Soorten Energie

Je komt thuis, legt je telefoon aan een oplader en gaat series kijken op je laptop. Deze apparaten maken gebruik van energie die in de vorm van elektriciteit uit het stopcontact komt. Is alle elektriciteit hetzelfde? Hoewel we in het gebruik van ons elektriciteitsnet geen verschil merken, kan energie uit allerlei verschillende bronnen worden opgewekt. We kunnen deze bronnen grofweg in twee categorieën onderverdelen: grijze energie en groene energie.

Ik zal eerst grijze energie bespreken. Grijze energie wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan aardolie, aardgas en kolen. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij en dat is slecht voor het milieu. Bovendien raken de fossiele brandstoffen uiteindelijk een keer op en kunnen we hier in de toekomst dus geen gebruik meer van maken. De vormen van grijze energie kun je onderverdelen in:

Aardgas

Je kunt elektriciteit opwekken met aardgas, door het te verbranden. Aardgas wordt verbrand in een energiecentrale. Met deze verbranding wordt een grote ketel met water verwarmd waardoor er stoom ontstaat. Het stoom zorgt ervoor dat de aanwezige turbine gaat draaien en deze beweging wordt omgezet in elektriciteit.

Steenkolen

Het steenkoolverbrandingsproces is vergelijkbaar met dat van aardgas. Het nadeel van het verbranden van steenkool is dat er veel meer CO2 vrijkomt, waardoor het schadelijker is voor het milieu

Kernenergie

In een kernenergiecentrale worden uraniumatomen gesplitst. Hierbij komt kernenergie vrij. Hoewel er bij deze manier van energiewinning vrijwel geen CO2 vrijkomt, komt er wel radioactieve straling vrij die zeer schadelijk is. Daarom moet er bij kernenergiecentrales veel oog voor veiligheid zijn.

Dan ga ik nu groene energie bespreken. Groene energie is niet schadelijk voor het milieu. Er komt dus geen CO2 of andere schadelijke stoffen vrij bij het opwekken van elektriciteit. Bovendien raken groene energiebronnen niet op waardoor we er dus altijd gebruik van kunnen maken. Groene energie is onder te verdelen in:

Zonne-energie

Een zonnecel bestaat uit twee lagen silicium. Wanneer de zon op een zonnepaneel schijnt gaat er een elektrische stroom lopen tussen deze twee lagen. Zonne-energie is niet schadelijk voor het milieu en is makkelijk op te wekken. Je kunt zelfs zonnepanelen op je eigen huis plaatsen en je eigen stroom opwekken.

Windenergie

Windenergie wordt opgewekt door windturbines te plaatsen. De wind laat de wieken van de turbine draaien en deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. In Nederland hebben we heel veel windmolenparken. Hoewel velen het er niet mooi uit vinden zien, is het een van de duurzaamste manieren om energie op te wekken.

Waterkrachtenergie

Deze energie kan alleen worden opgewekt wanneer er sprake is van hoogteverschil. Het stromende water doet de turbines draaien waardoor er elektriciteit wordt opgewekt.

Biomassa

Biomassa is afval afkomstig van planten en dieren. Dit afval kan verbrand worden om elektriciteit op te wekken. De CO2 die vrijkomt, wordt opgenomen door de nieuwe gewassen die worden geplant.

Groen gas

Met behulp van biogas kan groen gas geproduceerd worden. Dit biogas wordt geproduceerd uit bijvoorbeeld koeienmest of GFT-afval. Groen gas en aardgas delen dezelfde eigenschappen, waardoor je het in huis niet zal merken wanneer je overstapt op groen gas.

 

Comments are closed.