Bijna jarig?
klik hier!Home   Gehandicapten

Gehandicapten


Inhoud

 • 1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?
 • 2. Verschillende soorten handicaps.
 • 3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat!
 • 4. Lichamelijk gehandicapt.
 • 5. Leven met een handicap.
 • 6. Naar school.
 • 7. Sporten met een handicap / Sporten in een rolstoel.
 • 9. Thuis of in een instelling?

Voorwoord

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we het leuk vonden. We vonden het gewoon een interessant onderwerp want zo super veel wisten we er niet van. Alles wat te maken heeft met ziekte en het lichaam vinden we wel interessant.

1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?

Er zijn een heleboel dingen waardoor mensen gehandicapt zijn of zijn geworden. Dit kan gebeuren door een ongeluk, bijvoorbeeld een auto ongeluk. Ook kan een ziekte je lichaam voor de rest van je leven beschadigen. Voor veel van die gevaarlijke ziektes krijgen we een spuitje, een vaccinatie, zodat we die ziektes niet krijgen. Maar toch kan er nog van alles gebeuren waar we niets aan kunnen doen. Dan is er iets in je lichaam zo erg kapot gegaan of werkt er iets niet goed wat de dokters niet meer kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat je zo word geboren en dat er tijdens het groeien in de buik van je moeder iets niet goed is gegaan. In die negen manden die je in de buik van je moeder zit gebeurt er zo veel, je groeit van een klein eitje naar een heel mensje. Maar er gaat ook wel eens iets fout.

2. Verschillende soorten handicaps

Er bestaan 3 verschillende soorten handicaps: Lichamelijke, geestelijke handicap en meervoudig gehandicapten.

 • Lichamelijk gehandicapt is als er iets met je lichaam, je lijf niet goed is. Bijvoorbeeld: je spieren werken niet zo als het hoort, blind en doofheid, hard problemen, en het missen van ledenmaten, daar bedoelen we armen of benen mee.
 • En geestelijk als er iets niet goed is met je hersens. Met je hersenen, leer je en kun je na denken. Maar ook word er in je hersenen van alles geregeld zodat het lichaam goed werkt.
 • Meervoudig gehandicapt betekent, dat iemand en lichamelijk en geestelijk een ziekte heeft. Bevoordeeld: heeft iemand met het downsyndroom ook heel vaak problemen met het hart, en horen ze vaak niet goed . Dus zijn ze dubbel gehandicapt, dat betekent meervoudig. Of iemand heeft door een auto ongeluk een been verloren, maar is er ook iets in de hersenen kapot gegaan, waardoor hij niet meer kan praten.

3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat?

Geestelijk gehandicapt betekent dat je hersenen niet zo goed werken. Ze kunnen niet zo goed denken, leren en onthouden. Je loop achter. Alles wat je leert vanaf de geboorte gaat dan langzamer als bij een kind dat niet gehandicapt is bijvoorbeeld: kruipen, lopen, tellen, Leren van kleuren. Wij gaan heel vanzelf sprekend naar groep 3. Iedereen leert lezen schrijven rekenen, en zelf in groep 7 en 8 moeilijke boeken en sommen. Daar na weer naar het voortgezet onderwijs. Nog meer leren. Maar als je geestelijk gehandicapt bent gaat dat zo niet. Vanaf de geboorte kunnen deze kinderen het al niet bij houden. Ze zijn altijd later, met alles. En als ze misschien 10 jaar zijn, zitten ze nog in groep 2. Leren kleuren en tellen, vormen. Sommigen van deze kinderen gaan nog naar groep 3 en leren lezen en schrijven, maar lang niet allemaal. Ook zijn er geestelijk gehandicapten die nooit groep 1 halen . Zij blijven als een baby of een peuter en liggen heel de dag op bed of spelen op een grote mat. Hun hersenen zijn niet zo als die van ons. Ze kunnen niets meer leren, het is gewoon te moeilijk. Maar zo zijn er nog meer soorten van geestelijk gehandicapte ziektes.

Maar hun lichaam groeit wel door, en ze worden ook volwassen, echte grote mensen. En dan zijn ze misschien wel 15 , 20 of 50 jaar oud, maar ze blijven denken en spelen als peuter of een kleuter. Er zit heel veel verschil in niveau. Dat betekent, hoe veel ze kunnen leren. De een haalt groep 3 en de ander blijft als een baby. Daarom is het ook een beetje raar als je een man van 40 jaar ziet genieten, en zingen op een schommel. Of een mevrouw van 50 die loopt te wandelen met een poppenwagen. Maar hun zijn zo, het zijn net kleuters. Als je deze handicap hebt, ben je meestal vanaf de geboorte geestelijk gehandicapt. Er is dan iets niet goed gegaan in de baarmoeder, dat is waar het kindje groeit bij de moeder. Dat kan doordat er iets mis is gegaan in de baarmoeder, zodat een deel van de hersenen niet goed werkt. Ook kan het veroorzaakt worden door als je teveel medicijnen slikt tijdens de zwangerschap. Maar jammer genoeg weten de doctoren vaak niet hoe het komt dat het kindje beschadigd wordt . Natuurlijk is de dokter er altijd wel heel voorzichtig met medicijnen, en onderzoeken ze heel veel dingen.

Het kan ook gewoon een foutje zijn van de natuur. Zo zie je ook als je twee dezelfde plantjes zaait dat de een uitgroeit tot een mooie grote plant en de ander achter blijft. En waarom? Dat weten we niet altijd. Misschien was het zaadje niet goed genoeg, of heeft de grond niet voldoende voeding voor twee plantjes. Zodat het sterkste plantje de voeding heeft weggenomen. Het kan gebeuren dat je door een ziekte geestelijk gehandicapt raakt, bijvoorbeeld een ontsteking in je hersenen, of een ander ernstige ziekte die je hersens beschadigen. Je hersenen zijn gemaakt van een heel speciaal soort weefsel,een soort vel. Als er eenmaal iets aan kapot is groeit het nooit meer aan.. Het kan niet meer genezen, en niet meer gemaakt worden. Elk deeltje van je hersenen is wel ergens voor nodig, het regelt alles in je lijf.

4. Lichamelijk gehandicapt

Lichamelijk gehandicapt kennen we in heel veel verschillende vormen: Motorisch gehandicapten: mensen met een (stoornis)ziekte in het bewegen. De spieren die doen niet wat jij wilt. De spieren zijn heel, strak en stroef, niet ontspannen en armen en benen zwaaien wat rond. Ze luisteren niet naar jou. Dat noemen we spastisch. Je armen en benen doen hun eigen weg.

 • Zintuiglijk gehandicapten: mensen met een stoornis in het zien, horen en/of spreken. Dit noemen we dan: blinden, doven, en mensen die niet kunnen praten, noemen we stom.
 • Orgaangehandicapten: mensen waarbij een orgaan (hart, nieren, longen) niet goed of helemaal niet goed werkt Ook dit kan heel ernstig zijn waardoor er allerlei speciale hulpmiddelen nodig zijn, en mensen niet kan leven net als een gezond mens.
 • Meervoudig gehandicapten: mensen met een lichamelijke en een geestelijke handicap. Dus twee maal gehandicapt.

Dwarslaesie

Wat is een dwarslaesie? Een dwarslaesie is eigenlijk niets anders dan een gebroken rug. Je zenuwbanen lopen door je rug en stuurt alles in je lichaam, Als dit ergens gebroken wordt is er van af die plaats geen gevoel en beweging meer mogelijk in je lichaam. Je benen kunnen je niet meer dragen en je kunt er niet meer op staan. Je moet komt dan in een rolstoel. Ook je plas kun je waarschijnlijk niet meer voelen. Dit noemen we verlamd. Je kunt zo’n ongeluk altijd krijgen: bv een ongeluk in het verkeer als je word aangereden op de fiets. Op het werk, denk een aan de bouwvakkers op een steiger of bij het sporten, bijvoorbeeld op de wintersport of als je van een paard valt. De meeste rolstoel gebruikers zijn niet ziek. Ze zijn heel normaal, en kunnen gewoon denken, alleen hun onderlichaam doet het niet meer.

Je kunt ook verlamd raken als je broze botten hebt. Dat betekent dat je heel erg snel je botten breekt. Andere mensen hebben artritis. Dan worden de botten en gewrichten zo stijf dat het erge pijn doet als je ze beweegt. Bij een erge vorm kan je bijna niet lopen. Dan moet je ook in een rolstoel.

5. Leven met een handicap

Gelukkig zijn er voor alle soorten handicaps vele oplossingen bedacht. Of je nu lichamelijk of geestelijk gehandicapt bent, er is altijd wel een manier om het leven toch zo fijn mogelijk te maken.

Eerst door de hulp van je ouders, familie, buren en kennissen, Iemand met een handicap heeft thuis vaak veel aanpassingen nodig aan de inrichting van zijn huis. Drempels moeten verwijderd worden, de deuren verbreedt om makkelijker met een rolstoel te rijden. Of een kamer vergroot omdat er een groot ziekenhuis bed moet staan.

Steeds meer gehandicapte kinderen en volwassenen krijgen thuis hulp. Dit is een zuster of een broeder die je thuis komt helpen bij wat je zelf niet kan . Bevoordeeld in bad gaan of het verzorgen van je lichaam, of wat met de ziekte te maken heeft. Ook kan er iemand komen voor hulp in huis, poetsen bijvoorbeeld.

Als je in een rolstoel zit ben je niet zielig. Als je in een rolstoel zit moet je ook gewoon naar school. De meeste mensen die in een rolstoel zitten gaan naar een speciale school. Sommige mensen niet, zij zitten alleen met een verhoogde tafel in de klas. Ook wordt er rekening gehouden bij winkel centra’s er zijn liften in een winkel centra. Ook worden er rolstoelen gemaakt met een knopje waar je op kan drukken dat je omhoog gaat, dat is handig bij b.v. een stoplicht want als je er niet bij kunt dan kun je met dat speciale knopje omhoog, zodat je er wel bij kunt. In huis word meestal ook veel rekening met je gehouden. In een huis met een trap kun je ook een speciale stoellift laten inbouwen. De wc is heeft een grote ruimte en het heeft een hoge pot met beugels erlangs. Als mensen met een handicap op vakantie willen kan dat gewoon. Meestal hebben ze daar wel wat hulp bij nodig. Soms gaan begeleiders mee. Ook worden er allerlei uitstapjes georganiseerd door verschillende organisaties. Dit zijn dan allemaal mensen met de zelfde soort ziekten, en er gaat een dokter en een zuster mee om de mensen te helpen als dat nodig is.

6. Naar school

Voor ieder kind is het beste zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving op te groeien. Daarom wordt er geprobeerd om kinderen en jongeren met een handicap zoveel mogelijk met hun buurtgenoten naar de school “om de hoek” te laten gaan.

Er zijn heel veel soorten scholen in ons land, ook voor kinderen met een handicap.

Dit noemen we dan buitengewoon onderwijs. Buiten het gewone om. Zijn er problemen bij naar school gaan op een gewone school, dan kan een kind naar het speciale onderwijs.

Scholen voor geestelijk gehandicapten

m.l.k. of z.m.l.k.

De m.l.k school is een afkorting voor moeilijk lerende kinderen, de z.m.l.k school is een afkorting voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen is er geen les in rekenen en taal zoals bij ons op school. Dit is voor hen te moeilijk. Wel doen ze veel spelletjes en taken zoals in groep 1 en 2 en spelen met allerlei spelmateriaal. Zo leren ze toch van alles.

Op de m.l.k. school kunnen de meeste kinderen leren lezen en schrijven maar, nooit meer dan wat jij geleerd hebt in groep 4. Ze leren het meest door spelletjes, taken en projecten . De kinderen gaan vaak tot hun 20 jaar naar de zelfde school, net als op de m.l.k.

Ook voor lichamelijk gehandicapten zijn er speciale scholen.

Voor blinde en dove kinderen zijn er scholen die alle hulpmiddelen hebben die nodig zijn voor deze handicap. De kinderen zijn vaak beslist niet dommer dan andere. Soms nog slimmer omdat ze steeds goed moeten opletten. Concentreren en doorzetten is heel belangrijk. Dus kunnen ze veel leren. Een blind kind leert het braille schrift. Dit is een speciale manier van lezen met je vingers. Je voelt op papier. Een alfabeth dat bestaat uit tekens van puntjes die je kunt voelen. Denk maar aan een prik werkje uit groep 1 en 2. Het zijn geen letters maar andere tekens. Zo zijn er school boeken en leesboeken, zodat de kinderen toch kunnen leren. Ook de typmachine van vroeger en nu de computer zijn voor een blinde een makkelijk apparaat. Wel eens gehoord van blind typen? Het lopen met een blinde geleide stok leren de kinderen ook op school.

Dove kinderen leren op school ook gewoon lezen en schrijven en reken, en alle andere vakken. Heel gewoon zou je zeggen. Maar zij hebben een ander probleem. Het voor hen heel moeilijk te praten. Ze horen zichzelf namelijk niet. Ze weten niet of wat ze zeggen klopt , ze horen geen klank. Dit leren ze op school .Met een speciale juf die hen spraakles geeft. Door voor een spiegel te staan en te kijken naar je mond en je tong. Zo leer je hoe je een klank een letter uitspreekt. Maar je hoort het zelf niet. Daarom praat een dove vaak een beetje raar. Ook leert een dove liplezen. Door heel goed te kijken naar de mond van een ander, toch kunnen begrijpen wat hij zegt. Op beide de scholen, voor dove en blinde kinderen, zijn speciale juffen en meesters die de kinderen helpen bij hun handicap. Je leert het alfabet met je vingers , het vinger alfabet dus. Voor de kinderen is het ook fijn dat er een speciale school is zodat ze toch zoveel mogelijk leren. Ook leren ze omgaan met bepaalde hulpmiddelen, die er zijn voor blinde en doven. Natuurlijk is het fijn vriendjes en vriendinnen te hebben met de zelfde handicap zoals je die zelf hebt . Je bent dan niet de enige met zo,n probleem, en kun je ook lol maken, praten in gebarentaal die niemand snapt.

De mytylschool

Dit is een school voor kinderen die een lichamelijke handicap hebben. Zij hebben vaak een ernstige ziekte, of afwijking aan het lichaam. Een chronische ziekte, dit is een langdurige ziekte die niet of heel moeilijk te genezen is. Bijvoorbeeld spierziektes, hart problemen of longziektes. Ook zie je op deze school kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Dan hebben ze dus ook een geestelijke achterstand. De kinderen leren zoveel mogelijk, maar dat is voor elk kind verschillend . Elk kind heeft zijn eigen probleem en ziekte, en elk kind kan weer andere dingen leren. Meestal is er bij een school ook een revalidatie centrum. Dit is een soort ziekenhuis met allerlei dokters die heel veel met de kinderen oefenen en werken aan hun ziekte. Samen met de meester en de juf, helpen ze de kinderen zo veel mogelijk te leren. Het meest zijn ze bezig met hun ziekte, en minder met de lessen. Hier blijven de kinderen ook tot hun 20 jaar, en leren als het kan om alleen te kunnen wonen.

7. Sporten met een handicap Sporten in een rolstoel

Gehandicapte mensen willen natuurlijk ook sporten, maar dat kan vaak niet op de manier waarop wij dat doen. Daarom zijn er speciale sportverenigingen voor gehandicapte mensen. De leden van die verenigingen spelen aangepaste sporten. Sommige sporten hoeven natuurlijk helemaal niet aangepast te worden.

Ooit gehoord van de paralympics . Paralympics is een soort olympische spelen maar dan voor lichamelijke gehandicapten, of voor geestelijke gehandicapten.

Een aantal aangepaste sporten zijn:

Voor veel sporten zoals bijvoorbeeld: rolstoelbasketbal, rolstoelhockey, rolstoeltennis, rolstoelbadminton, rolstoeldansen, rolstoelhandbal, zitvolley, tafeltennis, judo, en nog meer , zijn aanpassingen nodig op het veld, of aan de spelregels.

Niet aangepaste sporten

Sommige sporten kunnen gewoon door gehandicapten gespeeld worden net zoals wij dat doen. Dat ligt er natuurlijk ook wel aan wat voor handicap ze hebben. Bij denksporten zoals dammen en schaken zijn geen aanpassingen nodig. Maar ook voor andere sporten zijn er niet altijd aanpassingen nodig, bijvoorbeeld: Biljarten, jeu de boules, hengelsporten , handboogschieten , schieten met geweer, Yoga, zwemmen

8. Thuis wonen of in een instelling?

De meeste kinderen blijven wel thuis wonen als dat kan. Maar soms kan dat niet. Dan is de ziekte of de handicap zo ernstig dat de ouders niet dag en nacht voor het kind kunnen zorgen. Het is te moeilijk door hun handicap. Deze kinderen wonen dan in een speciaal huis met verzorgers. Dit noemen we een instelling. Ook kan het zijn dat de kinderen af en toe eens een weekendje of eens een vakantie naar zo,n huis gaan. Gewoon voor de gezelligheid, want daar is alles voor hen aangepast en dat is ook wel eens fijn. Ze maken daar vrienden met kinderen die ook een handicap hebben. Ook zijn er allerlei verenigingen waar ze bij kunnen, en wordt er van alles georganiseerd. Sommigen kinderen wonen daar altijd, ook als ze ouder worden. Voor hen is dat fijn want ze zijn nooit alleen, en er is altijd hulp van de verzorgers. Er zijn natuurlijk verschillende huizen voor verschillende handicaps.

Interview

We hebben een interview met Jeroen van school gehad. Hij is geestelijk gehandicapt. En werkt als knechtje bij ons op school.

 • 1.Wat voor handicap heb je? zelfstandig gehandicapt.
 • 2.Heb je een vriendin? Ja Lucia.
 • 3.Woon je bij je ouders? Ja.
 • 4.Wat doe je op school? Andrè en Wanda helpen.
 • 5.Wat vind je het leukst op school? In het keukentje helpen, gaatjes maken boekjes vouwen.
 • 6.Wat vindt je moeilijk? Zwaar werk bijv. iets tillen en dat vind ik ook niet zo leuk.
 • 7.Zat je vroeger op een speciale school? Ja met kinderen en juffen.
 • 8.Wat zijn je hobby’s? Computeren en lezen.
 • 9. Kun je lezen en schrijven? Ja

Jeroen vergeet de lange en moeilijke woorden altijd, of hij zegt ze dan fout net als zelfstandig gehandicapt. Ook als Wanda zegt, je moet eerst afwassen in het keukentje en dan gaatjes maken en dan boekjes vouwen dat vergeet hij dat. Hij kan alleen kleine korte opdrachten onthouden. En we vonden het ook grappig, toen wij vroegen, zat je vroeger op een speciale school? Jeroen zei, ja met kinderen en juffen.

Vragen

 • 1. Noem drie dingen waar door je gehandicapt kunt raken?
 • 2. Wat is geestelijk gehandicapt?
 • 3. Noem 3 soorten van lichamelijk gehandicapt.
 • 4. Wat leren blinde kinderen speciaal op hun school?
 • 5. Waarom praten dove kinderen zo onduidelijk?
 • 6. Wat is een mytylschool.

Evaluatie

We vonden het leuk om deze spreekbeurt te maken. Maar de informatie die we hadden gevonden was erg moeilijk. Daarom heeft de moeder van Anke ons geholpen. Zij heeft gewerkt bij geestelijk gehandicapten. Nu snappen we beter wat gehandicapt is. En we hebben wel wat geleerd bijv. dwarslaesie. En zo nog wel meer dingen. We vonden dat interview van Jeroen ook heel erg leuk. Ik vond dat we best goed samen hadden gewerkt.

 

20 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*Aardrijkskunde Aardbevingen
Aardplaten
Aarde
Aboriginals (Australië)
Biesbosch
Chinese Muur
Eskimo
Flora en Fauna van Antarctica
Heelal
Jungle
Jungle
Kometen en Meteorieten
Milieuvervuiling Curaçao
Mont Blanc
Noordzee
Rondreizen
Spratly Eilanden
Tropisch regenwoud
Vulkaan
Vulkanen
Weer
Weer

Beroepen
Advocaat
Apotheker
Architect
Boerderij (Boer)
Brandweer
Clowns
Dierenarts
Dierenarts
Dierenverzorger
Douane(smokkelen)
Goochelaar
IT'er
Interieurstyliste
Kinderopvang
Klussenier
Kok
Het Leger
Leraar
Loonwerker
Politie
Schoonheidsspecialiste
Stewardess
Tandarts
Tandarts
Timmerman
Uitvaartverzorger
Verpleging
Vertaalbureau

Dieren
Amerikaanse Stafford
Amerikaanse Zeearend
Apen
Apenheul
Bearded Collie
Beren
Bever
Bij
Bijen
Cavia
Cavia
Chinchilla
Degoe
Dierentuin
Dinosauriërs
Dolfijn
Dolfijnen
Duitse Herder
Dwerghamsters
Eekhoorn
Eenden
Emoe
Ezel
Fjordenpaard
Fret
Giraffe
Golden Retriever
Goudvis
Goudvis
Grijze Roodstaart Papegaai
Haaien
Hamerhaai
Dieren (vervolg)
Hamster
Hamsters
Herten
Honden
Ijsbeer
IJsberen
Inktvissen
Jack Russel
Kameleon
Kangoeroe
Katachtigen
Kat
Katten
Kikkers
Koe
Konijn
Konijnen
Krokodillen
Krokodillen
Lastdieren
Leeuw
Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje
Lynx
Lynxen
Mieren
Nertsen
Neushoorns
Olifant
Olifant (Kai Mook)
Orka
Paarden
Paarden
Paardenkliniek
Panda
Papegaaien
Pijlgifkikker
Pinguïns
Postduiven
Ratten en muizen
Regenworm
Schapen
Slakken
Spinnen
Stokstaartjes
Tijger
Toekan
Torenvalk
Uilen
Uilen
Zwijnen
Vlaamse Gaai
Vleermuizen
Vlinders
Vogelbekdier
Vogelspinnen
Vos
Walvis
Wandelende takken
Wespen
Wilde Konijn
Varkens
Wolf
Zebra
Zeehond
Zeehond
Zeepaardje
Zeeschildpad
Zeesterren
Zwarte weduwe
Eten en Drinken
Aardappel
Alcohol
Bier
Brood
Chocolade
Coca Cola
Drop
Frikadel
Frisdrank
IJs
Kaas
Kauwgom
Koffie
Koffie
Mosterd
Pinda
Snoep
Snoep
Suiker
Thee
Water
Zoethout
Zuivel

Feesten
Carnaval
Halloween
Halloween
De Kerstman
Koningsdag
Sinterklaas
Sinterklaas
Valentijnsdag
Vuurwerk

Geschiedenis
Apple
Auto
Auto
De 7 wereldwonderen
Dierentuin
Dinosauriërs
Eerste bewoners Nederland
Eerste Wereldoorlog
Ferrari
Fiets
Geld
Giethoorn
Glas
Heksen
Horloges
Hunebedden
Internet en televisie
Internet der dingen
Kastelen
Katten
Kinderarbeid
Kleding
Knikkeren
Mahadma Ghandi
Mode
Monster van Loch Ness
Motorfiets
Otzi de Gletsjermummie
Paspoort
Piramides
Piraten
Poep
Ruimtevaart
Slaven
Sluis bij Hengelo
Spyker(auto)
Steenbakkerij
Strips
Telefoon
Televisie
Theo van Gogh
Titanic
Toetanchamon
Trein
Trekker
Vikingen
Vuur
Vuurtoren
Watersnoodramp 1953
YouTube
Zwitsers zakmes
Gezondheid
ADHD
Aids
Albino
Alzheimer
Anorexia nervosa
Astma
Autisme
Baby's in het ziekenhuis
Beugel
Blindengeleidehonden
Donor
Doofheid
Dyslexie
Ebola
Epilepsie
Galstenen
Gebit
Gehandicapte kinderen
Gehandicapten
Gewicht
Hart- en vaatziekten
Hersenen
Kanker
Kanker
Kanker (werkstuk)
Kunstogen
Menselijk lichaam
Nierziekte
Oog
Ouder worden
Pest
Prematuur(te vroeg geboren)
Roken
Seksuele Voorlichting
Skelet
Slapen
Spijsvertering
Stem
Syndroom van Down
V.S.D
Virussen
Zonneziekte(EPP)
Zweten

Landen en Steden
Amerika
Amsterdam
Antarctica
Argentinië
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
China
Curaçao
Cyprus
Engeland
Frankrijk
Galápagos eilanden
Gran Canaria
Groot Brittannië
Indonesië
Italië
Italië
Japan
Kreta
Las Vegas
Las Vegas
Macau
Marokko
Monaco
Nederland
Nepal
New York
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oman
Oostenrijk
Overijssel
Paaseiland
Parijs
Portugal
Portugal
Rotterdam
Singapore
Spanje
Suriname
Terschelling
Tibet
Tilburg
Turkije
Vlieland
Zuid Afrika
Zwitserland
Bungalowparken Nederland
Personen / Personages
Adolf Hitler
Anne Frank
Barack Obama
Donald Duck
Francine Oomen
Justin Bieber
Koningin Juliana
Koningin Maxima
Mahatma Ghandi
Maradona
Martin Luther King
Max Verstappen
Nelson Mandela
Rembrandt
Rembrandt(2)
Steve Irwin
Vincent van Gogh
Walt Disney

Natuurkunde
Bliksem
Elektriciteit
School energiezuiniger maken
Vuur
Vuur
Windenergie
Windmolens
Zonne-energie

Overige
Alarmsysteem
Afvalverwerking
Autoproblemen
Baboesjka
Benzine
Bijgeloof
Bio-industrie
Bruggen
Cartridges
Circus Herman Renz
Cryptomunten
De Kameleon
De Kameleon(2)
Dierenmishandeling
Dijken
Doping in de sport
Drinkwater
Dromen
Drones
Drugs
Efteling
Elektrische Auto
Fulfillment
Games
Geld verdienen online
Geld besparen
Horoscopen
Iphone
Gevangenis
Goud
Hoe kom ik hoog in Google
Houthaard
Huren
Islam
Jeugdgevangenis
Kalk en kalkaanslag
De Kassa
Kerstpakketten
Kinderboekenweek
Kindermishandeling
Kindsoldaten
Kleding
Kleding bedrukken
Kleuren
Labyrint
Lenen
Lego
Lelijke Eend (Auto)
Liefde
Luchtballon
Luchtvervuiling
Make-up
Minecraft
Netflix
Make-up
Mode
Monstertrucks
De Optimist (Zeilboot)
Parfum
Printer
Pasadia Bibito Pin
Pesten
Piercings
Pokemon Go
Politiek
Racisme
Scheiden
Sim-Only
Skylanders
Smart Home
Stenen
Traplift
Tuinieren
Tv Box
Varkensboerderij
Vaststellingsovereenkomst
Vervoer
Vliegtuig
Vliegtuigen(werkstuk)
VPN
Verven
Wat is een webshop?
Wereldwinkel
Whatsapp
Zelfrijdende auto
Zomer
Muziek
Beethoven
Breakdance
Dansen
Dwarsfluit
Gitaar
Harmonieorkest
Hiphop
Keyboard
Orkest
Viool

1939 - 1945
Hitler
Anne Frank
Holocaust
Jehova’s Getuigen in WO2
Onderduiken
WO2
Tweede Wereldoorlog
Sporten
Ajax
Atletiek
Autoracen
AZ Alkmaar
Ballet
Basketbal
Bowlen
Dansen
Darten
Duiken
Duivensport
Elfstedentocht
FC Twente
Feyenoord
Formule 1
Handbal
Hockey
Judo
Klimmen
Majorette
Motorcross
Mountainbiken
Olympische Spelen
Paardrijles
Paardrijles en Verzorging
Poker
Postduiven
Rugby
SC Heerenveen
Schaatsen
Scouting
Scouting
Skaten
Skiën
Sportvissen
Tang Soo Do (vechtsport)
Tennis
Tour de France
Turnen
Turnen
Twirling
Voetbal
Yoga
Zeevissen

Spreekbeurt Engels
Earthquakes
Energy
Food

Organisaties
Amnesty International
Fair Trade
De Kindertelefoon
Kids Tegen Geweld
Organimal
Ronald McDonald Kinderfonds
Unicef
Sloppenwijken
Wereld Natuur Fonds
Zeehondencreche

Alle Spreekbeurtpakketen