Bijna jarig?
klik hier!Home   De eerste bewoners van Nederland

De eerste bewoners van Nederland


1.De oudste vrouw van Nederland

1a Trijntje

Tekening steentijdIn november 1997 graven mensen bij Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland een gat van tien meter diep. Ze zoeken naar sporen van mensen die lang geleden in Nederland gewoond hebben. Ze vinden een graf met het skelet van een vrouw die hier ongeveer 7000 jaar geleden geleefd heeft. Nooit werd er in Nederland zo’n skelet gevonden dat nog helemaal heel was. Toen hebben ze de vrouw een bijnaam gegeven: Trijntje.

Omdat ze is gevonden op een plaats waar de Betuwe-spoorlijn moet komen hebben ze haar deze naam gegeven. Ze was tussen de veertig en zestig jaar oud geworden. Tussen 5300 en 4700 voor Christus leefden op de plaats van de opgraving mensen op de oevers van de Rijn en de Maas.

 

1b Schatkamers

De grond is een soort schatkamer, vol met sporen van mensen die hier lang geleden leefden. Er liggen heel veel dingen, bijvoorbeeld potten en glazen. De mensen die dit bestuderen noemen we archeologen.

Dankzij hun werk weten we hoe de mensen in de prehistorie leefden. Dat is een tijd dat de mensen nog niet konden schrijven. Je kunt er alleen maar meer over te weten komen door dingen die we vinden.

2. Jagers en verzamelaars

2a Een woest land vol water

De oudste sporen van mensen in Nederland zijn gevonden in Limburg. Het zijn vuurstenen werktuigen van ongeveer 250.000 jaar geleden. Als je er met een andere steen tegenaan slaat springen er scherpe stukjes van af. De steen krijgt zo scherpe randen. De oudste bewoners gebruikten die scherpe vuurstenen als bijlen en messen.

Ze leefden van de jacht. Ze zochten voedsel in de natuur zoals wortels, noten, bessen en kruiden. De mensen leefden in kleine groepjes. Als er niet genoeg wild was om op te jagen pakten ze hun spullen en trokken ergens anders heen.

Ons land zag er in die tijd heel anders uit. Het meeste land stond toen onder water. Alleen de hogere zandgronden, in wat nu Noord-Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek is, staken boven het water uit.

3. Neanderthalers

3a IJskoude tijden

Reconstructie

Een aantal keren is een groot deel van de aarde een tijd bedekt geweest met een dikke laag ijs.

Zo’n periode wordt de ijstijd genoemd. In de op een na laatste ijstijd, die ongeveer 120.000 jaar geleden eindigden, werd de noordelijke helft van Nederland bedekt door een dikke laag ijs.

De koudste periode was zo’n 20.000 jaar geleden. Er was hier wel een onbewoonbare poolvlakte. Toen lagen de temperaturen ver onder de nul graden. De Neanderthalers zagen er heel anders uit dan ons: Hij had een laag voorhoofd met zware wenkbrauwen. In Nederland zijn nog nooit skeletten gevonden van Neanderthalers. Wel vuistbijlen die de Nederlanders 60.000 jaar geleden gebruikten. Daarom denken ze dat ze hier geleefd hebben. Er zijn ongeveer 60 voorwerpen gevonden van de Neanderthalers. De Neanderthalers gebruikte platte stenen met scherpe randen, krabbers, om dierenhuiden schoon te krabben.

Pezen of dunne veters gebruikten ze als draden. De Steentijd begint in Nederland met de tijd waarin de eerste gevonden stenen werktuigen werden gemaakt. De Steentijd duurde tot ongeveer 2.000 voor Christus. De Bronstijd duurde tot ongeveer 800 voor Christus.

De laatste periode van de prehistorie is de IJzertijd.

4. Leven op de toendra

4a Rendierjagers

De laatste ijstijd die geweest is duurde tot 10.000 voor Christus. Aan het einde van deze periode werd het hier warmer. Omstreeks 14.000 voor Christus kwamen er rendierjagers naar Nederland. Ze trokken achter rendierkuddes aan, die hier kwamen toen het warmer werd. Rendieren zijn een soort herten met geweien.
Klik op deze foto om verder te gaanZe komen nog steeds voor in streken in de noordpool. Van de huid van rendieren werden tenten en kleding van gemaakt. De jagers schoten met pijl en boog en een harpoen. Dat is een speer met een weerhaak.

4b Nomaden

Het kale toendralandschap veranderde in een gebied met bossen, vol berken en dennen. De Rendierjagers volgden de kudde rendieren. In de bossen leefden oerrunderen, elanden, edelherten, wilden zwijnen en bruine beren. Langs het water waren bevers, otters en watervogels te vinden. Het hele jaar jaagde ze op het wild. In de zomer leefden ze in kampen aan de zee en jaagden ze op zeehonden en zeevogels. Daarbij gebruikten ze bootjes die van boomstammen zijn gemaakt. Deze jagende en vissende mensen noemden we nomaden.

5. De eerste boeren in Limburg

5a Een vaste woonplaats

Het klimaat werd geschikt voor landbouw. Omstreeks 5000 voor Christus vestigden zich voor het eerst boeren in Nederland. Vooral in Zuid-Limburg langs de Maas vonden de boeren vruchtbare grond: löss. Deze was erg geschikt om voedsel op te verbouwen. De boeren kapten open plekken in het bos. Daarop bouwden ze hun boerderijen en legden ze hun akkers aan. De nieuwe bewoners verbouwden graansoorten, zoals tarwe, spelt, gerst en haver. Omdat er meestal voldoende voedsel was groeide de bevolking.

Sommige boeren maakten aardewerk potten.

bandkeramiek.jpg (76838 bytes)

De eerste landbouwers in ons land worden bandkeramiekers genoemd. Ze versierden hun aardewerk met bandvormige motieven.

5b. Boerderijen

Bandkeramiekers leefden in kleine dorpjes van meestal vijf tot zeven boerderijen. Daar woonden in totaal zo’n vijftig mensen in. Het grootste dorp dat gevonden is, lag op de plaats waar nu het dorp Elsloo is. Daar stonden zeventien boerderijen. Het waren grote, rechthoekige, eikenhouten boerderijen met een puntdak. Het leem, een soort klei, werd naast het huis weggegraven. In de kuilen die zo ontstonden werd later het afval ingegooid. Die afvalputten zijn nu de schatkamers voor archeologen.

6 Hoog en droog

6a Leven op de zandgronden

Omstreeks 3000 voor Christus vestigden zich boeren op de hogere zandgronden, in wat we nu Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland noemen. Daar konden ze wonen, voedsel verbouwen en veehouden zonder last te hebben van het water dat een groot deel van Nederland bedekte. De boeren hielden runderen, varkens, geiten en schapen en hadden ook honden. Hun gereedschappen waren gemaakt van steen, been en hout.
Tussen 3800 en 3300 voor Christus kwamen grote vuurstenen vooral uit de vuursteenmijnen in Zuid-Limburg.
Net als bandbekerkeramiekers danken ook deze boeren hun naam aan het aardewerk dat van hen gevonden is. De meest voorkomende pot had een trechtervormige opening. Daarom wordt dit volk Trechtervolk genoemd.

Waarom het trechtervolk daar soms hun doden in begroeven, weten we niet.

6b Hunebedden

Het trechtervolk is ook bekend onder een andere naam: Hunebedhouders. In Drenthe en in Groningen zijn nog 54 hunebedden bewaard gebleven.
De keien wegen soms tussen de 10.000 en 20.000 kilo. Het was een enorm karwei om een hunebed te bouwen zonder hulp van machines. Bij veel volken heeft steen als betekenis:
Het Eeuwige Leven. Op de grond voor het hunebed zijn resten van vuurstenen werktuigen gevonden en sporen van een vuurplek.

7. Kustbewoners

7a De Vlaardingencultuur

In het westen van Nederland was een smalle kuststrook. Daarachter lag een gebied dat vaak onder water stond. Zand, dat was aangevoerd door rivieren en de wind, had de kust hoger en breder gemaakt. Daardoor werd het gebied erachter beter beschermd tegen de zee.
De strandwallen en de oevers van rivieren waren geschikt om op te wonen. Mensen die zich vestigden hadden niet zo veel last van overstromingen.

7b Afval

Bij Vlaardingen werd eind jaren vijftig bij graafwerkzaamheden een oude nederzetting gevonden. De mensen van de Vlaardingencultuur woonden in huizen van 10 meter lang en 6 meter breed.
De bodem rond Vlaardingen bestaat uit klei en veen. Dat zijn grondsoorten waarin dingen goed bewaard blijven. Bij alle werkzaamheden gebruikten ze bijlen, speren, hamers en beitels van vuurstenen. Er werd bij Vlaardingen ook iets bijzonders gevonden: een doosje van berkenschors. Het doosje was gevuld met scherfjes van een pot. Het doosje werd gevonden vlak bij een berenschedel.

8. Terpen

8a Droge voeten

In Friesland en Groningen liggen terpen. Terpen zijn door mensen gemaakte heuvels. Ze werden gemaakt in een tijd dat er nog geen dijken waren. De zee overstroomde toen regelmatig de kust.

Om toch droog te wonen verhoogden de mensen de hoger gelegen stukken land met afval, mest of grond. Eerst stond elk huis apart op een heuveltje. Het zeewater kwam steeds hoger en de terpen worden dus ook steeds groter en hoger gemaakt.

 

 

8b Koeien in huis

kruikenDe boerderijen op de terp lagen in een cirkel. In het midden was een open plek. Waarschijnlijk was daar de markt waar de boeren hun producten verkochten. De terpbewoners leefden dan ook vooral van veeteelt. Maar ook maakten de terpbewoners van de botten dingen om mee te spelen.
De terpbewoners verbouwden graan en andere gewassen op hoger gelegen gronden. De lagere stukken stonden geregeld onder water. En de meeste gewassen kunnen niet tegen het zoute water.
De boerderijen waren ongeveer zes tot acht meter breed en soms ruim dertig meter lang. Aan de ene kant was een woongedeelte met in het midden een vuur. Aan de andere kant was een stal voor de koeien. Er was niet altijd een wand tussen de stal en de woonruimte.
Met de komst van de Romeinen veranderde er veel. Toen eindigde ook de prehistorie.

De Romeinen waren de eersten die schreven over de bewoners van Nederland.

 

 

 

  4 Reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen