Gehandicapten

Inhoud

 • 1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?
 • 2. Verschillende soorten handicaps.
 • 3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat!
 • 4. Lichamelijk gehandicapt.
 • 5. Leven met een handicap.
 • 6. Naar school.
 • 7. Sporten met een handicap / Sporten in een rolstoel.
 • 9. Thuis of in een instelling?

Voorwoord

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we het leuk vonden. We vonden het gewoon een interessant onderwerp want zo super veel wisten we er niet van. Alles wat te maken heeft met ziekte en het lichaam vinden we wel interessant.

1. Waarom hebben sommige mensen een handicap?

Er zijn een heleboel dingen waardoor mensen gehandicapt zijn of zijn geworden. Dit kan gebeuren door een ongeluk, bijvoorbeeld een auto ongeluk. Ook kan een ziekte je lichaam voor de rest van je leven beschadigen. Voor veel van die gevaarlijke ziektes krijgen we een spuitje, een vaccinatie, zodat we die ziektes niet krijgen. Maar toch kan er nog van alles gebeuren waar we niets aan kunnen doen. Dan is er iets in je lichaam zo erg kapot gegaan of werkt er iets niet goed wat de dokters niet meer kunnen maken. Maar het kan ook zijn dat je zo word geboren en dat er tijdens het groeien in de buik van je moeder iets niet goed is gegaan. In die negen manden die je in de buik van je moeder zit gebeurt er zo veel, je groeit van een klein eitje naar een heel mensje. Maar er gaat ook wel eens iets fout.

2. Verschillende soorten handicaps

Er bestaan 3 verschillende soorten handicaps: Lichamelijke, geestelijke handicap en meervoudig gehandicapten.

 • Lichamelijk gehandicapt is als er iets met je lichaam, je lijf niet goed is. Bijvoorbeeld: je spieren werken niet zo als het hoort, blind en doofheid, hard problemen, en het missen van ledenmaten, daar bedoelen we armen of benen mee.
 • En geestelijk als er iets niet goed is met je hersens. Met je hersenen, leer je en kun je na denken. Maar ook word er in je hersenen van alles geregeld zodat het lichaam goed werkt.
 • Meervoudig gehandicapt betekent, dat iemand en lichamelijk en geestelijk een ziekte heeft. Bevoordeeld: heeft iemand met het downsyndroom ook heel vaak problemen met het hart, en horen ze vaak niet goed . Dus zijn ze dubbel gehandicapt, dat betekent meervoudig. Of iemand heeft door een auto ongeluk een been verloren, maar is er ook iets in de hersenen kapot gegaan, waardoor hij niet meer kan praten.

3. Geestelijk gehandicapt? Wat is dat?

Geestelijk gehandicapt betekent dat je hersenen niet zo goed werken. Ze kunnen niet zo goed denken, leren en onthouden. Je loop achter. Alles wat je leert vanaf de geboorte gaat dan langzamer als bij een kind dat niet gehandicapt is bijvoorbeeld: kruipen, lopen, tellen, Leren van kleuren. Wij gaan heel vanzelf sprekend naar groep 3. Iedereen leert lezen schrijven rekenen, en zelf in groep 7 en 8 moeilijke boeken en sommen. Daar na weer naar het voortgezet onderwijs. Nog meer leren. Maar als je geestelijk gehandicapt bent gaat dat zo niet. Vanaf de geboorte kunnen deze kinderen het al niet bij houden. Ze zijn altijd later, met alles. En als ze misschien 10 jaar zijn, zitten ze nog in groep 2. Leren kleuren en tellen, vormen. Sommigen van deze kinderen gaan nog naar groep 3 en leren lezen en schrijven, maar lang niet allemaal. Ook zijn er geestelijk gehandicapten die nooit groep 1 halen . Zij blijven als een baby of een peuter en liggen heel de dag op bed of spelen op een grote mat. Hun hersenen zijn niet zo als die van ons. Ze kunnen niets meer leren, het is gewoon te moeilijk. Maar zo zijn er nog meer soorten van geestelijk gehandicapte ziektes.

Maar hun lichaam groeit wel door, en ze worden ook volwassen, echte grote mensen. En dan zijn ze misschien wel 15 , 20 of 50 jaar oud, maar ze blijven denken en spelen als peuter of een kleuter. Er zit heel veel verschil in niveau. Dat betekent, hoe veel ze kunnen leren. De een haalt groep 3 en de ander blijft als een baby. Daarom is het ook een beetje raar als je een man van 40 jaar ziet genieten, en zingen op een schommel. Of een mevrouw van 50 die loopt te wandelen met een poppenwagen. Maar hun zijn zo, het zijn net kleuters. Als je deze handicap hebt, ben je meestal vanaf de geboorte geestelijk gehandicapt. Er is dan iets niet goed gegaan in de baarmoeder, dat is waar het kindje groeit bij de moeder. Dat kan doordat er iets mis is gegaan in de baarmoeder, zodat een deel van de hersenen niet goed werkt. Ook kan het veroorzaakt worden door als je teveel medicijnen slikt tijdens de zwangerschap. Maar jammer genoeg weten de doctoren vaak niet hoe het komt dat het kindje beschadigd wordt . Natuurlijk is de dokter er altijd wel heel voorzichtig met medicijnen, en onderzoeken ze heel veel dingen.

Het kan ook gewoon een foutje zijn van de natuur. Zo zie je ook als je twee dezelfde plantjes zaait dat de een uitgroeit tot een mooie grote plant en de ander achter blijft. En waarom? Dat weten we niet altijd. Misschien was het zaadje niet goed genoeg, of heeft de grond niet voldoende voeding voor twee plantjes. Zodat het sterkste plantje de voeding heeft weggenomen. Het kan gebeuren dat je door een ziekte geestelijk gehandicapt raakt, bijvoorbeeld een ontsteking in je hersenen, of een ander ernstige ziekte die je hersens beschadigen. Je hersenen zijn gemaakt van een heel speciaal soort weefsel,een soort vel. Als er eenmaal iets aan kapot is groeit het nooit meer aan.. Het kan niet meer genezen, en niet meer gemaakt worden. Elk deeltje van je hersenen is wel ergens voor nodig, het regelt alles in je lijf.

4. Lichamelijk gehandicapt

Lichamelijk gehandicapt kennen we in heel veel verschillende vormen: Motorisch gehandicapten: mensen met een (stoornis)ziekte in het bewegen. De spieren die doen niet wat jij wilt. De spieren zijn heel, strak en stroef, niet ontspannen en armen en benen zwaaien wat rond. Ze luisteren niet naar jou. Dat noemen we spastisch. Je armen en benen doen hun eigen weg.

 • Zintuiglijk gehandicapten: mensen met een stoornis in het zien, horen en/of spreken. Dit noemen we dan: blinden, doven, en mensen die niet kunnen praten, noemen we stom.
 • Orgaangehandicapten: mensen waarbij een orgaan (hart, nieren, longen) niet goed of helemaal niet goed werkt Ook dit kan heel ernstig zijn waardoor er allerlei speciale hulpmiddelen nodig zijn, en mensen niet kan leven net als een gezond mens.
 • Meervoudig gehandicapten: mensen met een lichamelijke en een geestelijke handicap. Dus twee maal gehandicapt.

Dwarslaesie

Wat is een dwarslaesie? Een dwarslaesie is eigenlijk niets anders dan een gebroken rug. Je zenuwbanen lopen door je rug en stuurt alles in je lichaam, Als dit ergens gebroken wordt is er van af die plaats geen gevoel en beweging meer mogelijk in je lichaam. Je benen kunnen je niet meer dragen en je kunt er niet meer op staan. Je moet komt dan in een rolstoel. Ook je plas kun je waarschijnlijk niet meer voelen. Dit noemen we verlamd. Je kunt zo’n ongeluk altijd krijgen: bv een ongeluk in het verkeer als je word aangereden op de fiets. Op het werk, denk een aan de bouwvakkers op een steiger of bij het sporten, bijvoorbeeld op de wintersport of als je van een paard valt. De meeste rolstoel gebruikers zijn niet ziek. Ze zijn heel normaal, en kunnen gewoon denken, alleen hun onderlichaam doet het niet meer.

Je kunt ook verlamd raken als je broze botten hebt. Dat betekent dat je heel erg snel je botten breekt. Andere mensen hebben artritis. Dan worden de botten en gewrichten zo stijf dat het erge pijn doet als je ze beweegt. Bij een erge vorm kan je bijna niet lopen. Dan moet je ook in een rolstoel.

5. Leven met een handicap

Gelukkig zijn er voor alle soorten handicaps vele oplossingen bedacht. Of je nu lichamelijk of geestelijk gehandicapt bent, er is altijd wel een manier om het leven toch zo fijn mogelijk te maken.

Eerst door de hulp van je ouders, familie, buren en kennissen, Iemand met een handicap heeft thuis vaak veel aanpassingen nodig aan de inrichting van zijn huis. Drempels moeten verwijderd worden, de deuren verbreedt om makkelijker met een rolstoel te rijden. Of een kamer vergroot omdat er een groot ziekenhuis bed moet staan.

Steeds meer gehandicapte kinderen en volwassenen krijgen thuis hulp. Dit is een zuster of een broeder die je thuis komt helpen bij wat je zelf niet kan . Bevoordeeld in bad gaan of het verzorgen van je lichaam, of wat met de ziekte te maken heeft. Ook kan er iemand komen voor hulp in huis, poetsen bijvoorbeeld.

Als je in een rolstoel zit ben je niet zielig. Als je in een rolstoel zit moet je ook gewoon naar school. De meeste mensen die in een rolstoel zitten gaan naar een speciale school. Sommige mensen niet, zij zitten alleen met een verhoogde tafel in de klas. Ook wordt er rekening gehouden bij winkel centra’s er zijn liften in een winkel centra. Ook worden er rolstoelen gemaakt met een knopje waar je op kan drukken dat je omhoog gaat, dat is handig bij b.v. een stoplicht want als je er niet bij kunt dan kun je met dat speciale knopje omhoog, zodat je er wel bij kunt. In huis word meestal ook veel rekening met je gehouden. In een huis met een trap kun je ook een speciale stoellift laten inbouwen. De wc is heeft een grote ruimte en het heeft een hoge pot met beugels erlangs. Als mensen met een handicap op vakantie willen kan dat gewoon. Meestal hebben ze daar wel wat hulp bij nodig. Soms gaan begeleiders mee. Ook worden er allerlei uitstapjes georganiseerd door verschillende organisaties. Dit zijn dan allemaal mensen met de zelfde soort ziekten, en er gaat een dokter en een zuster mee om de mensen te helpen als dat nodig is.

6. Naar school

Voor ieder kind is het beste zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving op te groeien. Daarom wordt er geprobeerd om kinderen en jongeren met een handicap zoveel mogelijk met hun buurtgenoten naar de school “om de hoek” te laten gaan.

Er zijn heel veel soorten scholen in ons land, ook voor kinderen met een handicap.

Dit noemen we dan buitengewoon onderwijs. Buiten het gewone om. Zijn er problemen bij naar school gaan op een gewone school, dan kan een kind naar het speciale onderwijs.

Scholen voor geestelijk gehandicapten

m.l.k. of z.m.l.k.

De m.l.k school is een afkorting voor moeilijk lerende kinderen, de z.m.l.k school is een afkorting voor zeer moeilijk lerende kinderen. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen is er geen les in rekenen en taal zoals bij ons op school. Dit is voor hen te moeilijk. Wel doen ze veel spelletjes en taken zoals in groep 1 en 2 en spelen met allerlei spelmateriaal. Zo leren ze toch van alles. Ook kan de school extra rekening houden door rekening te houden met inclusief spelen.

Op de m.l.k. school kunnen de meeste kinderen leren lezen en schrijven maar, nooit meer dan wat jij geleerd hebt in groep 4. Ze leren het meest door spelletjes, taken en projecten . De kinderen gaan vaak tot hun 20 jaar naar de zelfde school, net als op de m.l.k.

Ook voor lichamelijk gehandicapten zijn er speciale scholen.

Voor blinde en dove kinderen zijn er scholen die alle hulpmiddelen hebben die nodig zijn voor deze handicap. De kinderen zijn vaak beslist niet dommer dan andere. Soms nog slimmer omdat ze steeds goed moeten opletten. Concentreren en doorzetten is heel belangrijk. Dus kunnen ze veel leren. Een blind kind leert het braille schrift. Dit is een speciale manier van lezen met je vingers. Je voelt op papier. Een alfabeth dat bestaat uit tekens van puntjes die je kunt voelen. Denk maar aan een prik werkje uit groep 1 en 2. Het zijn geen letters maar andere tekens. Zo zijn er school boeken en leesboeken, zodat de kinderen toch kunnen leren. Ook de typmachine van vroeger en nu de computer zijn voor een blinde een makkelijk apparaat. Wel eens gehoord van blind typen? Het lopen met een blinde geleide stok leren de kinderen ook op school.

Dove kinderen leren op school ook gewoon lezen en schrijven en reken, en alle andere vakken. Heel gewoon zou je zeggen. Maar zij hebben een ander probleem. Het voor hen heel moeilijk te praten. Ze horen zichzelf namelijk niet. Ze weten niet of wat ze zeggen klopt , ze horen geen klank. Dit leren ze op school .Met een speciale juf die hen spraakles geeft. Door voor een spiegel te staan en te kijken naar je mond en je tong. Zo leer je hoe je een klank een letter uitspreekt. Maar je hoort het zelf niet. Daarom praat een dove vaak een beetje raar. Ook leert een dove liplezen. Door heel goed te kijken naar de mond van een ander, toch kunnen begrijpen wat hij zegt. Op beide de scholen, voor dove en blinde kinderen, zijn speciale juffen en meesters die de kinderen helpen bij hun handicap. Je leert het alfabet met je vingers , het vinger alfabet dus. Voor de kinderen is het ook fijn dat er een speciale school is zodat ze toch zoveel mogelijk leren. Ook leren ze omgaan met bepaalde hulpmiddelen, die er zijn voor blinde en doven. Natuurlijk is het fijn vriendjes en vriendinnen te hebben met de zelfde handicap zoals je die zelf hebt . Je bent dan niet de enige met zo,n probleem, en kun je ook lol maken, praten in gebarentaal die niemand snapt.

De mytylschool

Dit is een school voor kinderen die een lichamelijke handicap hebben. Zij hebben vaak een ernstige ziekte, of afwijking aan het lichaam. Een chronische ziekte, dit is een langdurige ziekte die niet of heel moeilijk te genezen is. Bijvoorbeeld spierziektes, hart problemen of longziektes. Ook zie je op deze school kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Dan hebben ze dus ook een geestelijke achterstand. De kinderen leren zoveel mogelijk, maar dat is voor elk kind verschillend . Elk kind heeft zijn eigen probleem en ziekte, en elk kind kan weer andere dingen leren. Meestal is er bij een school ook een revalidatie centrum. Dit is een soort ziekenhuis met allerlei dokters die heel veel met de kinderen oefenen en werken aan hun ziekte. Samen met de meester en de juf, helpen ze de kinderen zo veel mogelijk te leren. Het meest zijn ze bezig met hun ziekte, en minder met de lessen. Hier blijven de kinderen ook tot hun 20 jaar, en leren als het kan om alleen te kunnen wonen.

7. Sporten met een handicap Sporten in een rolstoel

Gehandicapte mensen willen natuurlijk ook sporten, maar dat kan vaak niet op de manier waarop wij dat doen. Daarom zijn er speciale sportverenigingen voor gehandicapte mensen. De leden van die verenigingen spelen aangepaste sporten. Sommige sporten hoeven natuurlijk helemaal niet aangepast te worden.

Ooit gehoord van de paralympics . Paralympics is een soort olympische spelen maar dan voor lichamelijke gehandicapten, of voor geestelijke gehandicapten.

Een aantal aangepaste sporten zijn:

Voor veel sporten zoals bijvoorbeeld: rolstoelbasketbal, rolstoelhockey, rolstoeltennis, rolstoelbadminton, rolstoeldansen, rolstoelhandbal, zitvolley, tafeltennis, judo, en nog meer , zijn aanpassingen nodig op het veld, of aan de spelregels.

Niet aangepaste sporten

Sommige sporten kunnen gewoon door gehandicapten gespeeld worden net zoals wij dat doen. Dat ligt er natuurlijk ook wel aan wat voor handicap ze hebben. Bij denksporten zoals dammen en schaken zijn geen aanpassingen nodig. Maar ook voor andere sporten zijn er niet altijd aanpassingen nodig, bijvoorbeeld: Biljarten, jeu de boules, hengelsporten , handboogschieten , schieten met geweer, Yoga, zwemmen

8. Thuis wonen of in een instelling?

De meeste kinderen blijven wel thuis wonen als dat kan. Maar soms kan dat niet. Dan is de ziekte of de handicap zo ernstig dat de ouders niet dag en nacht voor het kind kunnen zorgen. Het is te moeilijk door hun handicap. Deze kinderen wonen dan in een speciaal huis met verzorgers. Dit noemen we een instelling. Ook kan het zijn dat de kinderen af en toe eens een weekendje of eens een vakantie naar zo,n huis gaan. Gewoon voor de gezelligheid, want daar is alles voor hen aangepast en dat is ook wel eens fijn. Ze maken daar vrienden met kinderen die ook een handicap hebben. Ook zijn er allerlei verenigingen waar ze bij kunnen, en wordt er van alles georganiseerd. Sommigen kinderen wonen daar altijd, ook als ze ouder worden. Voor hen is dat fijn want ze zijn nooit alleen, en er is altijd hulp van de verzorgers. Er zijn natuurlijk verschillende huizen voor verschillende handicaps.

Interview

We hebben een interview met Jeroen van school gehad. Hij is geestelijk gehandicapt. En werkt als knechtje bij ons op school.

 • 1.Wat voor handicap heb je? zelfstandig gehandicapt.
 • 2.Heb je een vriendin? Ja Lucia.
 • 3.Woon je bij je ouders? Ja.
 • 4.Wat doe je op school? Andrè en Wanda helpen.
 • 5.Wat vind je het leukst op school? In het keukentje helpen, gaatjes maken boekjes vouwen.
 • 6.Wat vindt je moeilijk? Zwaar werk bijv. iets tillen en dat vind ik ook niet zo leuk.
 • 7.Zat je vroeger op een speciale school? Ja met kinderen en juffen.
 • 8.Wat zijn je hobby’s? Computeren en lezen.
 • 9. Kun je lezen en schrijven? Ja

Jeroen vergeet de lange en moeilijke woorden altijd, of hij zegt ze dan fout net als zelfstandig gehandicapt. Ook als Wanda zegt, je moet eerst afwassen in het keukentje en dan gaatjes maken en dan boekjes vouwen dat vergeet hij dat. Hij kan alleen kleine korte opdrachten onthouden. En we vonden het ook grappig, toen wij vroegen, zat je vroeger op een speciale school? Jeroen zei, ja met kinderen en juffen.

Vragen

 • 1. Noem drie dingen waar door je gehandicapt kunt raken?
 • 2. Wat is geestelijk gehandicapt?
 • 3. Noem 3 soorten van lichamelijk gehandicapt.
 • 4. Wat leren blinde kinderen speciaal op hun school?
 • 5. Waarom praten dove kinderen zo onduidelijk?
 • 6. Wat is een mytylschool.

Evaluatie

We vonden het leuk om deze spreekbeurt te maken. Maar de informatie die we hadden gevonden was erg moeilijk. Daarom heeft de moeder van Anke ons geholpen. Zij heeft gewerkt bij geestelijk gehandicapten. Nu snappen we beter wat gehandicapt is. En we hebben wel wat geleerd bijv. dwarslaesie. En zo nog wel meer dingen. We vonden dat interview van Jeroen ook heel erg leuk. Ik vond dat we best goed samen hadden gewerkt.

 

20 Responses to “Gehandicapten”

 1. Nikki

  Hallo, Ik heb veel aan jullie spreekbeurt gehad! soms staan er wat schrijffoutjes in en kloppen de zinnen niet echt. Ik zou die schrijffoutjes even veranderen.
  Dankjewel voor de informatie.

  • Nikki heeft gelijk, ook ik heb er veel aan gehad. Maar er staan heel wat spel foutjes in!!

 2. eigenlijk is het onbeleefd om te zeggen mongooltjes het is eigenlijk iemand met het syndroom van down

  • Spreekbeurten.info

   We hebben het gewijzigd! Bedankt voor je opmerking!

 3. wat handig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. hallo ik moet een spreekbeurt maken over gehandicapten en ik heb er heel wat uit gevonden.
  bedankt.

  TIP: je kan de type’s van gehandicapten ook er nog op zetten

 5. type 1: licht mentaal gehandicapt
  type 2: matige of ernstige mentale handicap
  type 3: gedragsstoornissen
  type 4: fysieke beperking
  type 5: zieke kinderen of kinderen die herstellen van een ziekte
  type 6: visuele handicap
  type 7: auditieve handicap
  type 8: leerstoornissen

 6. savannah

  ik heb veel aan deze informatie omdat ik zelf bezig ben met een opleiding om met gehandicapten te werken. dankjewel.

 7. ik heb 1 tip meschien kun je ook in je spreekbeurt over honden die helpen

 8. julie heben het goed uitgelegt wat ik heb een broer en zus die dat hebben dus ik weet het maar goed uigelegt

  • ik heb ook een gehandicapte zus en ik vind het echt een goede uitleg ik zou het niet beter weten

 9. er staat in het eerste hoofdstuk nog een type fout : er staat manden maar je bedoelt maanden

 10. mijn broer heeft ook een beperking (mentaal gehandicapt) ik kan er mee om gaan ma ik heb mij kinder en die zo mensen gewoon uitlachen dus ik dacht om daar een spreekbeurt over te doen! ik heb hier veel info van kunnen gebruiken

 11. Salma

  Bedankt dat jullie dit goed uitleggen ik zou het niet beter weten

 12. Eva💖

  Ik doe mijn werkstuk hierover. Ik heb veel info kunnen halen hieruit 👍😀