Bijna jarig?
klik hier!Home   Vlieland

Vlieland


Inhoud

 • Rederij Doeksen
 • De haven
 • De boten
 • De dorpen
 • De vuurtoren
 • De natuur
 • Toerisme
 • Het strand & het waddengebied
 • De geschiedenis

Rederij Doeksen

Rederij Doeksen is een gebouw dat in Harlingen staat.
Het is een soort bedrijf die de overtochten van Vlieland en Terschelling regelt.
Rederij Doeksen houdt zich al vanaf 1923 bezig met passagiers naar de eilanden te brengen en natuurlijk ook weer op komen halen (met een boot natuurlijk).
1923 was ook het eerste jaar dat de dienst aan Rederij Doeksen werd overgenomen.
Rederij Doeksen heeft ook altijd een van de snelste boten gehad.
Toen de oorlog begon liet Rederij Doeksen een snelle boot maken.
Maar jammer genoeg is die boot nooit door Rederij Doeksen gebruikt.
Dat kwam omdat de Duitsers hem al hadden ingepikt.
In 1973 kwam Rederij Doeksen aan hun eerste ‘Catamaran’ die hete ‘Koegelwieck 1’.
Hiermee had Rederij Doeksen een primeur voor Nederland en was jarenlang de enige in ons land die voor passagiersvervoer van catamarans gebruik maakte. Ook voor het nieuwste schip, ‘ms Vlieland’, heeft gekozen voor het catamarantype.

De haven

De haven van Vlieland word bestuurd door de S.A.V. (Stichting Aanloophaven Vlieland)
Dat is een groep mensen die het overzicht hebben van de haven.
Dus zij zeggen tegen de schippers die aan komen varen waar ze moeten aanleggen, en ze doen nog veel meer dingen. Het haven kantoor is ook het hele jaar geopend.
Er wordt natuurlijk wel gewisseld om de zoveel uur.(de mensen)
De jachthaven van Vlieland ligt ongeveer 800 meter van het dorp Oost-Vlieland, en heel dicht bij het strand. De haven bestaat uit een werkhaven en een jachthaven. De jachthaven bestaat uit drijvende steigers van 250 ligplaatsen. Met daarop water en stroompunten.
In 1978 is de haven vergroot tot de oppervlakte van dit moment, steeds meer weten schippers de Vlielandse haven te vinden. Binnen een snelle tijd wordt de haven opnieuw vergroot. Het zij-aan-zij liggen word dan niet meer gebruikt. De boten komen comfortabel in boxen te liggen, compleet met eigen stroom aansluiting.

De haven van Vlieland

De Boten

Oost-Vlieland (route Harlingen – Vlieland v.v.)

 • Afmetingen: 62,6 x 12,6 x 2,6 meter.
 • Capaciteit: 1100 passagiers en 45 personenauto’s (de auto dekruimte wordt vooral benut voor het vervoer van vrachtwagens en kampeeraanhangers, want het eiland Vlieland is nagenoeg autovrij).
 • Vermogen: 2×1250 pk.
 • Snelheid: 15 mijl per uur (ca. 27 km/uur). ‘Deze boot doet er een uur en drie kwartier over.

Koegelwieck (route Harlingen – Vlieland – Terschelling v.v.)

 • Afmetingen: 35,5 x 9,6 x 1,60 meter.
 • Capaciteit: 312 passagiers.
 • Vermogen: 2×2250 pk.
 • Snelheid: 32 mijl per uur (ca. 58 km/uur).
 • Deze boot doet er drie kwartier over.
 • Op deze boot mogen alleen maar passagiers er mogen geen auto’s of fietsen op.

De dorpen

Oost-Vlieland

Oost-Vlieland is het enige dorp op Vlieland. In Oost-Vlieland komt ook de boot aan. Dat niet alleen de vuurtoren staan er namelijk ook.
De haven van Vlieland ligt dan ook in Oost-Vlieland. In Oost Vlieland heb je winkeltjes ,museums enz…

West Vlieland

Zo moet het er ongeveer uit hebben gezien.

Vlieland heeft nu één dorp en dat is ‘Oost-Vlieland’. Toch weten sommige mensen nog steeds niet dat er een tweede dorp heeft bestaan.
Dat dorp was ‘West-Vlieland’. Het is er sinds 1736 niet meer, dat komt omdat het helemaal is weggespoeld door de zee. Op zich is het wel jammer dat er nog maar een dorp is want je kunt alleen maar in ‘Oost-Vlieland’ boodschappen halen.

De vuurtoren

De vuurtoren van Vlieland staat op het hoogste duin van Vlieland ‘Vuurboetsduin’. Die is 40m hoog. De vuurtoren wordt wel eens ‘Vuurduin of ‘Rode kabouter’ genoemd. De vuurtoren zelf is 54m hoog. De lichtkleur van de vuurtoren is wit. Het type van de vuurtoren is een toren. De vuurtoren is gemaakt van gietijzer.En de kleur van de vuurtoren is rood. De vorm van de vuurtoren is rond. De vuurtoren van Vlieland staat dan ook in Oost-Vlieland. Het licht kan 40 km ver schijnen. Vlieland heeft een vuurtoren sinds 1836. In het jaar 1986 werd de koepel weer helemaal vervangen. Ze gingen de koepel vervangen omdat het roestte en daardoor ging het lekken. Vanaf 1990 kon je de vuurtoren weer bezoeken en vanaf de trans heb je er een prachtig uitzicht!!!

De natuur

De bossen

Vlieland heeft ongeveer 300 hectare naald en loofbossen. De bossen zijn gemaakt door mensen. Net als op de andere waddeneilanden werden begin deze eeuw Oostenrijkse en Corsicaanse dennen aangeplant, voor houtproductie en om de stuivende duinen vast te leggen. Veel naaldbossen worden nu door Staatsbosbeheer vervangen door loofbossen. Loofbos heeft minder water nodig om van te leven.
Het is een beter bos en laat veel meer soorten vogels er leven.

Kroonpolders

Deze polders bestaan uit een gek natuurgebied, hier broeden zo’n zeventig soorten watervogels. De meeste vogels gebruiken het gebied om te rusten en te foerageren. De plantengroei verschilt bij de verschillende plassen. Dit komt omdat het zoutgehalte toeneemt in de richting van de Waddenzee. De polders hebben hun naam van de opzichter Kroon.

Duinen

De duinen van Vlieland zijn om het water tegen te houden. Als er geen duinen waren zou het hele eiland onder water stromen. Veel mensen gaan in de duinen lopen, eigenlijk mag dat helemaal niet. Bij sommige duinen staat er ook prikkeldraad omheen. Dat staat niet altijd even mooi. Je mag niet op de duinen komen omdat anders het duin binnen een paar jaar naar beneden zakken en dan heeft de bescherming geen zin meer. De duinen zijn ook door zichzelf ontstaan, dat ging zo. Door de wind stoof het zand weg, op een geven moment kwamen er allemaal kleine bultjes zand. Na een paar jaar kwamen er heuvels zand en zo zijn er duinen gekomen. Het hoogste duin is het ‘Vuurboetsduin’ 40m hoog.

Fauna

Vlieland is een plek waar echte natuurgenieters steeds weer naar Vlieland terug gaan. Je vindt vooral hazen, konijnen en fazanten als dieren. Op het eiland vind je vooral veel vogels, wel meer dan 300 soorten, zoals de eidereend, de belangrijkste broedvogel van Vlieland, hebben hun broedplaats in de meeuwenduinen”, oude en nieuwe kooi en op het Posthuiswad. Deze dijk wordt steeds meer begroeit, de wadvlakte ligt in de luwte van de dijk ‘de Kroonpolders’. In de Kroonpolders verschijnen 128 verschillende vogelsoorten. Wie langs de Postweg eens rustig de tijd neemt zal zeker voedselzoekende tureluurs, scholeksters en wulpen zien. Ter hoogte van de Lange Paal scharrelen bovendien vaak lepelaars. Ook op de Vliehors, de grote zandvlakte, zie je bij laag water, grote groepen vogels zoals de grutto’s, scholeksters, zilverplevieren, kluten enz. De mensen van de vogelwacht hebben hun schuilhutten op hoge palen op de voedselplaatsen. In de eerste maanden van het jaar grazen er in de weilanden ook rotganzen.

Het toerisme

Op Vlieland komen elk jaar wel meer dan duizenden toeristen. Die daar gaan kamperen of in hotels, bungalows enz…gaan zitten.
De campings en de huisje zijn daar in elke vakantie wel volgeboekt, je moet er heel snel bij zijn, voor je het weet zit het hele eiland vol.
Veel mensen die op Vlieland wonen verdienen hun geld aan de toeristen. Ze verdienen het geld dan aan: fietsverhuur, restaurants, campings, huisjes, strandtentjes enz… Vlieland kan bijna niet zonder het toerisme. Als er geen toerisme meer was hadden heel veel mensen geen werk meer en hadden de campings enz…dan geen nut meer. Maar natuurlijk zit er ook nadeel aan het toerisme. Je moet veel meer werken en het is altijd veel drukker, je moet vaker vuilnis ophalen enz… Heel veel toeristen houden zich ook niet aan de afspraken.
Het is wel handig dat je op het eiland geen auto mag meenemen, behalve dan de mensen die op het eiland wonen. Omdat je geen auto mee mag nemen kun je een soort dienst inhuren die je bagage naar je huisje of iets dergelijks brengen. Eigenlijk mag je op elk eiland een auto meenemen behalve op Vlieland en dat is wel weer een voordeel van de drukte!! En ze houden zich misschien niet altijd aan de afspraken maar… Alle toeristen zeggen meestal als ze terug komen van Vlieland, Het blijft een mooi eiland!!

Het strand & het waddengebied

Op het strand van Vlieland komen ook heel veel mensen. Bijvoorbeeld om te vissen, zwemmen, wandelen, paardrijden noem maar op!
Het strand van Vlieland licht aan de noord kant. Dat komt omdat aan die kant de Noordzee ligt. Aan de zuid kant heet het, het waddengebied. Dat komt omdat dat stuk van het eiland aan de waddenzee ligt. Op het strand kun je ook lekker vliegeren. Dat kan bijvoorbeeld niet zo goed aan de wad kant. Aan de wad kant heb je meer fietspaden. De dijk ligt ook aan de wad kant. Achter de dijk ligt het fietspad. Daar aan de wad kant kun je als het eb is mooi naar de vogels kijken die daar dan rusten en voedsel zoeken. Als het vloed is staat het water hoog. Als het eb is staat het water laag. Als het eb is kun je aan de wad kant ook wadlopen. Bijvoorbeeld je loopt van Vlieland naar Friesland. Je kunt bijna op alle waddeneilanden wadlopen. Op Ameland kun je het heel goed zien als het helemaal eb is (natuurlijk ook op andere eilanden even goed) Je kunt dan vanaf een bepaald punt helmaal naar de overkant zien. Je moet bij wadlopen natuurlijk wel een begeleider hebben. Dat noemen we een gids. Op het strand kun je ook een soort rondleiding krijgen. Dan ga je met een meneer of mevrouw over het strand en dan ga je allemaal leuke dingentjes over het strand leren en bekijken. Je kunt op het strand ook met een soort strandexpres meerijden. Dan ga je met die strandexpres een ritje over het strand rijden.

De geschiedenis

Vlieland is ontstaan als een onderdeel van de strandwal die ongeveer 4000 jaar geleden werd ontstaan door de Noordzee. Achter deze strandwal lagen grote kwelders en moerasgebieden. Pas in de Middeleeuwen wordt het eiland gescheiden van Texel en wordt het wad tussen Vlieland en de Friese kust zo slecht lopend bereikbaar, dat het zeker een echt alleen liggend eiland werd.
Op het strand van Vlieland is in de laatste twintig jaren bewerkte vuursteen gevonden, dat werd achtergelaten van het maken van werktuigen. Het kan 50.000 jaar oud zijn maar ook 5000 jaar. Van ‘Vlieland’ was 50.000 jaar geleden nog niet helemaal zeker. De plekken waar Neanderthalers die vuursteen afgeslagen hadden zouden ze stukken kunnen hebben achtergelaten. De stukken die in de zee lagen zijn door de onderstroom naar boven gekomen en zijn zo op het strand komen rollen.

In de laatste ijstijd lag de zeespiegel heel veel meters lager dan nu. De Noordzee was een zandvlakte waar niets wilde groeien. De wind zorgde ervoor dat er vele lagen zand vanaf waaiden. Vanaf zo’n 12.000 jaar geleden, toen een verbetering van het klimaat begon, smolt de ijskap bij de polen voor een groot deel. De zeespiegel steeg en zo stroomde de zandvlakte onder. 7000 jaar geleden was de kustlijn bijna bereikt. De zee bracht zand, dat zich langzame tijd tot banken vormde. Dat werden later duinen.

Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling sloeg een nog steeds rijzende zee bressen in de strandwal. Zo overstroomde het achterliggende veengebied en bereikte rond 600 na Christus, ‘Het Flevomeer’. Dat was het begin van de Zuiderzee. Hiermee was de grondslag voor de westelijke Waddenzee gelegd. Pas in de 12e eeuw ontstond heel langzaam nog het Marsdiep, tussen Texel en Den Helder. Rond het midden van de 13e eeuw scheidde een stormvloed Vlieland van Texel, en kwam Harlingen aan zee te liggen.

Wat ik ook al had verteld is dat het dorp ‘West-Vlieland’ werd weggespoeld door de zee.
Zo heeft Vlieland nog maar een dorp en dat heet ‘Oost-Vlieland’.

 

  Reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen