Walvis

Wat is een walvis?

walvisDe walvis is eigenlijk geen vis, maar een zeezoogdier. Het zijn de reuzen van de zee. Walvissen vind je in alle zeeën.

Walvissen vormen een grote groep van ongeveer 90 soorten warmbloedige zoogdieren die aangepast zijn aan het leven in de zee. Walvisachtigen zijn in twee grote groepen verdeeld; baardwalvissen en tandwalvissen. Tandwalvissen hebben scherpe tanden in hun bek waarmee ze vissen of andere zeezoogdieren kunnen vangen en opeten. In deze groep horen bijvoorbeeld de potvissen, de zwaardwalvissen, de dolfijnen en de tuimelaars thuis.In de bek van een baardwalvis hangen rijen baleinen dat is dus de baard waarmee hij kleine zeediertjes uit het water zeeft. In deze groep hoort bijvoorbeeld: de blauwe vinvis, het grootste dier aller tijden.

Ik wil over een paar van deze walvissen iets meer vertellen.

De blauwe vinvis

De grootste walvis is de blauwe vinvis de lengte van het mannetje is 25m en van het vrouwtje 16m. Ze kunnen wel 90 t/m 144 ton worden. Ze leven in alle oceanen. De blauwe vinvis voedt zich met garnaalachtige schaaldieren, waaronder krill. Zodra de blauwe vinvis een school van deze schaaldieren vindt, opent hij zijn bek die groot genoeg is om een touringcar in te parkeren en maakt deze nog groter door de plooien in zijn keel uit te zetten. Op deze manier stroomt er een gigantische hoeveelheid water naar binnen, waarin duizenden schaaldiertjes zitten. Vervolgens doet hij zijn kaken dicht en drukt liet water er via de zijkanten van zijn bek uit, waardoor de schaaldieren achter blijven. Daarna verzamelt hij met zijn enorme tong de diertjes zijn keel in.

De potvis

De potvis is de enige grote tandwalvis. Mannetje 8,5m en vrouwtje 11 m. Gewicht tot 40 ton. Hij komt over de hele wereld voor en er zijn er waarschijnlijk het meeste van van alle grote walvissen. Zo nu en dan wordt er nog één gedood door traditionele walvisjagers op de Azoren, maar verder wordt er niet meer op gejaagd. De potvis jaagt op de pijlinktvis en kan heel diep duiken.

De orka

De orka is eigenlijk een dolfijn en hoort bij de groep tandwalvissen. Het zijn eigenlijk hele gekke beesten omdat ze soms walvissen opeten. Ze zijn zelf een soort walvissen, maar ze eten ook nog andere zoogdieren bijvoorbeeld: inktvis, vis, pinguin en zeehond. Ze leven meestal in familiegroepen, die uit 4 tot 40 dieren bestaan. Ze kunnen 8m worden en 8 ton zwaar. Over de Orka gaan allerlei gruwelijke verhalen rond zoals de moordenaar van de oceaan. Geen enkel zeedier is veilig voor deze reus. Toch is hij niet zo moordlustig als mensen denken. De Orka wordt net als de dolfijn gebruikt om mensen te vermaken. Ook het Dolfinarium heeft een orka in gevangenschap gehad die hele leuke kunstjes deed. Doordat hij te groot werd moest hij weg en is naar Amerika verhuisd. Iedereen kent natuurlijk ook nog de film Free Willy waarin een orka een hoofdrol speelt.

De dolfijn

Dolfijnen horen bij de groep tandwalvissen. De snavelachtige kaken hebben tot 260 kleine kegelvormige tanden.Gewone dolfijnen leven samen in scholen, die soms honderden dieren telt. Ze praten door hoge piep- en klikgeluiden, die voor mensen niet meer hoorbaar zijn. De leden van een school hebben voortdurend contact met elkaar. Zo jagen ze samen en helpen elkaar bij gevaar en verwondingen. Er zijn vele soorten dolfijnen. De Tuimelaar is de meest bekende Dit komt doordat de dolfijn die in Flipper speelt een Tuimelaar is. Ook zie je Tuimelaars in het Dolfinarium. Ze kunnen 3m lang worden.

Walvisvangst

Er wordt al heel lang op de walvis gejaagd. Ook Nederland kende vroeger de walvisjacht. Het jagen op walvissen was heel gevaarlijk. Toen gebruikten ze roeiboten en handharpoenen om op de walvissen te jagen. Vele mannen zijn in de achtervolging omgekomen. Toen in de 1 9L eeuw de stoomschepen en de harpoenkanonnen kwamen hadden de walvissen bijna geen kans meer om te ontsnappen aan de walvisjagers. Al heel snel verminderde het aantal walvissen in de oceanen. In de jaren ’70 zagen milieubeschermingsorganisaties de ernst van het probleem in: als er niet snel maatregelen werden genomen om de walvis te beschermen, zouden ze uitsterven. In 1975 startte Greenpeace haar Red de walvis actie. In 1979 wordt de Indische Oceaan tot een beschermd gebied voor walvissen gemaakt. Greenpeace is actie blijven voeren tegen de walvisvangst en op dit moment is er een totaal verbod op walvisvangst. Japan en Noorwegen willen toch weer gaan jagen, maar dit wordt tot nu toe tegen gehouden. Er werd op de walvis gejaagd om de levertraan en het vet werd gebruikt als lampolie. Dat vet werd ook wel blubber genoemd. Vroeger werden baleinen gebruikt bij het maken van paraplu’s.

Vragen

 • Hoe heten de tanden van een baardwalvis? Baleinen
 • Hoeveel kan een blauwe vinvis wegen? 90 t/m 144 ton.
 • Wat voor wapen kwam er in de 19e eeuw? Het harpoen kanon.
 • Hoe heet het walvis-centrum van de wereld? South Georgia
 • Waar ligt dat walvis-centrum? Rond de noord pool.
 • Hoe heet de Organisatie die de Red de walvis actie heeft gedaan? Greenpeace.
 • Wat is kril? Garnaalachtige schelpdiertjes.
 • Hoeveel tanden heeft een dolfijn? 260.
 • Hoe heet de film waar in een orka speelt? Free Willy.
 • Waar jaagt de potvis op? Pijlinktvissen.

spreekbeurt

 

5 Responses to “Walvis”

 1. leuk als ik spreekbeurt of werkstuk maak dan maak ik het altijd hier.