Drinkwater

Waar komt ons water vandaan?

Op aarde is heel veel water en het meeste zit in de oceanen en zeeën. Door de zon verdampt er voortdurend water uit de oceanen. Ook het water van rivieren en meren verdampt. Zelfs planten geven waterdamp af. Dezewaterdamp stijgt op en trekt met een luchtstroom over het land. Net zolang tot die vochtige lucht bij een koude luchtlaag komt Bijvoorbeeld hoog in de bergen. De waterdamp koelt af en er vormen dan druppeltjes water, Dit zijn de wolken en van tijd tot tijd valt hier regen of sneeuw uit. Die regen of sneeuw komt in meren en zeeën terecht, maar ook op het land. Daar zakt het langzaam de grond in. Dit noemen we grondwater. Water uit rivieren en meren en sloten heet oppervlaktewater.

   

Drinkwater vroeger

Heel lang geleden toen de mensen nog jagers waren en nog niet op een plek bleven wonen zochten ze steeds het water op. Toen de mensen ontdekt hadden hoe ze graan en andere landbouw producten konden verbouwen bleven ze vaak langer op een plek wonen. Altijd in de buurt van een beek of een rivier, en als er geen rivier was, groeven ze putten, waaruit ze het grondwater met een emmer omhoog haalden.

De eerste waterleidingen

Vijfduizend jaar geleden, toen er in ons land nog helemaal geen steden waren, hadden landen als Egypte en Perzie al steden met waterleidingen. En tweeduizend jaar geleden hadden rijke Romeinen stromend water, wc’s badkamers en badhuizen. In de middeleeuwen ongeveer achthonderd jaar geleden ontstonden er steden in ons land, en water werd dan vaak uit de rivier gehaald dat vaak via houten leidingen naar de stad werd geleid. Maar meestal was het gemakkelijker om waterputten te graven. Zo konden de mensen het water uit de put op het marktplein halen of uit hun eigen put.

Toen de steden groter werden, werd het water in de rivieren en beken bij die steden steeds vuiler. Mensen gooiden hun uitwerpselen en afval in het water. Veel mensen die het vieze water dronken werden ziek en gingen dood aan de ziekte cholera. Het water uit de rivier werd te vuil om te drinken en de mensen dronken liever bier. Of het water werd gekocht bij een waterdrager die met een schip een eind de rivier op voer om daar water te halen omdat het schoner was. Rond 1850 werd de eerste drinkwaterleiding aangelegd. Eerst werd een kanaal in de duinen gegraven waardoor schoon duinwater in een grote plas kwam. Een stoommachine pompte het water door een 23 kilometer lang buizenstelsel naar Amsterdam. Dit gebeurt nog steeds. Bij Haarlem liggen deze waterleiding duinen. Na Amsterdam ging het snel met de aanleg van de drinkwaterleidingen in ons land.

Waterzuiveringen

Ons drinkwater is schoon en helder, omdat het goed gezuiverd wordt. In ons land wordt het meeste drinkwater uit de grond omhoog gepompt. In Nederland staan ongeveer 250 pompstations die het grondwater wel vijftig tot honderd meter diep uit de grond pompen. Dit water is tien tot honderd jaar oud en is al aardig schoon. Nadat het grondwater is opgepompt, moet het nog worden gezuiverd. Deze waterbehandeling gebeurt in een aantal stappen. Eerst moet er zuurstof bij. Dit gebeurt via een soort waterval waar het water doorheen gaat. Door die zuurstof gaat het vuil dat in het water zit samenklonteren. Die klontjes vuil worden daarna uit het water gehaald door filters van grind, koolstof(dit is een soort houtskool) en zand. Daarna wordt het water opgeslagen in een voorraad kelder. Daar wordt het bewaard tot het wordt afgeleverd, dit gebeurt via pijpleidingen. In het westelijke deel van Nederland bijvoorbeeld Noord-Holland is geen zoet grondwater dit komt omdat het is vermengd met ondergronds zeewater. Daarom kunnen wij geen drinkwater uit grondwater maken maar moeten wij water uit rivieren halen. Het water wordt uit de rivier de Rijn en de Maas gehaald en drie maanden opgeslagen in de Biesbos dit is een gebied in noord Brabant met veel water en eilandjes. Hier kunnen bepaalde stoffen naar beneden zakken (dit noemen we bezinken). Daardoor wordt het water al gedeeltelijk gezuiverd. Daarna wordt het in de duinen gepompt, dit noemen we infiltreren. Door het zand wordt het verder gezuiverd. En daarna wordt het water gezuiverd zoals dat ook bij grondwater gebeurt. Het drinkwater wordt regelmatig gecontroleerd want er mogen geen stoffen in zitten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het moet ook goed smaken en er helder uitzien. Waterleidingbedrijven hebben hier speciale meetapparatuur voor of de waterbehandeling goed verloopt en het dus goed gezuiverd is (Amysoft). Vroeger werd er vaak chloor toegevoegd om bacteriën te doden. Tegenwoordig zit er nog maar weinig chloor in het water. Dit komt omdat de techniek om water te zuiveren veel beter is geworden. Ook zit er in ons drinkwater kalkaanslag. Dit komt omdat er kalk in de grondzit dat vanzelf in het grond water komt. Kalk is niet giftig en smaakt ook niet vies het is zelfs goed voor je botten. Het nadeel is wel dat kalk een laagje vormt om verwarmingselementen van bijvoorbeeld een wasmachine of een koffiezetapparaat, deze doen het dan niet goed of gaan stuk.

Zonder water zou er helemaal niets op aarde leven ,geen planten ,dieren, geen mensen, helemaal niks.

Daarom moeten we zuinig omgaan met ons water!

 

5 Responses to “Drinkwater”

  1. dit is super handig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. ja jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    echt super handig
    mensen mienas