Doofheid

1. Eerst wil ik jullie iets meer vertellen over hoe je doof kunt worden.

  • Je kunt doof worden door bijvoorbeeld een ongeluk te hebben
  • Je kunt ook doof worden door ziekte,namelijk hersenvliesontsteking.
  • Je kunt ook doof worden zoals mijn broer. Hij is doof geworden door te veel antibiotica(medicijnen).
  • Je kunt ook doof geboren worden. Je ouders of één van beide ouders is doof en jij krijgt dit door tijdens de zwangerschap.

2. Wat is geluid?

Geluiden zijn eigenlijk trillingen. Als je spreekt maak je trillingen in de lucht zoals de golven in het water. Deze trillingen doen het trommelvlies bewegen. Langs heel fijne haartjes wordt de zenuw geprikkeld. Deze brengt alle informatie naar de hersenen, onze computer in ons hoofd. Bij vele dove kinderen is er dikwijls iets fout met de zenuw of de trilhaartjes. Je mag ook nooit iemand een klap op de oren geven. Zo kun je het trommelvlies beschadigen.

3. Hoe horen wij?

Geluiden komen binnen via onze oren. In ons oor hebben we een slakkenhuis dat de trillingen doorgeeft naar de hersenen. Onze hersenen nemen die trillingen waar en zo kunnen wij horen.

4. Wat is gebarentaal?

Gebaren zijn tekens om met dove mensen te kunnen praten. De dove mensen begrijpen zo elkaar. Gebaren doe je met 1 hand of met beide handen samen. Elk woord heeft een gebaar. De meeste weten wel dat ik gebarentaal kan..Gebarentaal is niet éénvoudig want er bestaat niet één gebaar voor één woord,er zijn ook streekgebonden gebaren:Brugse gebaren, Gentse gebaren,Antwerpse gebaren en ook nog Brusselse gebaren.Ik zal jullie enkele voorbeelden geven van gebaren.

Op de ze website kun je de gebarentaal leren. www.wereldvangebaren.nl

5. Scholen voor doven?

Dove kinderen hebben het niet makkelijk in een gewone school. Hier in onze school zit een meisje die slechthorend is. Zij draagt een apparaat en kan zo de les volgen in de gewone school. Zij krijgt nog hulp van een andere juf als ze dingen niet begrijpt.Mijn broer gaat naar een school voor dove en slechthorende kinderen. Er zijn daar ook kinderen met spraakproblemen. De kinderen daar krijgen gebaren in de klas zodat ze alles goed begrijpen. Ze zitten ook maar met 9 kinderen in de klas zodat de juf alle kinderen goed kan helpen.

6. Speciale verenigingen voor dove mensen?

Er zijn ook verschillende verenigingen voor mensen met een handicap. Mijn broer en zus zijn er bij zo één namelijk “de caspers” , dat is een sport voor mensen met een handicap.Ze doen alle sporten die je maar kunt denken. Vroeger was ik daar ook bij nu kan ik niet meer omdat ik naar de muziekschool ga.

7. problemen en hoe moet je die oplossen?

Dove mensen kunnen geholpen worden met een hoorapparaat. Er bestaan verschillende soortenhoorapparaten. Mijn broer heeft een speciaal apparaat dat ingeplant is onder zijn schedel. Hij is dan ook geopereerd om dit apparaat in zijn hoofd te brengen.( apparaat tonen ) Met dit hulpmiddel horen dove mensen wel, maar ze horen alles anders dan wij.

Ze zeggen dat het raar klinkt, een beetje zoals een computerstem. Er zijn ook vele problemen zoals bijvoorbeeld als de wekker ’s morgens afgaat dan horen dove mensen die niet. Daarvoor bestaat een trilwekker, dan word je ’s morgens wakker getrild.

Gehoorapparaten en de zorgverzekering
Ieder jaar gelden er weer andere regels over de vergoeding van gehoorapparaten en de zorgverzekering. Valt alles onder de basisverzekering? Of moet er ook een deel worden betaald vanuit een aanvullende zorgverzekering? Jaarlijks kun je jouw zorgverzekering vergelijken en de polisvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars naast elkaar leggen
 

Comments are closed.