omgeving, mooie uitzichten en leuke dorpjes en stadjes.
En ….. er is altijd een terrasje te vinden.

 

Vanuit Giethoorn zit je zo op de hei in Havelte, in de bossen bij Steenwijk, in karakteristieke dorpen als Staphorst of pittoreske stadjes als Blokzijl, maar wie wil dat allemaal, als Giethoorn zelf zo mooi is?!

 

 

One Response to “Giethoorn”

  1. in welke groep heb je dit gedaan want ik zit in groep 7 en moet 8 hoofdstukken en jij hebt er maar 5