Spreekbeurt Vissen

Op onze aarde leven ruim 34.000 soorten vissen. Het is een enorm gevarieerde soort. Niet alleen in kleur en vorm, maar ook in afmeting en gewicht. Zo is de kleinste vis nog geen centimeter lang, terwijl de grootste bijna 20 meter lang is. We komen ze vrijwel overal op onze aardbol tegen. Vooral in de tropische zeeën vinden we enorm veel gevarieerde soorten. Vis is een belangrijke voedselbron voor de mens. Door overbevissing, worden veel vissoorten echter bedreigd.

Welke soorten vissen onderscheiden we?

Een veel toegepaste manier om vissen in te delen, is het gebied en het soort water waar ze in leven. Als we op die manier naar vissen kijken, zijn er drie verschillende soorten.

Allereerst zijn dit de zoetwatervissen, die in binnenwateren zoals sloten, beekjes, kanalen rivieren en meren leven. De zoutwatervissen leven in de zeeën en oceanen. Brakwatervissen leven in de overgangsgebieden van zoet- naar zoutwater. Dit zijn voornamelijk de gebieden waar rivieren uitstromen in de zee.

Wat zijn de kenmerken van vissen?

De meeste vissen behoren tot de beenvissen. Dit zijn gewervelde dieren, die dus een skelet hebben. Ze leven in het water leven bewegen zich voort met behulp van vinnen. Dit zijn dus eigenlijk hun ledematen. Daarnaast hebben ze meeste een afgeplatte staart. Het aantal vinnen verschilt per soort. Ze gebruiken de vinnen niet alleen om te zwemmen, maar ook om te sturen.

Ademen doen de vissen via hun kieuwen die aan zich aan beide zijden van hun kop bevinden. Hiermee halen ze het zuurstof uit het water dat door de kieuwen heen stroomt.

Vissen hebben een huid die uit verschillende delen bestaat. De opperhuid, de buitenste huidlaag, is bedekt met slijm. De huid daaronder wordt de lederhuid genoemd. Daartussenin liggen de schubben die aan de lederhuid vast zitten. Er zijn echter ook vissoorten die geen schubben hebben, zoals meervallen, haaien en roggen.

Vissen hebben een zogenaamd zijlijnorgaan waarmee ze trillingen kunnen waarnemen, die worden veroorzaak door andere vissen of stroming. Dankzij dit orgaan kunnen vissen zich oriënteren, gevaren vermijden en voedsel vinden.

Waarom zijn vissen vaak felgekleurd?

In de koudere wateren hebben de meeste vissen maar weinig kleur. In de tropische zeeën vooral bij koraalriffen, zie je echter een explosie aan kleuren.

Vissen gebruiken deze kleuren om verschillende redenen. Vaak willen ze ermee pronken en zichzelf aantrekkelijk maken voor een mannetje of vrouwtje om me te paren.

Kleur kan, zeker in het kleurrijke koraalrif, een manier zijn om je te camoufleren zodat de vis niet opvalt voor roofvissen. Het kan ook zijn dat de vis met een felle kleur roofvissen wil waarschuwen dat hij giftig is.

Hoe planten vissen zich voort?

De meeste vissoorten paren door “kuit te schieten”.  Het vrouwtje laat al haar eitjes los in het water. Deze zullen zich vasthechten op de waterplanten. Het mannetje laat vervolgens zijn zaadjes achter op de eitjes van het vrouwtje. We noemen dit ook wel “paaien”. Er zijn echter ook een aantal zogenaamde eierlevendbarende vissoorten, waaronder veel haaiensoorten. Hierbij komen de jongen in de moeder tot ontwikkeling.

Wat zijn de kleinste en grootste vis op aarde?

Het kleinste visje op aarde is een moerasvisje met de naam Paedocypris progenetica. Het leeft in het donkere zure water van de veenmoerassen op Sumatra, een van de Indonesische eilanden en is bij een lengte van 8 millimeter al volwassen.

De grootste vis is de walvishaai. Gemiddeld genomen is deze zo’n 8 meter lang, maar er zijn verschillende exemplaren aangetroffen die 20 meter lang waren.

Overigens wordt vaak gedacht dat de blauwe vinvis de grootste vis is. Deze kan namelijk wel 30 meter lang worden. Hiermee is het grootste dier op aarde, maar dit is een walvis en behoort officieel niet tot de vissen.

 

Comments are closed.