Spreekbeurt over insecten

Met ruim een miljoen bekende soorten, zijn de insecten de grootste diergroep op aarde. Je komt ze overal tegen, zowel op het land als in het water. Ze zijn enorm belangrijk in de voedselketen. Ze worden zelf opgegeten door andere dieren zoals vogels, kikkers, maar ook zoogdieren zoals de gorilla en zelfs mensen eten soms insecten. Ze vormen daarnaast de schoonmaakploeg voor de natuur en de mens. Sommige soorten, zoals de bijen, zorgen voor de bestuiving van onze groente- en fruitgewassen. We kunnen dus eenvoudigweg niet zonder de insecten.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van insecten?

De insecten zijn een bijzondere diersoort. Ze zien er allemaal weer anders uit, maar hebben ook allemaal een aantal overeenkomsten. Zo hebben ze allemaal een lijf dat uit drie dezelfde onderdelen bestaat, namelijk een kop, borststuk en achterlijf.

De kop van een insect is heel klein maar bevat altijd antennes die gebruikt worden om geuren en feromonen op te merken. Feromonen zijn chemische stoffen die alle dieren maar ook mensen uitscheiden om boodschappen, bijvoorbeeld met betrekking tot de voortplanting, over te brengen op soortgenoten.

Insecten hebben samengestelde ogen die zich aan de zijkant van de kop bevinden. Er zijn ook soorten die daarnaast ook nog drie enkelvoudige ogen op het voorhoofd hebben. Veel soorten kunnen kleur onderscheiden. Sommige kunnen ook heel goed horen.

Het borststuk van een insect zorgt ervoor dat het zich kan voortbewegen. Aan het borststuk zijn namelijk de poten en eventuele vleugels bevestigd. Het borststuk bestaat altijd uit drie onderdelen, waaraan twee poten zijn bevestigd. Vandaar dat alle insecten zes poten hebben. Er zijn zowel insecten zonder als met met twee of vier vleugels.

Het achterlijf is meestal het grootste onderdeel en bevat de geslachts- uitscheidings- en spijsverteringsorganen.

Is een spin ook een insect?

Spinnen zijn geen insecten maar behoren tot de spinachtigen. Hun lijf bestaat uit twee delen in plaats van drie en ze hebben geen zes maar acht poten.

Hoe planten insecten zich voort?

Vrijwel alle insecten leggen eitjes, waar larven uitkomen. Als deze volwassen zijn, maken ze een omhulsel, dat we cocon noemen. Hierin verandert de larve in een pop. Uiteindelijk verandert de pop in een volwaardig insect. Dit hele proces noemt men ook wel metamorfose of gedaanteverwisseling. Een heel goed voorbeeld is de metamorfose van de rups, die uiteindelijk een heel mooie vlinder wordt.

Hoe oud kunnen insecten worden?

De meeste volwassen insecten leven slechts enkele dagen tot een paar maanden in de zomerperiode. In de herfst wordt het kouder en is er minder voedsel. De meeste insecten sterven dan ook voordat de winter begint. De meeste insecten hebben dan wel eitjes gelegd, zodat er in het nieuwe jaar weer een nieuwe generatie tot leven komt.

Er zijn echter ook insecten waarbij de koningin, die voor de eitjes zorgt, veel ouder wordt. Zo hebben wetenschappers ooit een koningin van mieren gevonden die 30 jaar was.

Zijn er insecten die een winterslaap houden?

Er zijn ook insecten die wel overwinteren. Zo zijn er vlindersoorten die op een beschutte plek doodstil blijven zitten en zo in ruststand gaan. Ze teren op de reserves en gebruiken vrijwel geen energie meer. Er zijn ook vlindersoorten die vanuit Europa naar Afrika vliegen om te overwinteren. Andere overwinteren als pop.

Vliegen maar ook Lieveheersbeestjes kruipen in groepen bij elkaar op een schuur zolder of achter een boomstam. Bepaalde kevers overwinteren in de grond.

Daarnaast zijn er insecten die als larve overwinteren. Zo brengt de larve van de libelle de winter onder water door. Daar ontwikkelt hij zich tot een volwaardige libelle die in de lente boven water komt en de wijde wereld in vliegt.

 

Comments are closed.