Bijna jarig?
klik hier!Home   Uilen

Uilen


Inleiding

 • uilHoofdstuk 1:Wat is een uil?
 • Hoofdstuk 2:Mensen en uilen
 • Hoofdstuk 3:Soorten uilen
 • Hoofdstuk 4:Zintuigen
 • Hoofdstuk 5:Snavel, klauwen en eten
 • Hoofdstuk 6:Braakballen
 • Hoofdstuk 7:Nestelen
 • Hoofdstuk 8:Uilen beschermen
 • Informatie:Boekenlijst

Voorwoord

Mijn werkstuk gaat over uilen. Het liefst wilde ik het over alle roofdieren houden, maar dat was erg veel. Mijn meester houdt zelf erg veel van de natuur en hij heeft de klas en mij er veel over verteld. We zijn ook braakballen wezen pluizen. Onze meester heeft ook een PowerPoint presentatie gehouden over uilen. Hierdoor heeft hij mij geïnspireerd, dus vandaar mijn werkstuk over uilen.

Hoofdstuk 1: Wat is een uil?

Uilen zijn roofdieren en zij moeten jagen op andere dieren, want anders gaan ze dood. Hoe groter de uil, des te groter hun prooi. Uilen eten graag muizen, maar ook insecten, vissen, kikkers, vogels, hazen en zelfs jonge reeën. Dit doen ze zodra het donker is. Uilen hebben een prima gehoor en een heel goed zicht en ze kunnen geruisloos vliegen.

Hoofdstuk 2: Mensen en uilen

Zolang er al mensen bestaan denken mensen over uilen. Sommige zeggen dat uilen al 50 miljoen jaar op aarde zijn dus veel langer dan de mens. Bij volken over heel de wereld vind je wel verhalen en kunst over uilen. De uil kun je zien als een symbool voor wijsheid en voor een ongeluksvogel die met de dood te maken heeft. Dit denken ze, omdat de uil iets menselijks heeft. Ze hebben een ronde kop met ogen die naar voren kijken en een neusachtige snavel.
Omdat uilen zolang stilzitten lijken ze alwetende dieren. Hij zit op een uitkijkpost en ziet alles van de wereld. De uil heeft zijn slechte naam te danken aan het feit dat hij ‘s nachts jaagt en een geheimzinnig, maar eenzaam leven leidt. Ook doordat ze ‘s nachts rare geluiden maken. Vroeger was iedereen bang voor de duisternis en dachten dat het te maken had met hekserij en andere bovennatuurlijke dingen. De uilen werden daarom ook gedood. Zelfs werd er vroeger levende en dode uilen op de deur gespijkerd!

Hoofdstuk 3: Soorten Uilen

 • De Kerkuil
 • De Europese Oehoe
 • De Steenuil
 • De Bosuil
 • De Ransuil
 • De Velduil
 • De Ruigpootuil
 • De Dwerguil

Kerkuil:

kerk uil

Kerkuilen worden ongeveer 34 centimeter. Mannetjes uilen wegen 300 gram en vrouwtjes wegen 340 gram. Hun vleugelspanwijdte is 90 – 98 centimeter. In Nederland zien ze er donker roestbruin en goudbruin uit en in Engelse en Zuid-Europese landen zijn ze echt heel spierwit. Ze houden van open terreinen en ze jagen echt op muizen en ratten. Vroeg in de lente broeden ze. Ze leggen meestal 4 tot 7 witteeieren. Als er veel muizen zijn broeden ze 2 keer per jaar.De Europese Oehoe:

europese oehoe

Hij is een van de krachtigste uilen van allemaal. Een volwassen vrouwtjes uil kan wel 75 centimeter lang worden en 3 kilo wegen. Een mannetje wordt 65 centimeter lang en 2 kilo zwaar. Ze jagen in de avond schemer, maar als ze jongen hebben dan gaan ze overdag jagen. Als ze eten zien, wat dan ook, dan eten ze het. Oehoes maken niet echt een nest, maar doen dat ergens verstopt. Ze leggen ook maar 2 tot 3 eieren, dit hangt af van hoeveel voedsel er is. Als er echt te weinig is dan eet het sterkste jong zijn broertje of zijn zusje.

Steenuil:

steen uil

Je kunt hem overdag tegen komen. Hij is maar 23 centimeter groot en weegt gemiddeld 180 – 200 gram. Ze hebben gele ogen en witte wenkbrauwstrepen. Hij ziet er uit als een pittige uil met een bruin kopje.
Ze zijn echte verkenners en ze jagen op insecten. Ze houden ook echt van een mooi landschap met allerlei oude bomen en oude gebouwen. Ze broeden dan ook in holle bomen of oude schuren en ze leggen 3 tot 5 eieren.Bosuil:

bos uil

Een bosuil wordt ongeveer 40 centimeter groot. De vogel heeft 2 verschillende kleurvormen: roestbruin en grijs. De naam Bosuil hoort bij hun omgeving, want een bosuil is het liefst in het bos. Ze jagen ’s nachts, maar ze kunnen ook wel eens vroeger op pad gaan. De Bosuil eet wat hij te pakken kan krijgen, want hij kan zich goed aanpassen. Dit is handig, want er worden veel bomen gekapt en hierdoor gaat de Bosuil ook in oude gebouwen, kerken en oude roofvogelnesten liggen broeden. Sommige hebben in februari al eieren, dit lukt alleen als het weer naar hun wens is en dat er genoeg prooien zijn om te eten. Ze leggen dan 3 tot 5 eieren.

Ransuil:

rans uil

De Ransuil komt in de winter naar Nederland toe om te overwinteren. Dat doen ze gezamenlijk bij de zelfde roestboom (roest betekent rust) of bij een struik. Je kunt zien waar de uilen zijn of waren, dat kun je door te kijken naar witte sporen van uitwerpselen en te kijken naar braakballen. Ransuilen kun je herkennen aan de kop met 2 lange pluimen en oranje oren. De mannetjes en de vrouwtjes zijn ongeveer even lang, zo’n 36 centimeter. Ze houden ook van het bos en open gebieden en velden. Ze broeden in Maart en dat doen ze in een verlaten kraaiennest of eksternest. Ze leggen gemiddeld 4 tot 5 eieren.

Velduil:

veld uil

De velduil begint erg zeldzaam te worden in Europa. Hij lijkt ook een beetje op de ransuil, alleen de velduil is lichter van kleur en heeft kortere pluimen en gele ogen. Ik vind zelf dat ze een soort van kuifje hebben. Hij is 35 – 40 centimeter lang. Als ze gaan jagen vliegen ze 2 of 3 meter laag om een prooi te vinden. Het is bekent dat jonge volwassen velduilenvele honderden kilometers hebben afgelegd, dus echte reizigers! Ze broeden op de grond in een kuiltje, dat wordt bedekt met riet en gras. Het vrouwtje legt dan 4 tot 8 eieren.

De Ruigpootuil:

ruigpoot uil

De naam heeft hij te danken aan zijn witte veren die zijn poten en klauwen bedekken. Hij lijkt een beetje op de steenuil, maar de ruigpootuil is 24 tot 26 centimeter groot en zijn kop is wat ronder dan de steenuil. Je kunt aan zijn kop al zien dat hij een echte nachtjager is, dat kun je zien aan de gezichtssluier (dat zijn die ronde cirkels bij zijn ogen.) Ruigpootuilen laten zich niet overdag zien, want dan rusten ze uit voor de nacht. Dat rusten doen ze het liefst in een dennenboom. Ze broeden in oude spechtennest, maar sinds kort willen ze ook wel in een nestkast. De nestkast moet er wel voor zorgen dat hun vijanden er niet in kunnen. Hij is in Nederland een zeldzame broedvogel. In April gaan ze broeden, in het nest worden gemiddeld 3 tot 6 eieren gelegd.

De Dwerguil:

dwerg uil

Over een paar jaar zouden we de dwerguil kunnen zien als een broedvogel in Nederland. Hij is inderdaad de dwerg van alle uilen in Europa, misschien wel van alle uilen over de wereld. De dwerguil wordt niet groter dan 19 centimeter en je kunt hem alleen vinden in oude naaldbossen of in gemengde bossen. De dwerguil gaat overdag jagen op zangvogeltjes of op kleine zoogdieren. Ze leiden een verborgen leven, je zult ze niet gemakkelijk vinden. Als ze op gewonden raken dan gaan ze met hun staart op en neer wippen.
Ze leven in hollen en leggen hun eieren in open spechten hollen, dit doet ze in april. Ze legt dan 4 tot 6 eieren. Als het vrouwtje de jongen heeft gevoed, dan maakt ze het nest schoon. Dus alle etensresten worden weg gegooid.

Hoofdstuk 4: Van kop tot teen

Pluimen van een uil zijn geen oren, maar zijn bedoeld voor camouflage. Je kunt aan de pluimen zien in welke stemming de uil is, als ze recht omhoog staan dan is hij waakzaam en op zijn hoede. Liggen ze plat dan is de uil rustig en ontspannen.
De gezichtssluier helpt de uil met horen. Hij loopt vanaf de wenkbrauwen helemaal rond het hoofd en de snavel. Soort kleine trechterachtige veertjes vangen geluiden op en stuurt ze naar de oren. Bij uilen die ‘s nachts jagen is de gezichtssluier beter ontwikkeld dan bij uilen die overdag jagen.
De oren van een uil zitten net zoals een mens aan de zijkant. De oren van een uil zitten niet op een rechte lijn, maar schuin. Dat is wel weer handig voor de uil, want zij kunnen dan beter diepte en afstand schatten. Als ze gaan schatten met diepte en afstand dan gaan ze met hun hoofd op en neer. Sommige uilen jagen niet met hun ogen, maar met hun oren. De oren worden afgedekt met veren, maar het ene oor is groter dan het andere. De ogen kunnen de uilen niet bewegen zoals bij de Mensen. Uilen moeten hun nek draaien. Ze kunnen de nek wel 270 graden draaien, dat is drie kwart! Uilen hebben daarom ook 14 nekwervels en een speciaal botje om te zorgen dat ze zo ver kunnen draaien. Sommige denken dat uilen overdag niet goed kunnen zien maar dat is niet zo. Uilen zijn bijziend, dat houdt in dat ze van dicht bij weinig zien maar van ver af wel wat zien. Ze kunnen misschien ook wel kleuren zien, maar dat is niet zeker. Ze reageren als een bewegingsdetector op dingen. Uilen kunnen verschillende kleur ogen hebben zoals zwartbruin,oranje of geel. De kleur ogen heeft niks te maken met de tijd dat ze jagen.

Hoofdstuk 5: Snavel, klauwen en eten

Elke uil heeft lange poten en tenen met daaraan scherpe klauwen. Als de uil een prooi ziet is het van belang dat hij de prooi in een keer dood, want anders kan de prooi misschien nog vluchten en heeft de uil zijn kans verkeken. Hij pakt de prooi beet met 3 poten naar voren en 1 poot naar achteren. Soms wil de uil hem met 2 poten voor en 2 poten achter vast houden voor een betere grip. Dit gebruiken ze ook om beter op een tak te kunnen staan. De uil heeft een gebogen snavel en die gebruikt ie om stukken vlees los te scheuren. Ook zijn snavel is bedekt met veer en daarom lijkt ie wat kleiner. De uil eet zijn prooi met haar, botten en veren en al op! Het vlees wordt verteerd, maar de rest kan niet worden verteerd en word uitgespuugd dit noemen we een braakbal.

Hoofdstuk 6: Braakballen

braakballen uil

Uilenballen, ook wel braakballen zijn onverteerbare resten van prooien. Al het haar en botten worden in de maag samen geperst tot een bal en via de slokdarm omhoog geduwd. Om elke braakbal zit een laagje slijm en daardoor kan de uil ze gemakkelijker uitspugen. Je zult allemaal haren, botten en zelfs insecten kunnen vinden in braakballen. In een braakbal vind je dus veel informatie over wat de uil heeft gegeten. Je zou een braakbal kunnen zien als een puzzel. Deze braakbal is van een Oehoe. Niet alleen uilen spugen braakballen, maar ook andere vogels, zoals de reiger.Hoofdstuk 7: Nestelen

Sommige uilen maken in de herfst al voorbereidingen voor het nieuwe broedseizoen. De mannetjes beginnen met roepen om hun territorium af te bakenen om de vrouwtjes te lokken. De meeste uilen beginnen vroeg met broeden. Bijna alle uilen broeden in een hol, maarer zijn ook uilen die in verlaten nesten van kraaien of andere vogels nestelen. Maar er zijn ook uilen die op de grond of in de grond nestelen. Nu nestelen sommige uilen ook in nestkasten. Deze nestkasten zijn noodzakelijk, omdat er steeds meer bossen verdwijnen. Uilen maken niet echt een nest zoals andere vogels, maar hun nest bouwen ze van braakballen en van houtsnippers. Uilen zijn erg trots over hun nest en daarom gebruiken ze het meerdere keren. Broeden doen uilen alleen als er genoeg voedsel is en als het weer naar hun wens is. Als er weinig voedsel is en het weer is slecht dan kan het zijn dat uilen het een jaartje overslaan. Het zelfde geldt met de eieren. De uilen kiezen het perfecte moment om eieren te leggen. Dit doen ze om te zorgen als ze zelf kunnen jagen of aan het leren zijn dan houden de ouders rekening mee met het voedselaanbod. Als er weinig voedsel is dan kan het zijn dat het jongste uiltje wordt op gegeten door zijn oudere broers en/of zussen. Hoe meer prooidieren, hoe groter de kans dat de jonge uilen ook echt zullen uitvliegen.

De eieren van uilen zijn veel ronder en witter dan andere eieren van vogels. Vogeleieren hebben een schutkleur, maar uileneieren hebben geen schutkleur. Uileneieren hebben eigenlijk ook geen schutkleur nodig, want de eieren liggen toch verstopt in een hol. De reden dat ze wit zijn is, omdat de ouders de eieren ‘s nachts kunnen herkennen. De meeste uilen mannetjes helpen niet bij het broeden, want de vrouwtjes zijn sterker en groter. Dus kunnen ze het nest en de jongen beter verdedigen. In de broedtijd zijn de uilen erg agressief en misschien zelfs gevaarlijk voor mensen! Het vrouwtje wordt 3 weken lang verzorgd door het mannetje, want het vrouwtje moet de eieren uitbroeden dus het mannetje moet zorgen voor haar. Helaas voor het vrouwtje duurt dit maar 3 weken. De jonge uilen komen uit met gesloten ogen, want de ogen gaan pas na een paar dagen open. De jonge uilen worden ook wel “prullen” genoemd. De ouders voeden ze eerst met kleine stukjes die de ouders afscheuren van de prooi. Zijn ze wat ouder dan krijgen ze hele prooien. Als ze 5 tot 8 weken oud zijn verlaten ze het nest. Dan worden ze ook wel “takkelingen” genoemd. Ze verlaten het nest om de omgeving te ontdekken. Ze klimmen dan van tak naar tak. Het kan soms zijn dat tijdens zo’n verkenning wel eens een uil uit de boom valt, maar dan klimt de uil zo weer terug in de boom.

Voor de jonge uilen die pas het nest hebben verlatenis deze tijd er moeilijk voor ze, want ze moeten zelf jagen en moeten zelf een territorium zoeken. Ze moeten dan hun territorium goed verdedigen tegen andere uilen die hun territorium willen overnemen. Dit is moeilijk dus daarom sterven de meeste uilen al het eerste jaar.

Hoofdstuk 8: Bedreigingen

Veel mensen, maar ook werkgroepen hebben het beste voor met uilen. Met een groot aantal uilen in ons land gaat het beter doordat mensen uilenkasten neerzetten, hierdoor hebben we veel soorten uilen in Nederland. Met de kerkuil gaat ook beter en met de bosuil ook dat komt, omdat bosuilen zich goed kunnen aanpassen.De bosuil verovert steeds meer gebieden in Nederland.Doordat de bosuil eigenlijk steeds meer gebied opeist,kost dat andere vogels, zoals de ransuil, het leven. Bosuilen doden en eten ransuilen. In Duitsland en in België is hetzelfde aan de gang met de dwerguil en de ruigpootuil. Dit komt ook door de bosuil.De oehoe is een nieuwkomer in Nederland. Hij broedt hier pas sinds een paar jaar. De oehoes zoeken een nieuw territorium en komen zo in ons land. De meeste oehoes komen uit Duitsland. Ze zeggen dat oehoes een groot aanpassingsvermogen hebben, maar dat ligt hier in Nederland echt aan de prooidieren en aan de leefgebieden. Het ligt er ook aan of de mensen ze de rust gunnen. Als de oehoes worden gestoord dan kan hun broedsel mislukken. Dat zou jammer zijn, want oehoes zijn hele mooie dieren.Met de velduil en met de steenuil gaat het wel erg slecht, omdat er steeds meer leefomgeving verdwijnt. De steenuil heeft een klein cultuurlandschap nodig en de velduil wil moerasgebieden en vochtige duinen. De velduil voelt zich bedreigd door het toerisme, want de velduil leeft ook op de waddeneilanden. Nederland is een klein land met zo’n 16 miljoen mensen en dus moet een uil zich goed aanpassen. De uilen, welke zich niet goed aanpassen, zouden wel eens kunnen verdwijnen uit Nederland.

Informatie: Boekenlijst

Ik ben in de bibliotheek geweest en heb daar boeken meegenomen en heb veel informatie gezocht op het internet, maar heb dat niet meer gebruikt alleen de boeken.

Naam boek: De Kerkuil en andere in Nederland voor komende uilen.
Schrijver: Johan de Jong.
Tekeningen: Ad Cameron.

Naam boek: Uilenvlucht, het geheimzinnige leven van de uil.
Schrijver: Stefan Halewijn.
Tekeningen: Fred Geven.
Uitgever: KNNV.
spreekbeurt

 

  8 Reacties

  Laat een reactie achter op doortje Reactie annuleren

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen