Politiek

Wanneer je als Nederlands burger goede ideeën hebt om dingen binnen ons land anders te regelen, of wanneer je vindt dat er nieuwe regels moeten komen, kun je een politieke partij opstarten. Het opstarten van een politieke partij is echter niet eenvoudig! Anders zouden we immers honderden politieke partijen hebben in Nederland. Om te kunnen starten in de politiek dien je ideeën op papier te zetten, waarin je duidelijk beschrijft wat je met je partij wil bereiken. Vervolgens bedenk je een originele naam voor de politieke partij en zamel je voldoende geld in om de partij van budget te voorzien. Dit heb je in een later stadium nodig om bijvoorbeeld campagne te voeren voor je politieke partij. Wanneer je voldoende geld bij elkaar verzameld hebt kun je naar een notaris gaan om de partij officieel op te richten. Om deel te kunnen nemen aan de politiek moet je de partij bij de verkiezingen inschrijven bij de kiesraad.

De Nederlandse regering

Nederland wordt bestuurd door de regering van ons land. In de regering zitten verschillende ministers die nieuwe wetten bedenken en deze in de vorm van een zogenaamd wetsvoorstel aan andere bestuurders voorleggen. Deze wetten kunnen als een soort regels gezien worden, die voor alle burgers in ons land gelden. Ook proberen ministers oplossingen te bedenken voor problemen binnen ons land. Aan het hoofd van de verschillende ministers in de regering staat de minister-president, die eens in de vier jaar tijdens de verkiezingen opnieuw gekozen wordt door het Nederlandse volk.

Iedere minister houdt zich met een eigen deel van de politiek bezig. Zo is er een minister voor onderwijs, een minister voor de volksgezondheid en een minister voor economische zaken. Omdat ministers niet alle werkzaamheden in hun eentje uit kunnen voeren, worden zij geholpen door een rechterhand: de staatssecretaris. Per deel van de politiek kent men een staatssecretaris en een minister.

Naast de minister-president en de ministers, behoort ook de koning(in) van Nederland tot de regering. Waar de koning(in) vroeger erg veel macht had in Nederland, heeft de koning(in) tegenwoordig zeer weinig macht. De koning(in) is enkel bij de regering betrokken voor het zetten van zijn/haar handtekening onder nieuwe wetten. Ook leest de koning(in) op Prinsjesdag de plannen van de regering voor. De plannen voor Nederland worden gefinancierd met het belastinggeld wat ieder jaar bij de overheid binnenkomt.

Als Nederlander betaal je belasting over je inkomen, over het vermogen wat je hebt en bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen. Bedrijven dienen een deel van hun inkomsten (de zogenaamde BTW) af te dragen aan de overheid, die het geld gebruikt om plannen uit te kunnen voeren. De verdeling van het belastinggeld wordt ieder jaar in de begroting opgenomen.

De Tweede Kamer

Niet alleen de regering speelt een belangrijke rol bij de besturing van Nederland, ook de Tweede Kamer heeft hier een rol in. De Tweede Kamer beslist namelijk over de wetten die door ministers worden voorgesteld, waarbij het geholpen wordt door de Eerste Kamer. Op het moment dat er een nieuw wetsvoorstel wordt gedaan door een van de ministers, zal de Tweede Kamer overleggen of het wetsvoorstel moet worden aangenomen, moet worden aangepast of volledig moet worden verworpen. Pas op het moment dat de meerderheid (76 of meer Tweede Kamerleden) het wetsvoorstel accepteert, zal het plan voor een nieuwe wet worden uitgevoerd.

Ook controleert de Tweede Kamer de regering. Als leden van de Tweede Kamer van burgers horen dat zij ontevreden zijn, zullen zij de verantwoordelijke minister om opheldering vragen. De minister is namelijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wetten. In het ergste geval kan de Tweede Kamer een minister wegsturen, als zij vinden dat de minister zijn of haar taken niet goed uitvoert.

De Tweede Kamer bestaat uit 150 Kamerleden, die allen bij verschillende politieke partijen aangesloten zijn. Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn hebben het recht om te stemmen wie van de verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer moet komen. Niet voor niets wordt de Tweede Kamer gezien als de vertegenwoordiging van het volk.


Het samenstellen van de Tweede Kamer gebeurt aan de hand van het aantal stemmen dat een partij gekregen heeft. In Nederland stemmen gemiddeld zo’n 9 miljoen mensen tijdens een Tweede Kamerverkiezing. Om een zet te kunnen bemachtigen moet een politieke partij dus 60.000 (9 miljoen stemmen delen door 150 zetels) stemmen bemachtigen. Des te meer zetels een politieke partij heeft, des te machtiger deze partij vaak ook is. Het komt bijna nooit voor, dat een politieke partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een meerderheid van de stemmen heeft.

Verkiezingen in Nederland

In principe worden er eens in de vier jaar Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd in Nederland. Iedere stemgerechtigde burger krijgt dan een brief thuisgestuurd met de uitnodiging om te stemmen (stempas) bij een stemlokaal in de buurt. Op het moment dat je de stempas en je identiteitsbewijs laat zien, krijg je een stemformulier. Hierop kun je met een rood potlood aangeven op wie je wilt stemmen. Je mag maar op één iemand stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, anders wordt je stemformulier als ongeldig beschouwd. Het stemmen gebeurt anoniem, waarbij je het stemformulier vaak in een afgescheiden hokje invult. Zo zien anderen niet wat je gestemd hebt! Het is in Nederland niet verplicht om te stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen.

Voorafgaand aan de verkiezingsdag voeren de verschillende politieke partijen van Nederland campagne. Hierbij gaan ze de straat op om mensen te informeren over de plannen die ze voor de komende jaren hebben. Ook worden er vaak verschillende debatten op televisie uitgezonden, waarin de leiders van verschillende partijen het tegen elkaar opnemen. Bij een televisiedebat worden verschillende stellingen besproken, waarna de leiders van politieke partijen de mogelijkheid krijgen om hun mening over de stelling te geven.

Na afloop van de verkiezingen worden alle stemmen geteld om te kijken wie uiteindelijk de meeste stemmen heeft. Hierbij wordt zowel naar de partij, als naar de persoon gekeken waarop je gestemd hebt. Vaak wordt laat op de avond van de verkiezingsdag een voorlopige prognose gegeven van de winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen.

Bronnen

 

Comments are closed.