Het leger

Nederland is een veilig land voor haar inwoners, maar dit is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. Om onze veiligheid te kunnen waarborgen heeft Nederland een leger nodig, die het land kan beschermen als het wordt bedreigd. Niet alleen Nederland beschikt over een eigen leger, ook andere landen hebben ieder hun eigen leger. Het Nederlandse leger werkt samen met deze legers, om samen voor een veilige wereld te kunnen zorgen. Naast “het leger” gebruiken we ook vaak de term “Defensie” voor de strijdkrachten van ons land.

De geschiedenis van het leger

Om te begrijpen hoe het leger ontstaan is, moet je weten dat er vroeger koningen en keizers waren. Zij hadden doorgaans de macht over een zeer groot en machtig rijk! In de omgeving van Nederland waren het voornamelijk Karel de Grote en Napoleon die veel macht hadden en voortdurend zochten naar mogelijkheden om hun rijk uit te breiden. Om het rijk uit te kunnen breiden zetten de heersers soldaten in.

Hoewel het in Nederland niet snel zal gebeuren dat sommige delen van ons land door buurlanden worden overgenomen, gebeurt dit in andere delen van de wereld nog wel. Naast het feit dat de machthebbers in andere landen meer grond willen hebben, kan ook een verschil in godsdienst aan de basis van een oorlog liggen.

De opbouw van ons huidige leger

De Nederlandse krijgsmacht, een andere benaming van het leger, bestaat uit vier onderdelen: de marine (actief op zee), de landmacht (actief op het land), de luchtmacht (actief in de lucht) en de marechaussee (politie binnen het leger). De marechaussee zal je vast en zeker al eens op het vliegveld of bij belangrijke gebeurtenissen gezien hebben! Je herkent ze aan de donkerblauwe pakken.

Ieder onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht heeft z’n eigen taken om de veiligheid van Nederlanders te beschermen. Niet alleen beveiligen zij Nederland, ook beschermen zij de Nederlandse Antillen en NAVO-bondgenoten. Deze bondgenoten kunnen als een soort ‘vrienden’ van Nederland gezien worden. Zij beschermen ons, wij beschermen hen! Het beschermen van een land bestaat onder meer uit het bestrijden van terrorisme of terrorismedreiging, het bieden van hulp bij een grote ramp, het beschermen van de Nederlandse grenzen, het tegenhouden van onbekende vliegtuigen in de lucht, het opruimen van mijnen en explosieven, hulp bieden aan de politie en brandweer, enzovoorts.

Van de 60.000 medewerkers van Defensie is het merendeel (42.000) militair. Dit zijn enkel militairen die hier zelf voor gekozen hebben en een goede opleiding hebben gevolgd. Het leger bestaat zowel uit mannen, als uit vrouwen. Voorheen moesten jongens twee jaar in het leger zitten als ze 18 jaar oud werden, wat ervoor zorgde dat het leger altijd groot genoeg was. Dit noemde men de dienstplicht, die inmiddels grotendeels is afgeschaft. Toch ontvang je nog een brief van Defensie als je 17 jaar bent geworden, waarin de dienstplicht wordt uitgelegd. Het komt enkel in uitzonderlijke situaties voor, dat het leger een beroep op burgers zal doen.

Het uniform van het leger

Om als een herkenbare eenheid te kunnen opereren, heeft iedere afdeling van Defensie een eigen uniform. Het uniform van de verschillende afdelingen verschilt in kleur. Zo draagt de marine een donkerblauw uniform, de landmacht een groen uniform en de luchtmacht een blauwgrijs uniform. Het uniform wordt niet altijd gedragen! Soms dragen militairen bijvoorbeeld een camouflagepak als ze gaan oefenen of op missie worden gestuurd. Deze pakken zitten fijner en maken het makkelijker om handelingen uit te voeren. Een alternatief voor het camouflagepak is het vlekkenpak, die veelal in warme gebieden gedragen wordt. Dit pak heeft een zandkleur, is koeler en valt minder op in een droog en dor land.

De rangen binnen het leger

Zoals je wellicht al weet kent het leger verschillende rangen, wat de status van een militair aangeeft. Niet iedere militair is bijvoorbeeld een soldaat, er komen ook korporaals, sergeanten, luitenants, kapiteins, majoors, kolonels en generaals voor binnen het leger. Op het uniform van een militair staat aangegeven welke rang hij of zij heeft. Let erop dat de rangen voor de marine soms een net iets andere benaming hebben dan de rangen voor de land- en luchtmacht van het leger. Binnen de marine komen bijvoorbeeld rangen voor als matroos, kapitein-ter-zee en schout-bij-nacht. Ditzelfde geldt voor de marechaussee, waar rangen soms ook een andere benaming hebben.

 

De woning van een militair

Militairen slapen in de meeste gevallen gewoon thuis bij hun vrouw/man en kinderen. Op de dag van een oefening of training verzamelen de militairen zich bij verschillende kazernes, militaire vliegvelden en de marinehaven. Deze vind je verspreid over heel Nederland, zodat militairen niet heel ver hoeven te reizen.

In sommige gevallen komt het voor dat een militair wel op de kazerne blijft slapen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een militair wel ver moet rijden om bij de kazerne te komen, als het om een meerdaagse oefening gaat, enzovoorts. Dit noemt men binnen het leger “binnenslapen”, omdat je binnen de kazerne blijft.

Voor de militairen die actief zijn binnen de marine is het lastiger om thuis te slapen. Zij gaan vaak voor meerdere maanden op oefening of missie naar het buitenlanden, waarbij zij op het marineschip slapen. Dit geldt ook voor de militairen die vanuit de land- of luchtmacht op missie naar het buitenland worden gestuurd. Zij zijn vaak meerdere maanden van huis, waardoor zij tijdelijk in speciale containers slapen. Deze containers staan op het basiskamp van het leger, die speciaal voor een missie wordt opgebouwd.

Medailles voor militairen

Wanneer een militair goed werk afgeleverd heeft, komt hij of zij in aanmerking voor een medaille of onderscheiding. Vaak dragen militairen hun onderscheidingen op het uniform, wat je wellicht al eens op televisie gezien hebt. Onderscheidingen en medailles worden altijd rechtsboven op het uniform gedragen, zodat deze dicht bij het hart zitten. Vaak krijgt een militair een medaille of onderscheiding als hij of zij op uitzending is geweest. Let wel, de uitzending moet minimaal 30 dagen geduurd hebben en een militair moet zijn of haar werk goed uitgevoerd hebben.

Bij iedere vredesoperatie, een missie naar het buitenland, wordt de kleur van het lint van de medaille veranderd. Op de gesp van de medaille staat vaak de naam van de operatie die in het buitenland is uitgevoerd.

Bronnen

 

2 Responses to “Het leger”