Spreekbeurt over advocaten en specialismes

Omdat je voor elk rechtsgebied een andere advocaat hebt, zijn er veel verschillende specialisaties. Een rechtsgebied wil zeggen dat een recht onder een bepaald deel van de wet valt. Zo vallen strafzaken onder de strafwet, en werkgerelateerde situaties onder het arbeidsrecht. Welke specialisaties zijn er zoal? 

Een letselschadeadvocaat

Wanneer je een letsel oploopt na bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval, kan een letselschadeadvocaat ingeschakeld worden. Dit geldt voor zowel fysieke als psychische schade. Een letselschadeadvocaat kan ervoor zorgen dat de partij die verantwoordelijk is voor het letsel een zo hoog mogelijke vergoeding moet betalen. De advocaat helpt daarbij om de mate van aansprakelijkheid te bepalen en te onderhandelen over het bedrag van de compensatie. Om letselschadeadvocaat te worden is het noodzakelijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding Privaatrecht te volgen, een rechtsgebied dat betrekking heeft op conflicten tussen burgers onderling, of burgers en bedrijven. 

Een vennootschapsrecht advocaat

Op een vennootschapsrecht advocatenkantoor kun je hulp krijgen met kwesties rond bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wanneer je een bedrijf start, wanneer er officiële documenten opgesteld moeten worden of wanneer er aandeelhoudersovereenkomsten gesloten moeten worden. Met al deze zaken kan een vennootschapsrecht advocaat je bijstaan met kennis en raadgeving. Daarnaast kan een vennootschapsrecht advocaat ingeschakeld worden bij het oplossen van conflicten, of het beschermen van de belangen van het bedrijf. Ook bij een fusie of overname speelt deze advocaat een belangrijke rol. Om vennootschapsrecht advocaat te worden is een specialisatie in de vorm van een masteropleiding Ondernemingsrecht vereist. 

Een strafrechtadvocaat 

Wie verdacht wordt van het plegen van een overtreding of een misdrijf, wordt bijgestaan door een strafrechtadvocaat. De advocaat zal hierbij alles doen om een zo goed mogelijke uitspraak voor de cliënt te bewerkstelligen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld te adviseren over het beantwoorden van vragen, en een strategie op te stellen voor de verdediging. Een strafrechtadvocaat moet veel kennis hebben van jurisprudentie, dat wil zeggen de uitspraken van eerdere rechtszaken die relevant zijn voor deze specifieke zaak. Bovendien kan de advocaat indien nodig experts of getuigen interviewen om een compleet beeld van de situatie te schetsen. Om strafrechtadvocaat te worden volg je een masteropleiding Strafrecht. 

Een jeugdrechtadvocaat

Wanneer een minderjarige betrokken is bij een rechterlijke procedure, wordt diegene bijgestaan door een jeugdrechtadvocaat. De advocaat komt daarbij op voor de rechten van de minderjarige. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer de minderjarige verdacht wordt van betrokkenheid bij een strafbaar feit, of wanneer er sprake is van mogelijke uithuisplaatsing. Vaak werk je in zulke gevallen samen met de Raad voor de Kinderbescherming en een kinderrechter. Wil je jeugdrechtadvocaat worden, dan moet je je specialiseren in Jeugdrecht. 

Een echtscheidingsadvocaat

Wanneer een echtpaar uit elkaar gaat, komt daar veel bij kijken. Zo moeten de bezittingen verdeeld worden, en moet er eventueel een omgangsregeling komen voor de kinderen. Een echtscheidingsadvocaat onderhandelt hierover met de advocaat van de tegenpartij, en dient een echtscheidingsverzoek in bij de rechter. In tegenstelling tot de andere voorbeelden is er geen masteropleiding met een specialisatie voor echtscheiding. Wel kun je een gerichte beroepsopleiding volgen na het behalen van je bachelor. 

 

Comments are closed.