Bijna jarig?
klik hier!Home   Vlieland

Vlieland


Inhoud

 • Rederij Doeksen
 • De haven
 • De boten
 • De dorpen
 • De vuurtoren
 • De natuur
 • Toerisme
 • Het strand & het waddengebied
 • De geschiedenis

Rederij Doeksen

Rederij Doeksen is een gebouw dat in Harlingen staat.
Het is een soort bedrijf die de overtochten van Vlieland en Terschelling regelt.
Rederij Doeksen houdt zich al vanaf 1923 bezig met passagiers naar de eilanden te brengen en natuurlijk ook weer op komen halen (met een boot natuurlijk).
1923 was ook het eerste jaar dat de dienst aan Rederij Doeksen werd overgenomen.
Rederij Doeksen heeft ook altijd een van de snelste boten gehad.
Toen de oorlog begon liet Rederij Doeksen een snelle boot maken.
Maar jammer genoeg is die boot nooit door Rederij Doeksen gebruikt.
Dat kwam omdat de Duitsers hem al hadden ingepikt.
In 1973 kwam Rederij Doeksen aan hun eerste ‘Catamaran’ die hete ‘Koegelwieck 1’.
Hiermee had Rederij Doeksen een primeur voor Nederland en was jarenlang de enige in ons land die voor passagiersvervoer van catamarans gebruik maakte. Ook voor het nieuwste schip, ‘ms Vlieland’, heeft gekozen voor het catamarantype.

De haven

De haven van Vlieland word bestuurd door de S.A.V. (Stichting Aanloophaven Vlieland)
Dat is een groep mensen die het overzicht hebben van de haven.
Dus zij zeggen tegen de schippers die aan komen varen waar ze moeten aanleggen, en ze doen nog veel meer dingen. Het haven kantoor is ook het hele jaar geopend.
Er wordt natuurlijk wel gewisseld om de zoveel uur.(de mensen)
De jachthaven van Vlieland ligt ongeveer 800 meter van het dorp Oost-Vlieland, en heel dicht bij het strand. De haven bestaat uit een werkhaven en een jachthaven. De jachthaven bestaat uit drijvende steigers van 250 ligplaatsen. Met daarop water en stroompunten.
In 1978 is de haven vergroot tot de oppervlakte van dit moment, steeds meer weten schippers de Vlielandse haven te vinden. Binnen een snelle tijd wordt de haven opnieuw vergroot. Het zij-aan-zij liggen word dan niet meer gebruikt. De boten komen comfortabel in boxen te liggen, compleet met eigen stroom aansluiting.

De haven van Vlieland

De Boten

Oost-Vlieland (route Harlingen – Vlieland v.v.)

 • Afmetingen: 62,6 x 12,6 x 2,6 meter.
 • Capaciteit: 1100 passagiers en 45 personenauto’s (de auto dekruimte wordt vooral benut voor het vervoer van vrachtwagens en kampeeraanhangers, want het eiland Vlieland is nagenoeg autovrij).
 • Vermogen: 2×1250 pk.
 • Snelheid: 15 mijl per uur (ca. 27 km/uur). ‘Deze boot doet er een uur en drie kwartier over.

Koegelwieck (route Harlingen – Vlieland – Terschelling v.v.)

 • Afmetingen: 35,5 x 9,6 x 1,60 meter.
 • Capaciteit: 312 passagiers.
 • Vermogen: 2×2250 pk.
 • Snelheid: 32 mijl per uur (ca. 58 km/uur).
 • Deze boot doet er drie kwartier over.
 • Op deze boot mogen alleen maar passagiers er mogen geen auto’s of fietsen op.

De dorpen

Oost-Vlieland

Oost-Vlieland is het enige dorp op Vlieland. In Oost-Vlieland komt ook de boot aan. Dat niet alleen de vuurtoren staan er namelijk ook.
De haven van Vlieland ligt dan ook in Oost-Vlieland. In Oost Vlieland heb je winkeltjes ,museums enz…

West Vlieland

Zo moet het er ongeveer uit hebben gezien.

Vlieland heeft nu één dorp en dat is ‘Oost-Vlieland’. Toch weten sommige mensen nog steeds niet dat er een tweede dorp heeft bestaan.
Dat dorp was ‘West-Vlieland’. Het is er sinds 1736 niet meer, dat komt omdat het helemaal is weggespoeld door de zee. Op zich is het wel jammer dat er nog maar een dorp is want je kunt alleen maar in ‘Oost-Vlieland’ boodschappen halen.

De vuurtoren

De vuurtoren van Vlieland staat op het hoogste duin van Vlieland ‘Vuurboetsduin’. Die is 40m hoog. De vuurtoren wordt wel eens ‘Vuurduin of ‘Rode kabouter’ genoemd. De vuurtoren zelf is 54m hoog. De lichtkleur van de vuurtoren is wit. Het type van de vuurtoren is een toren. De vuurtoren is gemaakt van gietijzer.En de kleur van de vuurtoren is rood. De vorm van de vuurtoren is rond. De vuurtoren van Vlieland staat dan ook in Oost-Vlieland. Het licht kan 40 km ver schijnen. Vlieland heeft een vuurtoren sinds 1836. In het jaar 1986 werd de koepel weer helemaal vervangen. Ze gingen de koepel vervangen omdat het roestte en daardoor ging het lekken. Vanaf 1990 kon je de vuurtoren weer bezoeken en vanaf de trans heb je er een prachtig uitzicht!!!

De natuur

De bossen

Vlieland heeft ongeveer 300 hectare naald en loofbossen. De bossen zijn gemaakt door mensen. Net als op de andere waddeneilanden werden begin deze eeuw Oostenrijkse en Corsicaanse dennen aangeplant, voor houtproductie en om de stuivende duinen vast te leggen. Veel naaldbossen worden nu door Staatsbosbeheer vervangen door loofbossen. Loofbos heeft minder water nodig om van te leven.
Het is een beter bos en laat veel meer soorten vogels er leven.

Kroonpolders

Deze polders bestaan uit een gek natuurgebied, hier broeden zo’n zeventig soorten watervogels. De meeste vogels gebruiken het gebied om te rusten en te foerageren. De plantengroei verschilt bij de verschillende plassen. Dit komt omdat het zoutgehalte toeneemt in de richting van de Waddenzee. De polders hebben hun naam van de opzichter Kroon.

Duinen

De duinen van Vlieland zijn om het water tegen te houden. Als er geen duinen waren zou het hele eiland onder water stromen. Veel mensen gaan in de duinen lopen, eigenlijk mag dat helemaal niet. Bij sommige duinen staat er ook prikkeldraad omheen. Dat staat niet altijd even mooi. Je mag niet op de duinen komen omdat anders het duin binnen een paar jaar naar beneden zakken en dan heeft de bescherming geen zin meer. De duinen zijn ook door zichzelf ontstaan, dat ging zo. Door de wind stoof het zand weg, op een geven moment kwamen er allemaal kleine bultjes zand. Na een paar jaar kwamen er heuvels zand en zo zijn er duinen gekomen. Het hoogste duin is het ‘Vuurboetsduin’ 40m hoog.

Fauna

Vlieland is een plek waar echte natuurgenieters steeds weer naar Vlieland terug gaan. Je vindt vooral hazen, konijnen en fazanten als dieren. Op het eiland vind je vooral veel vogels, wel meer dan 300 soorten, zoals de eidereend, de belangrijkste broedvogel van Vlieland, hebben hun broedplaats in de meeuwenduinen”, oude en nieuwe kooi en op het Posthuiswad. Deze dijk wordt steeds meer begroeit, de wadvlakte ligt in de luwte van de dijk ‘de Kroonpolders’. In de Kroonpolders verschijnen 128 verschillende vogelsoorten. Wie langs de Postweg eens rustig de tijd neemt zal zeker voedselzoekende tureluurs, scholeksters en wulpen zien. Ter hoogte van de Lange Paal scharrelen bovendien vaak lepelaars. Ook op de Vliehors, de grote zandvlakte, zie je bij laag water, grote groepen vogels zoals de grutto’s, scholeksters, zilverplevieren, kluten enz. De mensen van de vogelwacht hebben hun schuilhutten op hoge palen op de voedselplaatsen. In de eerste maanden van het jaar grazen er in de weilanden ook rotganzen.

Het toerisme

Op Vlieland komen elk jaar wel meer dan duizenden toeristen. Die daar gaan kamperen of in hotels, bungalows enz…gaan zitten.
De campings en de huisje zijn daar in elke vakantie wel volgeboekt, je moet er heel snel bij zijn, voor je het weet zit het hele eiland vol.
Veel mensen die op Vlieland wonen verdienen hun geld aan de toeristen. Ze verdienen het geld dan aan: fietsverhuur, restaurants, campings, huisjes, strandtentjes enz… Vlieland kan bijna niet zonder het toerisme. Als er geen toerisme meer was hadden heel veel mensen geen werk meer en hadden de campings enz…dan geen nut meer. Maar natuurlijk zit er ook nadeel aan het toerisme. Je moet veel meer werken en het is altijd veel drukker, je moet vaker vuilnis ophalen enz… Heel veel toeristen houden zich ook niet aan de afspraken.
Het is wel handig dat je op het eiland geen auto mag meenemen, behalve dan de mensen die op het eiland wonen. Omdat je geen auto mee mag nemen kun je een soort dienst inhuren die je bagage naar je huisje of iets dergelijks brengen. Eigenlijk mag je op elk eiland een auto meenemen behalve op Vlieland en dat is wel weer een voordeel van de drukte!! En ze houden zich misschien niet altijd aan de afspraken maar… Alle toeristen zeggen meestal als ze terug komen van Vlieland, Het blijft een mooi eiland!!

Het strand & het waddengebied

Op het strand van Vlieland komen ook heel veel mensen. Bijvoorbeeld om te vissen, zwemmen, wandelen, paardrijden noem maar op!
Het strand van Vlieland licht aan de noord kant. Dat komt omdat aan die kant de Noordzee ligt. Aan de zuid kant heet het, het waddengebied. Dat komt omdat dat stuk van het eiland aan de waddenzee ligt. Op het strand kun je ook lekker vliegeren. Dat kan bijvoorbeeld niet zo goed aan de wad kant. Aan de wad kant heb je meer fietspaden. De dijk ligt ook aan de wad kant. Achter de dijk ligt het fietspad. Daar aan de wad kant kun je als het eb is mooi naar de vogels kijken die daar dan rusten en voedsel zoeken. Als het vloed is staat het water hoog. Als het eb is staat het water laag. Als het eb is kun je aan de wad kant ook wadlopen. Bijvoorbeeld je loopt van Vlieland naar Friesland. Je kunt bijna op alle waddeneilanden wadlopen. Op Ameland kun je het heel goed zien als het helemaal eb is (natuurlijk ook op andere eilanden even goed) Je kunt dan vanaf een bepaald punt helmaal naar de overkant zien. Je moet bij wadlopen natuurlijk wel een begeleider hebben. Dat noemen we een gids. Op het strand kun je ook een soort rondleiding krijgen. Dan ga je met een meneer of mevrouw over het strand en dan ga je allemaal leuke dingentjes over het strand leren en bekijken. Je kunt op het strand ook met een soort strandexpres meerijden. Dan ga je met die strandexpres een ritje over het strand rijden.

De geschiedenis

Vlieland is ontstaan als een onderdeel van de strandwal die ongeveer 4000 jaar geleden werd ontstaan door de Noordzee. Achter deze strandwal lagen grote kwelders en moerasgebieden. Pas in de Middeleeuwen wordt het eiland gescheiden van Texel en wordt het wad tussen Vlieland en de Friese kust zo slecht lopend bereikbaar, dat het zeker een echt alleen liggend eiland werd.
Op het strand van Vlieland is in de laatste twintig jaren bewerkte vuursteen gevonden, dat werd achtergelaten van het maken van werktuigen. Het kan 50.000 jaar oud zijn maar ook 5000 jaar. Van ‘Vlieland’ was 50.000 jaar geleden nog niet helemaal zeker. De plekken waar Neanderthalers die vuursteen afgeslagen hadden zouden ze stukken kunnen hebben achtergelaten. De stukken die in de zee lagen zijn door de onderstroom naar boven gekomen en zijn zo op het strand komen rollen.

In de laatste ijstijd lag de zeespiegel heel veel meters lager dan nu. De Noordzee was een zandvlakte waar niets wilde groeien. De wind zorgde ervoor dat er vele lagen zand vanaf waaiden. Vanaf zo’n 12.000 jaar geleden, toen een verbetering van het klimaat begon, smolt de ijskap bij de polen voor een groot deel. De zeespiegel steeg en zo stroomde de zandvlakte onder. 7000 jaar geleden was de kustlijn bijna bereikt. De zee bracht zand, dat zich langzame tijd tot banken vormde. Dat werden later duinen.

Enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling sloeg een nog steeds rijzende zee bressen in de strandwal. Zo overstroomde het achterliggende veengebied en bereikte rond 600 na Christus, ‘Het Flevomeer’. Dat was het begin van de Zuiderzee. Hiermee was de grondslag voor de westelijke Waddenzee gelegd. Pas in de 12e eeuw ontstond heel langzaam nog het Marsdiep, tussen Texel en Den Helder. Rond het midden van de 13e eeuw scheidde een stormvloed Vlieland van Texel, en kwam Harlingen aan zee te liggen.

Wat ik ook al had verteld is dat het dorp ‘West-Vlieland’ werd weggespoeld door de zee.
Zo heeft Vlieland nog maar een dorp en dat heet ‘Oost-Vlieland’.

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*Aardrijkskunde Aardbevingen
Aardplaten
Aarde
Aboriginals (Australië)
Biesbosch
Chinese Muur
Eskimo
Flora en Fauna van Antarctica
Heelal
Jungle
Jungle
Kometen en Meteorieten
Milieuvervuiling Curaçao
Mont Blanc
Noordzee
Rondreizen
Spratly Eilanden
Tropisch regenwoud
Vulkaan
Vulkanen
Weer
Weer

Beroepen
Advocaat
Apotheker
Architect
Boerderij (Boer)
Brandweer
Clowns
Dierenarts
Dierenarts
Dierenverzorger
Douane(smokkelen)
Goochelaar
IT'er
Interieurstyliste
Kinderopvang
Klussenier
Kok
Het Leger
Leraar
Loonwerker
Politie
Schoonheidsspecialiste
Stewardess
Tandarts
Tandarts
Timmerman
Uitvaartverzorger
Verpleging
Vertaalbureau

Dieren
Amerikaanse Stafford
Amerikaanse Zeearend
Apen
Apenheul
Bearded Collie
Beren
Bever
Bij
Bijen
Cavia
Cavia
Chinchilla
Degoe
Dierentuin
Dinosauriërs
Dolfijn
Dolfijnen
Duitse Herder
Dwerghamsters
Eekhoorn
Eenden
Emoe
Ezel
Fjordenpaard
Fret
Giraffe
Golden Retriever
Goudvis
Goudvis
Grijze Roodstaart Papegaai
Haaien
Hamerhaai
Dieren (vervolg)
Hamster
Hamsters
Herten
Honden
Ijsbeer
IJsberen
Inktvissen
Jack Russel
Kameleon
Kangoeroe
Katachtigen
Kat
Katten
Kikkers
Koe
Konijn
Konijnen
Krokodillen
Krokodillen
Lastdieren
Leeuw
Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje
Lynx
Lynxen
Mieren
Nertsen
Neushoorns
Olifant
Olifant (Kai Mook)
Orka
Paarden
Paarden
Paardenkliniek
Panda
Papegaaien
Pijlgifkikker
Pinguïns
Postduiven
Ratten en muizen
Regenworm
Schapen
Slakken
Spinnen
Stokstaartjes
Tijger
Toekan
Torenvalk
Uilen
Uilen
Zwijnen
Vlaamse Gaai
Vleermuizen
Vlinders
Vogelbekdier
Vogelspinnen
Vos
Walvis
Wandelende takken
Wespen
Wilde Konijn
Varkens
Wolf
Zebra
Zeehond
Zeehond
Zeepaardje
Zeeschildpad
Zeesterren
Zwarte weduwe
Eten en Drinken
Aardappel
Alcohol
Bier
Brood
Chocolade
Coca Cola
Drop
Frikadel
Frisdrank
IJs
Kaas
Kauwgom
Koffie
Koffie
Mosterd
Pinda
Snoep
Snoep
Suiker
Thee
Water
Zoethout
Zuivel

Feesten
Carnaval
Halloween
Halloween
De Kerstman
Koningsdag
Sinterklaas
Sinterklaas
Valentijnsdag
Vuurwerk

Geschiedenis
Apple
Auto
Auto
De 7 wereldwonderen
Dierentuin
Dinosauriërs
Eerste bewoners Nederland
Eerste Wereldoorlog
Ferrari
Fiets
Geld
Giethoorn
Glas
Heksen
Horloges
Hunebedden
Internet en televisie
Internet der dingen
Kastelen
Katten
Kinderarbeid
Kleding
Knikkeren
Mahadma Ghandi
Mode
Monster van Loch Ness
Motorfiets
Otzi de Gletsjermummie
Paspoort
Piramides
Piraten
Poep
Ruimtevaart
Slaven
Sluis bij Hengelo
Spyker(auto)
Steenbakkerij
Strips
Telefoon
Televisie
Theo van Gogh
Titanic
Toetanchamon
Trein
Trekker
Vikingen
Vuur
Vuurtoren
Watersnoodramp 1953
YouTube
Zwitsers zakmes
Gezondheid
ADHD
Aids
Albino
Alzheimer
Anorexia nervosa
Astma
Autisme
Baby's in het ziekenhuis
Beugel
Blindengeleidehonden
Donor
Doofheid
Dyslexie
Ebola
Epilepsie
Galstenen
Gebit
Gehandicapte kinderen
Gehandicapten
Gewicht
Hart- en vaatziekten
Hersenen
Kanker
Kanker
Kanker (werkstuk)
Kunstogen
Menselijk lichaam
Nierziekte
Oog
Ouder worden
Pest
Prematuur(te vroeg geboren)
Roken
Seksuele Voorlichting
Skelet
Slapen
Spijsvertering
Stem
Syndroom van Down
V.S.D
Virussen
Zonneziekte(EPP)
Zweten

Landen en Steden
Amerika
Amsterdam
Antarctica
Argentinië
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
China
Curaçao
Cyprus
Engeland
Frankrijk
Galápagos eilanden
Gran Canaria
Groot Brittannië
Indonesië
Italië
Italië
Japan
Kreta
Las Vegas
Las Vegas
Macau
Marokko
Monaco
Nederland
Nepal
New York
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oman
Oostenrijk
Overijssel
Paaseiland
Parijs
Portugal
Portugal
Rotterdam
Singapore
Spanje
Suriname
Terschelling
Tibet
Tilburg
Turkije
Vlieland
Zuid Afrika
Zwitserland
Bungalowparken Nederland
Personen / Personages
Adolf Hitler
Anne Frank
Barack Obama
Donald Duck
Francine Oomen
Justin Bieber
Koningin Juliana
Koningin Maxima
Mahatma Ghandi
Maradona
Martin Luther King
Max Verstappen
Nelson Mandela
Rembrandt
Rembrandt(2)
Steve Irwin
Vincent van Gogh
Walt Disney

Natuurkunde
Bliksem
Elektriciteit
School energiezuiniger maken
Vuur
Vuur
Windenergie
Windmolens
Zonne-energie

Overige
Alarmsysteem
Afvalverwerking
Autoproblemen
Baboesjka
Benzine
Bijgeloof
Bio-industrie
Bruggen
Cartridges
Circus Herman Renz
Cryptomunten
De Kameleon
De Kameleon(2)
Dierenmishandeling
Dijken
Doping in de sport
Drinkwater
Dromen
Drones
Drugs
Efteling
Elektrische Auto
Fulfillment
Games
Geld verdienen online
Geld besparen
Horoscopen
Iphone
Gevangenis
Goud
Hoe kom ik hoog in Google
Houthaard
Huren
Islam
Jeugdgevangenis
Kalk en kalkaanslag
De Kassa
Kerstpakketten
Kinderboekenweek
Kindermishandeling
Kindsoldaten
Kleding
Kleding bedrukken
Kleuren
Labyrint
Lenen
Lego
Lelijke Eend (Auto)
Liefde
Luchtballon
Luchtvervuiling
Make-up
Minecraft
Netflix
Make-up
Mode
Monstertrucks
De Optimist (Zeilboot)
Parfum
Printer
Pasadia Bibito Pin
Pesten
Piercings
Pokemon Go
Politiek
Racisme
Scheiden
Sim-Only
Skylanders
Smart Home
Stenen
Traplift
Tuinieren
Tv Box
Varkensboerderij
Vaststellingsovereenkomst
Vervoer
Vliegtuig
Vliegtuigen(werkstuk)
VPN
Verven
Wat is een webshop?
Wereldwinkel
Whatsapp
Zelfrijdende auto
Zomer
Muziek
Beethoven
Breakdance
Dansen
Dwarsfluit
Gitaar
Harmonieorkest
Hiphop
Keyboard
Orkest
Viool

1939 - 1945
Hitler
Anne Frank
Holocaust
Jehova’s Getuigen in WO2
Onderduiken
WO2
Tweede Wereldoorlog
Sporten
Ajax
Atletiek
Autoracen
AZ Alkmaar
Ballet
Basketbal
Bowlen
Dansen
Darten
Duiken
Duivensport
Elfstedentocht
FC Twente
Feyenoord
Formule 1
Handbal
Hockey
Judo
Klimmen
Majorette
Motorcross
Mountainbiken
Olympische Spelen
Paardrijles
Paardrijles en Verzorging
Poker
Postduiven
Rugby
SC Heerenveen
Schaatsen
Scouting
Scouting
Skaten
Skiën
Sportvissen
Tang Soo Do (vechtsport)
Tennis
Tour de France
Turnen
Turnen
Twirling
Voetbal
Yoga
Zeevissen

Spreekbeurt Engels
Earthquakes
Energy
Food

Organisaties
Amnesty International
Fair Trade
De Kindertelefoon
Kids Tegen Geweld
Organimal
Ronald McDonald Kinderfonds
Unicef
Sloppenwijken
Wereld Natuur Fonds
Zeehondencreche

Alle Spreekbeurtpakketen