Milieuvervuiling op Curaçau

1. Inleiding

De natuur heeft de ruimte nodig om te overleven. Dieren verplaatsen zich op zoek naar voedsel. Planten verspreiden hun zaad, of worden hiermee geholpen door vogels of vleermuizen, op zoek naar een vruchtbare bodem. Wat doet de mens? Die bouwt huizen, legt wegen aan, kapt terreinen kaal en ga zo maar door. Zo worden natuurgebieden opgedeeld in vele kleine, afgelegen minigebiedjes. Dieren kunnen zich niet meer vrijelijk bewegen. Zand vindt geen vruchtbare voedingsbodem. Het resultaat is een ineenstorting van het natuurlijke systeem met als resultaat het uitsterven van soorten.

Bedreiging voor onze natuur is Milieuvervuiling

Milieu is de omgeving van elke plant, elk dier, en van onszelf.

Vroeger kenden de mensen alleen natuurlijke materialen die de natuur zelf weer kon afbreken. Maar met plastics, chemische gassen en radioactieve straling weet de natuur geen raad. Zulke stoffen blijven als afval overal in het milieu achter. Ze maken planten en dieren ziek. Soms gaan zelfs de mensen dood vanwege de stoffen waarmee ze omgaan of die ze in hun lichaam krijgen.

In dit verslag maak je kennis met vele vormen van milieuvervuiling. We kijken ook naar de gevolgen en naar mogelijkheden om die vervuiling tegen te gaan. We hebben tenslotte maar één aarde om op te leven.

2. Het afvalprobleem op ons eiland

Vroeger werd er niet veel weggegooid. Verpakking in de weinige vormen van olieblikken en jute zakken werden zorgvuldig bewaard en hergebruikt, Wat er overbleef als afval waren puur organische resten van voedsel. Geiten en hagedissen zijn typische alleseters, die dit afval konden omzetten in meststoffen. Op Curaçao waren veel mensen geheel afhankelijk van hun kunukus waar geiten werden gehouden en maïs, groenten en fruit werden verbouwd.

Geiten lopen vrij rond in de mondi, maar na de oogst waarbij alleen de tapushi van de maïs wordt geplukt, worden de geiten in de kunuku gelaten om de stakas en bladeren van de maïs op te eten. Zo brengen ze nieuwe meststoffen de kunuku binnen. Afval in de mondi gooien was dus een belangrijk deel van het langer gebruik van het land. Toen kwam echter de autowrakken en het plastic, daar er nog steeds geen bacteriën zijn ontstaan in de magen van de hagedissen en de geiten die deze stoffen kunnen verwerken, is nu het wegwerpen van het afval nadelig geworden voor vele generaties die ná ons komen.

Wie vervuilen het milieu?

 • Mensen die al hun afval door elkaar weggooien in plaats van het te scheiden zodat het beter verwerkt kan worden
 • Automobilisten die denken dat de rook uit hun auto niet uitmaakt, omdat er zoveel auto’s zijn., in plaats van zorgen dat er zo min mogelijk uitlaatgassen uit hun auto komen.
 • Mensen die gebruikte olie en vet door de gootsteen gooien in plaats van in de vuilnisbak.
 • Mensen die bij het kamperen hun afval in het water gooien. In plaats van het in een zak mee neemt naar huis.
 • Mensen die hun blikjes zomaar ergens neergooien als ze leeg zijn.

De vervuiling van onze zee

Helaas gebruikt de mens de zee vaak als opslagplaats van vuilnis. Tot een aantal jaren geleden stortten we al ons afval bij Shut nog in zee. Het plastic en de autobanden kwamen weer bij Boca Asencion aan land (“Plastic Baai”) en al het hout spoelde aan bij San Pedro (“Houtjesbaai”). Op de plekken waar er teveel afval in zee is gestort, sterven de planten en dieren aan deze vervuiling.

Naast dit vaste afval komt er ook veel rioolslib in zee terecht. Vooral in onze zee is rioolslib bijzonder gevaarlijk voor onze in het water levende planten en dieren. Er wordt tot de dag van vandaag nog steeds rioolslib bij Playa Canoa in zee geloosd. Deze lozingen hebben het koraalrif met haar bewoners over kilometers afstand vernietigd. Dit rioolslib kan heel goed gezuiverd worden maar dat kost erg veel geld en vaak heeft men dit niet. Gelukkig hebben we op Curaçao de laatste jaren er een aantal zuiveringsinstallaties bij gekregen. Hopelijk is het over een paar jaar helemaal niet meer nodig om rioolslib in zee te lozen.

Dagelijks wordt nog steeds nieuwe stortplaatsen door de milieupolitie ontdekt. Onze heuvels en gronden worden in toenemende mate afgegraven. In bijna alle gevallen gebeurt dit zonder enige toestemming van de eigenaar of van de overheid. Gevolg van deze aanslag op onze natuur ervaren we vooral in de regentijd wanneer hele wijken te lijden hebben van wateroverlast en daar bovenop ook nog de vruchtbare bovenlaag van onze bodem naar zee wordt gesleurd.

· Selikor is sinds januari 1996 een zelfstandige overheidsdienst in Willemstad met ongeveer 320 medewerkers en ongeveer 65 wagens. De aandelen zijn in handen van de overheid. Het bedrijf heeft een monopoly op het huishoudelijk afval. Het succes van de afvalcontainers die door Selikor zijn ingevoerd, is daar een bewijs van. Elk bewoner betaalt twintig gulden per maand, voor het weghalen van huisvuil.

Het project “groen composteren” is op Curaçao van start gegaan. Het project, dat is begonnen met behulp van de steun van MINA fonds, heeft tot doel het composteren van groenafval (takken, bladeren, gras e.d., afkomstig van tuinen, parken en bermen) te bevorderen. Composteren is het proces waarbij organisch afval door middel van microscopische organismen, zoals bacteriën, wormpjes en dergelijke wordt omgezet in vruchtbare zwarte aarde. Door het afval te composteren kan worden voorkomen dat het materiaal op de afvalberg terechtkomt en kan het worden gebruikt voor nuttige toepassingen zoals grondverbetering.

De meeste hotels werken met een tuinbedrijf of hebben een eigen tuinman in dienst die de maai- en snoeiwerkzaamheden verricht. Het afval moet vervolgens worden afgevoerd. In plaats van het naar de landfill te brengen wordt het afval nu naar de composteringslocatie gebracht.

Lege flessen

Flessen en blikjes zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Glas wordt gemaakt van zand en ijzererts komt uit gesteente. Als blikjes worden hergebruikt, worden ze omgesmolten en worden er weer nieuwe blikjes van gemaakt. Flessen die heel goed worden schoongemaakt kunnen steeds opnieuw worden gebruikt. Zo raakt het nooit op.

Hergebruik

Hergebruik is het opnieuw gebruiken van producten. Bijvoorbeeld het bankstel dat op straat gezet wordt maar door een ander weer opgeknapt en gebruikt wordt.

Recycling

Bij recycling worden de grondstoffen uit het afval teruggewonnen, terwijl bij hergebruikt de objecten in hun geheel opnieuw worden gebruikt. Het kost de natuur een proces van miljoenen jaren om aardolie te maken. Plastic is een van de dingen waar aardolie voor wordt gebruikt. Aardolie wordt vermengd met een heleboel andere stoffen om plastic te maken, en dat maakt het heel moeilijk om te recyclen, maar het kan wel.

3. Milieubescherming en milieuvervuiling op CuraÇau

Milieubescherming

Op Curaçao zijn er echter groepen mensen die zich hier bijzonder actief inzetten voor de bescherming en verbetering van ons leefmilieu. Zij zijn vertegenwoordigd in organisaties als:

· Carmabi
· Stichting Uniek Curaçao
· Fundashon Korsou Limpi Bunita
· De Milieuraad
· Defensa Ambiental
· Reef Care Curaçao
· Miliedienst
· Amigu di Tera
· Natuur- & Milieucentrum
· Afdeling milieu van de directie van volksgezondheid
· Selikor NV

Eén van de mogelijkheden om de natuur te beschermen tegen de gevolgen van de bevolkingsgroei is het stichten van nationale parken, zowel op het eiland als in zee.

Curaçao heeft een nationaal park, het Christoffelpark.
Het noordwesten van Curaçao is het mooiste deel van het eiland.
De zogenaamde Knipformatie waartoe het gebied behoort is 60 miljoen jaar geleden door aardkorstbewegingen naar boven geduwd. Dertig miljoen jaar daarvoor was de basis hiervoor gelegd middels onderzeese vulkaanuitbarstingen. Het landschap heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een van een bijzondere schoonheid. Om dit prachtige natuurgebied te beschermen en in stand te houden heeft men er een natuurpark van gemaakt. In het kader van recreatie en opvoeding werd het park opengesteld voor het publiek, (toeristen en bevolking).

Op 19 mei 2004 gingen we naar het Christoffelpark. Daar hebben we een mooie beeld gekregen van de flora en de fauna. Dus de planten en dieren. Verder is de 375 meter hoge Christoffelberg te zien en te beklimmen.

Er zijn nog meer natuurgebieden op Curaçao

Carmabi Parke Nashonal en Shete Boka

Op Curaçao bevinden zich enkele prachtige inhammen, die de naam “Boka” hebben.

Hòfi Pastór

De hòfi staat bekend om haar unieke verscheidenheid aan vegetatie, waaronder de oudste boom van Curaçao. Het natuurpark is dagelijks te bewandelen.

Onderwaterparken

Deze hebben ten doel de aantasting van het milieu in ondiep water tegen te gaan.
Het Curaçao onderwaterpark loopt vanaf het hotel Super Club Breezes tot Oostpunt. Het is mede tot stand gekomen dankzij onder meer het Wereld Natuur Fonds. Voor dit gebied is gekozen omdat het rif hier het minst is aangetast door menselijke invloeden.

Het belangrijkste doel is het rif te beschermen.
De opzet van zowel de land- als de onderwaterparken is dus niet alleen het beschermen van de natuur tegen aantasting, maar ook het bevorderen van de recreatie.

Milieuvervuiling

Milieuvervuiling……we kennen dat woord allemaal.
Maar wat betekent milieuvervuiling nou precies?
Eerst moeten we weten wat het ‘milieu’ is.
Eigenlijk is het milieu een optelsom van alles om ons heen. Niet alleen de lucht, het land, het water en de planten en dieren, maar ook alles wat de mensen op aarde hebben gemaakt en gebouwd, dus ook de steden, de buurt, de wegen en straten.

Als nu in dat milieu een stof terechtkomt die schadelijk is of die maar langzaam verdwijnt, dan heet dat milieuvervuiling.

Het is geen nieuw probleem. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang al vervuilen ze het milieu.

Zuivere lucht is erg belangrijk voor het leven op aarde. Wanneer de lucht vervuild is kunnen de mensen, planten en dieren die de lucht inademen hiervan ziek worden. Gelukkig verspreiden de stoffen zich in de lucht over een groot oppervlak, waardoor er verdunning optreedt. De schadelijke werking neemt dan snel af.

Luchtvervuiling

Auto’s en fabrieken hebben het leven een stuk gemakkelijker gemaakt, maar de uitlaatgassen van auto’s en de rook uit schoorstenen van Isla, BOO en Energie voorziening bedrijven zijn schadelijk voor levende wezens. De gassen stijgen op en vermengen zich met het vocht in de wolken, en maken daardoor de regen die uit die wolken valt zuur. Als zure regen in de grond zakt, doodt het bomen en andere planten

De voornaamste veroorzakers van luchtvervuiling zijn:

· Energie voorzienings bedrijven (Aqualectra)
· Het gemotoriseerde verkeer (bv auto’s, bromfietsen, vrachtwagens)
· De chemische industrie (Isla, BOO)
· Fabrieken zoals Amstel brouwerij,

In 1985 sloot de Nederlandse Shell – raffinaderij haar deuren op Curaçao. De raffinaderij werd voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht aan het eilandgebied Curaçao.

Shell liet wel een erfenis achter: een enorme milieuschade.
De Curaçao olieraffinaderij zorgt behalve voor milieuschade en gezondheidsproblemen voor enorme stankoverlast op een groot deel van het eiland.

De huidige beheerder van de maatschappij, de Venezolaanse PDVSA, laat weten op de hoogte te zijn van de vervuiling, maar dat het veel tijd en geld kost om alles op orde te krijgen. De Curaçao olieraffinaderij zorgt behalve voor milieuschade en gezondheidsproblemen voor enorme stankoverlast op een groot deel van het eiland. Bepaalde planten die gevoeliger zijn, worden aangetast. Mensen die van één of ander allergie heeft worden ziek.

Hoe kunnen we luchtvervuiling tegenhouden?

Door de uitlaatgassen van auto’s schoner te maken. Daarom bestaat er tegenwoordig loodvrije benzine en rijden er auto’s met een uitlaat gas – filter, een katalysator. Ook moeten meer fabrieken filters op hun schoorstenen zetten. Ook in huis kunnen we veel doen tegen luchtvervuiling, bijvoorbeeld geen spuitbussen met schadelijke gassen gebruiken.

Watervervuiling

De zee kan zich tot op zekere hoogte zelf schoonmaken, zelfs als er olie in terecht komt, maar grote olievlekken kan de zee niet op eigen kracht opruimen.

Soms krijgen olietankers een ongeluk en stroomt er heel veel olie in zee. De olie blijft drijven en kan ook op de kust aanspoelen. De olie moet dan moeizaam met de hand worden opgeruimd.

Olie is zo duur geworden, dat het voor elke oliemaatschappij erg belangrijk is geworden elke druppel gemorste olie terug te krijgen. Op de raffinaderij gebeurt dit door een aantal olievangers.

Olieverontreiniging kan vervelende gevolgen hebben zoals o.a. ernstig vervuilde kusten, waardoor geen levende organismen meer kunnen leven; aantrekkelijke stranden kunnen niet meer gebruik worden.

Hoe worden olievlekken opgeruimd?

Als een tanker olie lost, gaat dat meestal met kleine beetjes tegelijk. Eerst wordt er een oliescherm opgesteld, (een soort scherm rondom de tanker en gelekte olie) zodat de olievlek binnen een bepaald gebied blijft als er olie in zee terechtkomt. De olie blijft binnen het oliescherm tot een speciaal hiervoor ontworpen schip het komt opruimen. Dit schip krijgt echter niet elk druppeltje olie uit het water.

Bodemvervuiling

Wanneer schadelijke stoffen in de bodem terechtkomt door de schuld van de mens, spreken we van bodemverontreiniging.
Het kan gebeuren o.a. als gevolg van water- of luchtverontreinigingen. Of door o.a. vuilnisstortplaatsen. De bodemverontreiniging kan ook het grondwater aantasten.

Geluidshinder

Van geluidsoverlast is er sprake als gehinderd wordt door lawaai bij praten, slapen, werken, b.v. door harde muziek. Dit is van mens tot mens verschillend. Wat de één hinderlijk ervaart, vindt de ander geen probleem. De voornaamste geluidsoverlastproblemen zijn:weg- en luchtverkeer, industriegeluiden en woongeluiden (wasmachines, muziekinstallatie, computer). Effecten die de geluidsoverlast veroorzaakt is gehoorschadiging, verstoring van rust en slaap enz, enz.

Horizonvervuiling

Horizonvervuiling is een bijzondere vorm van milieuvervuiling. Er hoeft helemaal geen sprake te zijn van vervuilde lucht, water of bodem. Horizonvervuiling is een visuele vorm van vervuiling. Het gaat erom dat het landschap verstoord wordt door bouwwerken. Antennes van telefooncentrales.

4. Wind- en Zone- energie op CuraÇau

Over wind en molens

Windmolens zijn niet onbekend op Curaçao. Op Curaçao zijn er twee windmolenparken, eentje bij Tera Kora en eentje bij Playa Kanoa. Dit zijn plekken met de meeste wind. Langs de (noord)kust heerst een hogere windsnelheid dan in het binnenland

Ontstaan van de wind

De zon verwarmt de lucht op aarde. Warme lucht is lichter dan koude lucht. Omdat de aarde niet gelijk wordt verwarmd, ontstaan er dichtheid- of drukverschillen. Drukverschillen veroorzaken samen met de draaiing van de aarde een grillige stroming van de lucht en dat noemen we: wind.

Wat is wind – energie?

Windenergie is de kracht van de wind die met behulp van een windturbine omgezet kan worden in elektrische energie.

Waaruit bestaat een windturbine?

Een windturbine bestaat uit een mast met daarop een gondel. In de gondel zitten belangrijke onderdelen, zoals de tandwielkast, een of meer generatoren en allerhande elektrische systemen. Aan de gondel zit een rotor. Dat is de neus met daaraan twee of drie gestroomlijnde wieken, die rotorbladen worden genoemd. Een as verbindt de rotorbladen met de tandwielkast.

Hoe werkt een moderne windturbine?

Door de wind gaat de rotor draaien. Als de wind van richting verandert, draaien rotor en gondel mee. Het draaien van de rotor zet de hoofdas in beweging. De langzame omwentelingen van deze as worden door de tandwielkast omgezet in een hoger toerental. De generator zet die snelle draaibeweging om in elektriciteit. De elektriciteit komt via een transformator op het elektriciteitsnet en komt zo beschikbaar voor de mensen thuis.

Wind als energiebron

Al eeuwenlang maken zeilschepen en windmolens gebruik van windenergie. Het belangrijkste onderdeel van een windturbine is het rotorblad; door de uitgekiende vorm van het blad wordt de energie van de langsstromende lucht omgezet in een draaiende beweging. De rotorbladen zitten vast aan de hoofdas of naaf, waarvan de draaiende beweging wordt versneld in een tandwielkast. De uitgaande as van de tandwielkast drijft op zijn beurt een generator aan die elektriciteit opwekt – vergelijkbaar met de werking van een fietsdynamo. Assen, tandwielkast en generator zijn ondergebracht in de gondel boven op de mast. Tegenwoordig worden er ook windturbines geproduceerd zonder tandwielkasten.

Welke windsnelheid is nodig om een windturbine te laten draaien?

Een moderne windturbine heeft minstens een windsnelheid nodig van 3,5 á 4 meter per seconde (m’s). Dat komt overeen met een matige wind, windkracht 3 op de schaal van Beaufort.

Zonne-energie

Nog niet zo lang geleden kwam je zonnecellen alleen maar tegen in de ruimte. Daar worden ze al jaren gebruikt om satellieten van stroom te voorzien. Nu zie je ze overal: in rekenmachines, horloges, op vuurtorens, op waterpompjes en zelfs op weekendhuisjes. Dat ze zo populair zijn geworden is niet vreemd. Zonnecellen zijn schoon, stil, handig, onderhoudsarm en milieuvriendelijk. Ze leveren stroom zodra er licht op valt en je hoeft er niets voor te doen. Zonnecellen zijn helaas nog te duur om Aqualectra (die haar stroom grotendeels opwekt met het verbranden van olie) te vervangen maar ze zijn ideaal om stroom te leveren voor een boot of een weekendhuisje.

Hoe halen we elektriciteit uit zonlicht?

De manier waarmee een zonnecel werkt heet fotovoltaïsche omzetting: de omzetting van licht in elektriciteit. De meest gebruikte zonnecel is gemaakt van silicium (=soort materiaal) en heeft door chemische bewerkingen een negatieve en positieve laag gekregen. Als er licht op valt, worden er elektronen in de zonnecel losgemaakt. Door een verbinding tussen beide lagen te maken gaat er een elektrische stroom lopen, net zoals bij de plus en min van een batterij.

Wat betekent PV (zonnestroom)?

Alles wat met zonnestroom te maken heeft wordt aangeduid met de letters “PV”. Dat is een afkorting van het engels woord Photovoltaic (fotovoltaïsch in het Nederlands).

Zonnepanelen en PV- systemen.

Zonnecellen worden meestal aan elkaar gekoppeld en ondergebracht in een zonnepaneel. In zo’n paneel zijn de cellen tegen weer en wind bestand. De meeste zonnepanelen hebben een afmeting van ongeveer een halve vierkante meter. Zonnepanelen maken doorgaans deel uit van een pv-systeem

5. Bescherming van natuurgebieden

Curaçao is wat natuur betreft zeer bijzonder. Alles wat hier rondwandelt en bloeit is op de een of andere manier komen waaien of drijven. Hierdoor hebben we bepaalde soorten die nergens anders voorkomen zoals b.v. ons hert, ons konijn en vele plantensoorten.

Daarom moeten we onze natuur beschermen.

Waar komen de planten van Curaçao vandaan?

Het klimaat en de soort bodem bepalen in belangrijkemate het type planten wat op Curaçao voorkomt. Als we denken aan het klimaat is het vooral de hoeveelheid regen die bepalend is voor de soorten planten die hier kunnen overleven. Het is met name een kwestie van overleven omdat bijna alle regen in de maanden tussen oktober en februari valt (de “grote regentijd”). Daarna wordt het droog al wil het nogal eens regenen in de “kleine regentijd” (de maanden mei en juni). Dit betekent dat de meeste planten voor hun groei en voortplanting van de regentijd afhankelijk zijn

Hoe hebben de planten zich aangepast?

Alleen bomen die maar weinig water nodig hebben kunnen in het wild (in de mondi) groeien. Die bomen hebben ook kleine blaadjes (planten met grote bladeren hebben veel water nodig. Enkele bomen die in het wild groeien zijn: indju, wabi, dividivi, kibra-hacha, kalbas di mondi, kapok, manzalina en menelstruiken.

Allereerst heb je planten die watervoorraden aanleggen in hun stam. Dat doen de cactussen maar ook de rode en witte zadelboom.

Daarnaast zijn er bomen die ervoor zorgen dat hun bladoppervlak zo klein mogelijk blijft zodat er weinig water verdampt. Ook kan de wind dan voor een goede afkoeling zorgen. Denk aan de tamarinde, de wabi en de indjuboom.

Sommige planten maken hele uitgebreide wortelstelsels zodat ze water uit een groot gebied kunnen opnemen; zoals de bolcactus of milon di seru. Ook kun je natuurlijk als plant zo diep mogelijk de grond ingaan met je wortel. Een mooi voorbeeld hiervan is de wayaca. Het hout van deze altijd groene boom behoort tot een van de hardste en meest taaie houtsoorten en is zo zwaar dat ze in water zinkt. Een jonge kibrahacha heeft al wortels die tien keer zo lang zijn als het boompje zelf.

De indjuboom is een goede schaduwboom. Eingelijk is de wabi een struik. De indju en de wabi lijken veel op elkaar. Maar er zijn verschillen:

· De bloem van de wabi is anders dan de bloem van de indju
· De doornen van de wabi zijn anders dan de doornen van de indju
· De peulen (de vruchten) van de wabi zijn anders dan de peulen van de indju

De dividivi of watapana wordt ook wel windboom genoemd.
De stam van de brassiaboom zit vol kronkels. Vroeger haalde men uit het hout van de brassia een rode verfstof. Nu maakt men er sierstukken mee. De kibrahacha heeft gele blaadjes. Het hout van de kibrahacha is heel erg hard. Dan zijn er nog planten die al hun bladeren laten vallen als het droog wordt zodat ze bijna geen water meer verdampen. En weer andere planten krullen hun bladeren op als het te droog wordt.

Naast de regenval, of juist het gebrek aan regen in bepaalde perioden, is de bodem een belangrijke factor welke bepaalt welke plant waar groeit. Er zijn drie belangrijke bodemsoorten op Curaçao; diabaas, kalksteen en de (modder)randen van de binnenbaaien van Curaçao. Op de bodem van kalksteen vinden we meer altijdgroene plantensoorten dan op de andere bodemsoorten. Dit komt omdat kalksteen erg goed in staat is om water vast te houden. (Daarom kom je de natuurlijke zoetwaterbronnen zoals bij San Pedro en Rooi Rincon vooral tegen in kalksteengebieden). Ook in de hoge gedeelten van de Knipheuvels (de Christoffelberg en de heuvels eromheen), waar veel dauw neerslaat, heb je meer altijdgroene planten en bomensoorten.
Diabaas laat water slecht door en voert daarom veel regenwater via de rooien direct naar de zee af. Op deze soort gronden tref je dus meer soorten planten aan die in de droge tijd hun blad laten vallen.
Langs de randen van de binnenbaaien, met hun zoute water, vindt je een aantal planten die elk zijn aangepast net als dieren aan het milieu waar ze in kunnen leven.
Vroeger brachten de indianen het hert en het konijntje mee en dat betekende de introductie van extra planteneters naast de leguaan die hier al veel langer leefde. Veel later werden de geiten binnengehaald en dat betekende een regelrechte ramp voor de lokale plantensoort. Geiten eten namelijk bijna alles en de plant die zich niet kan beschermen tegen deze vreetmachines zal uiteindelijk verdwijnen. Dat kan een plant doen door het maken van sappen die een geit niet lekker vindt, of door doornen of door bijvoorbeeld brandharen.

Hoe beschermen we op Curaçao onze planten en dieren?

Er zijn verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden o.a. Defensa Ambiental, Reef Care Curaçao, Stichting Uniek Curaçao, Fundashon Korsou Limpi i Bunita, Amigu di Tera, Carmabi. Natuur- & Milieucentrum.

Eén van de mogelijkheden om de natuur te beschermen tegen de gevolgen van de bevolkingsgroei is het stichten van nationale parken, zowel op het land als in zee.

Curaçao heeft een nationaal park, het Christoffelpark.
Het noordwesten van Curaçao is het mooiste deel van het eiland.
De zogenaamde Knipformatie waartoe het gebied behoort is 60 miljoen jaren geleden door aardkorstbewegingen naar boven geduwd. Dertig miljoen jaar daarvoor was de basis hiervoor gelegd middels onderzeese vulkaanuitbarstingen. Het landschap heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een van een bijzondere schoonheid. Om dit prachtige natuurgebied te beschermen en in stand te houden heeft men er een natuurpark van gemaakt. In het kader van recreatie en opvoeding werd het park opengesteld voor het publiek(toeristen en bevolking).

In het Christoffelpark kan men verschillende routes berijden, zodat je een goed beeld krijgt van de flora en de fauna. Verder is de 375 meter hoge Christoffelberg te zien en te beklimmen.

Behalve de bescherming van de natuur hebben nationale parken ook tot doel de mensen van de natuur te aten genieten en hen op de waarde van de leefomgeving te wijzen.

Carmabi, Parke Nashonal Shete Boka

Het park is een beschermd leggebied voor zeeschildpadden. Het leggebied bestaat uit een aantal legstrandjes langs de ruwe noordkust die in de periode van april tot november worden gebruikt door de verschillende soorten zeeschilpadden die in het Caraïbisch gebied voorkomen. De Boka Tabla grot, de natuurlijke brug bij Boka Wandomi, de spuiter bij Boka Pistol, Boka Kalki en het heuvelgebied zijn zowel per auto als via wandelroutes bereikbaar. Omdat het een beschermd natuurgebied is, worden in het Shete Boka Park geen excursies aangeboden voor het bekijken van de schilpadden.

Op Curaçao bevinden zich enkele prachtige inhammen, die de naam “Boka” hebben.
Die zijn beslist de moeite waard om te bezichtigen.

Hòfi Pastór

Hofi Pastor is een park van Amigu di Tera. In dit natuurpark staat de oudste boom van Curaçao, een katoenboom. Er zijn twee verschillende wandelroutes uitgezet van elk minimaal een half uur. ’s Morgens voor 08:00 uur en ’s middags na 17:00 uur zijn mogelijkheden voor excursies onder begeleiding van een gids. Tevens zijn er kampeer- en picknick mogelijkheden en wordt er maandelijks een maandwandeling georganiseerd.

De hòfi staat bekend om haar unieke verscheidenheid aan vegetatie, waaronder de oudste boom van Curaçao, de kapok boom. Het natuurpark is dagelijks te bewandelen.

Playa Portomari

Playa Portomari is een natuurlijk gevormd strand en onderdeel van Plantages Portomari. Het gebied wordt op een milieubewuste manier beheerd en biedt verschillende buitenactiviteiten.

Onderwaterparken

Deze hebben ten doel de aantasting van het milieu in ondiep water tegen te gaan.
Het Curaçao onderwaterpark loopt vanaf het hotel Super Club Breezes tot Oostpunt. Het is mede tot stand gekomen dankzij onder meer het Wereld Natuur Fonds. Voor dit gebied is gekozen omdat het rif hier het minst is aangetast door menselijke invloeden.

Het belangrijkste doel is het rif te beschermen.

De opzet van zowel de land- als de onderwaterparken is dus niet alleen het beschermen van de natuur tegen aantasting, maar ook het bevorderen van de recreatie.

6. Bescherming van koraalriffen

Ons Curaçaose koraalrif is een uniek stuk natuur. Koraalriffen zijn het meest mooiste paradijs van kleur ter wereld in de zee. Het koraalrif wordt vaak vergeleken met het tropisch regenwoud. Want zowel het tropisch regenwoud als tropisch regenwoud zijn erg belangrijk, ze vormen de basis voor het systeem.

Iedereen op Curaçao is afhankelijk van het rif, ook al weet men dat niet altijd. Vele toeristen komen speciaal naar Curaçao om een kijkje te nemen in dit paradijs van kleur en beweging. Het koraalrif en het mooie heldere water eromheen zijn erg belangrijk voor het toerisme en de visindustrie. Maar nog belangrijker dan dat, is dat ons drinkwater er van wordt gemaakt. En wat dacht je van de zuurstof die de in het koraal levende algen produceren?
Bijna dagelijks worden bij beide nieuwe soorten dieren en planten ontdekt. Zou deze rijkdom verdwijnen, dan verdwijnen daarmee ook belangrijke geneesmiddelen, nuttige medicijnen en vooral kennis. Maar daarnaast is de schoonheid van het koraalrif de reden voor een groeiend aantal mensen om duikervaring op te doen om zo te kunnen genieten van de onderwaterwereld. De inkomsten die we via deze vorm van toerisme binnenkrijgen is bijzonder groot. Dus is het heel belangrijk de koraalriffen te beschermen en te behouden zodat ook onze kinderen ervan kunnen genieten.

 • Koop nooit koraal of producten die van koraaldieren of -planten gemaakt zijn.
 • Houdt rekening wat allemaal uiteindelijk naar de zee spoelt; ga erosie tegen in je tuin, gebruik geen of doe zuinig met bestrijdingsmiddelen.
 • zorg dat kunstmest of je beerput niet in zee spoelt of lekt (is zwaar vergif voor de meeste zeedieren),
 • zorg dat olie producten niet in zee komen
 • Wees voorzichtig met je zwemvliezen, door hun omvang en afzet kan er flink wat rif beschadigd raken. Raak levende planten en dieren in de zee nooit aan met je lichaam, uitrusting of camera.
 • Vermijd het opwoelen van het zand. Zand kan op de koralen terechtkomen en de koraalpoliepen verstikken.
 • Ga nooit op koraal staan, de levende poliepen raken bij de geringste aanraking al beschadigd.
 • Ga geen vissen voeren, het kan het normale voedingspatroon verstoren en agressief gedrag uitlokken.
 • Laat geen afval achter op het strand, in je boot of in de zee.
 • Plastic dat in het water drijft lijkt op een kwal en schildpadden zullen het plastic of de plastic cups eten en eraan sterven.
 • Ga niet speervissen. Speervissen is streng verboden en er staan zware straffen op.

7. De flamingo’s en de zoutpannen

De flamingo’s

Flamingo’s zijn watervogels, met hun lange poten kunnen flamingo’s op zoek naar voedsel door dieper water waden dan andere vogels. Ze voeden zich door met de voorkant van de snavel water en modder binnen te zuigen en die vervolgens door de zijkanten weer uit te pompen. Borstelige platen houden daarbij de kleine waterdieren tegen. De flamingo bouwt een nest van modder en legt daarin een of twee eieren. De lengte dat deze vogel kan bereiken is 1.25 – 1.45 cm

Hebt u weleens opgemerkt dat flamingo’s veel tijd besteden aan het poetsen van hun verenkleed? Elke dag zijn ze urenlang met schijnbaar niets anders bezig dan hun veren. Wat voor vogels het ook zijn, papegaaien of pelikanen, mussen of flamingo’s Waarom? Proberen ze er gewoon op hun best uit te zien? Er zit eigelijk veel meer achter. Vogels hebben die poetsbeurten hard nodig als een vliegtuig een inspectiebeurt. Het is voor vogels zelfs van levensbelang om hun veren in goede staat te houden. Hun veren zijn sterk aan slijtage onderhevig, en door ze te poetsen, blijven ze niet alleen schoon en vrij van parasieten maar behouden ze ook hun dynamische werking. Bij de dagelijkse poetsbeurt van de veren worden de eventueel losgeraakte baardjes “ aaneengeritst”. Als de baardjes weer goed aansluiten, heeft de veer een groter dragend vermogen. Er zijn twee groepen veren die speciale aandacht nodig hebben, en dat zij de slagpennen van de vleugels en de stuurpennen in de staart. Voor flamingo’s en andere vogels is het ook een voordurend gevecht om zich de parasieten van het lijf te houden. Behalve dat deze een gevaar voor hun gezondheid zijn, vreten ze letterlijk hun veren weg. Natuurkenners hebben bemerkt dat vogels met een kapotte snavel niet in staat zijn hun veren goed te verzorgen, waardoor ze veel meer parasieten hebben dan ongeschonden vogels. Om parasieten makkelijker te kunnen verwijderen, bedekken sommige vogelsoorten zicht zelfs met mieren, waarvan het zuur kennelijk als een doeltreffend insecticide werkt. Ten slotte moeten de veren worden ingevet. Bij flamingo’s vormt dit vet een waterafstotende laag, en voor alle vogels geldt dat ze door goed ingevette veren beter tegen het weer bestand zijn.

Waar komt het vet vandaan?

Een speciale klier net boven de staart, de stuitklier, scheidt vet en was af, die de vogel geduldig over zijn veren verdeelt. Bij de poetsbeurt krijgen de slagpennen weer speciale aandacht. In de vogelwereld is veren poetsen van levensbelang.

Op Curaçao is er een groep van deze meestal roze watervogels bij de vroegere zoutpannen te zien. Dat is de thuisbasis van een kleine groep flamingo’s, die in de natuur leven. Ook op weg naar Bullenbaai en Jan Thiel treft je een vrij grote groep flamingo’s.

Verder kun je deze watervogels in de “Parke Tropikal” en “Sea Aquarium” bewonderen. In het Sea Aquarium wordt water met veel plankton rechtstreeks vanuit de zee in het aquarium gepompt om zowel de vissen als de andere te voeren. Er is een kleine vijver waar het publiek de zeedieren kan aanraken.

Zoutpannen van Jan Kok

Zeewater smaakt heel zout. Dat komt omdat het water in de zee zout bevat en allerlei andere vaste stoffen (ook goud bijvoorbeeld!) dat van het land afkomstig zijn en via rivieren in zee terecht zijn gekomen. De meeste van die stoffen zijn opgelost in het water waardoor je ze niet kan zien. In iedere liter zeewater zit gemiddeld 35 gram zout. Door dat zout in het water blijven mensen en boten makkelijker drijven dan in zoet water.
Als zeewater door de hitte van de zon verdampt, blijft het zout achter. De zon worden gebruikt om zout uit de zee te winnen. Op Bonaire wordt nog steeds zout gewonnen door regelmatig kleine hoeveelheden zeewater in de salina’s te laten lopen en als het water verdampt is wordt het zout verzameld. Ook op Curaçao werd dit vroeger zo gedaan. In de achttiende en negentiende eeuw wonnen de Afrikaanse slaven zout uit de ondiepe baai welke toebehoorde aan de plantage van Jan Kok. Het zout werd naar Nederland gestuurd om daarmee de haring en andere vissen in te zouten. Het inwinnen van zout ging gespaard met uren van keihard werken in de brandende zon. De slaven beschouwden dit als het ergste soort arbeid dat mogelijk was. Als je langs de Salina’s van Jan Kok en die van Jan Thiel rijdt. Daar zie je nog steeds de dijkjes liggen die gebruikt werden voor de zoutwinning. Ook kun je van zout water zoet water maken. Als het water verdampt (bijvoorbeeld door het te koken), blijft er zout over. Het verdampte water wordt in tanks opgevangen en afgekoeld. De waterdamp koelt af en verandert in water, zoet water deze keer want het zout is eruit. Deze methode van drinkwater maken (van zout ontdoen van zeewater) wordt op Curaçao gebruikt maar is erg duur. Ook daarom is het heel belangrijk voorzichtig met ons drinkwater om te springen.
spreekbeurt

 

One Response to “Milieuvervuiling op Curaçau”

 1. Eddyson sloop

  Goed , ik heb veel geleerd en ik heb een 10 voor mijn spreekbeurt gekregen